Bài Học Ngàn Vàng Tác Giả Thích Thiện Hoa

Kho audio lưu trữ tất cả Kinh điển, sách truyện, và băng giảng liên quan đến Phật giáo

Moderator: Doan Du

Bài Học Ngàn Vàng Tác Giả Thích Thiện Hoa

Postby linhda » 04 Jun 2014

Lời nói đầu
http://www.mediafire.com/listen/ywebato ... oi_dau.mp3
Phần 1
1 http://www.mediafire.com/listen/84s76r7 ... n_vang.mp3
2 http://www.mediafire.com/listen/oicxcf2 ... ra_xem.mp3
3 http://www.mediafire.com/listen/wot167c ... de_doc.mp3
4 http://www.mediafire.com/listen/q9j3f2q ... oi_vua.mp3
5 http://www.mediafire.com/listen/top3b01 ... oi_lai.mp3
6 http://www.mediafire.com/listen/skq9yac ... n_vang.mp3
Phân2
7 http://www.mediafire.com/listen/3j1mjn2 ... ly_ba_.mp3
8 http://www.mediafire.com/listen/8fh5bws ... ap_pha.mp3
9 http://www.mediafire.com/listen/u1rfmdn ... ng_hoa.mp3
10 http://www.mediafire.com/listen/1tr93b7 ... e_hoac.mp3
11 http://www.mediafire.com/listen/bdr8dtz ... n_hinh.mp3
Phần 3
12 http://www.mediafire.com/listen/v0403a5 ... op_tra.mp3
13 http://www.mediafire.com/listen/ua814fz ... ong_An.mp3
14 http://www.mediafire.com/listen/jhzj2yg ... ng_ham.mp3
15 http://www.mediafire.com/listen/n9yumkb ... _thu_2.mp3
16 http://www.mediafire.com/listen/qaukzdv ... eu_oan.mp3
17 http://www.mediafire.com/listen/km81k99 ... n_vang.mp3
Phần 4
18 http://www.mediafire.com/listen/b6apbma ... ng_gia.mp3
19 http://www.mediafire.com/listen/8ybdd77 ... thuong.mp3
20 http://www.mediafire.com/listen/q4fs666 ... ham_me.mp3
21 http://www.mediafire.com/listen/8lydgm7 ... tu_toi.mp3
22 http://www.mediafire.com/listen/t8f7s7q ... i_phat.mp3
23 http://www.mediafire.com/listen/6vom0xc ... hu_hai.mp3
Phần 5
24 http://www.mediafire.com/listen/vx4obj0 ... ong_24.mp3
25 http://www.mediafire.com/listen/yyq861j ... ong_25.mp3
26 http://www.mediafire.com/listen/8c5uwxh ... ong_26.mp3
27 http://www.mediafire.com/listen/qhpzdug ... ong_27.mp3
28 http://www.mediafire.com/listen/shdyqdf ... ong_28.mp3
Phần 6

[img]/MwDOTze.jpg[/img]
linhda
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $5,592
Posts: 146
Joined: 21 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng linhda từ: anbuu, laocodonn, longha, Que Huong

Return to Audio Phật giáoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests