Lá Rơi Chiều Thu & Những Bài Hát Yêu Thích

Quí vị nào có thú hát hò, mời vào quán karaoke cây mít để trổ tài cho bà con ghen tị chơi

Moderators: Lang Tu, A Mít

Mùa Đông Về Chưa Em

Postby La Roi Chieu Thu » 27 Dec 2022

______ Mùa Đông Về Chưa Em ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am, NinhVan

Đêm Lao Xao

Postby La Roi Chieu Thu » 29 Dec 2022

______ Đêm Lao Xao ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am, NinhVan

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Postby La Roi Chieu Thu » 04 Jan 2023

______ Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am, NinhVan

Tâm Sự Ngày Xuân

Postby La Roi Chieu Thu » 06 Jan 2023

______ Tâm Sự Ngày Xuân ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am, NinhVan

Nắng Có Còn Xuân

Postby La Roi Chieu Thu » 08 Jan 2023

______ Nắng Có Còn Xuân ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Xuân Mộng

Postby La Roi Chieu Thu » 12 Jan 2023

______ Xuân Mộng ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Mùa Xuân Ơi

Postby La Roi Chieu Thu » 14 Jan 2023

______ Mùa Xuân Ơi ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Mùa Xuân Của Mẹ

Postby La Roi Chieu Thu » 17 Jan 2023

______ Mùa Xuân Của Mẹ ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Xuân Nầy Con Không Về

Postby La Roi Chieu Thu » 20 Jan 2023

______ Xuân Nầy Con Không Về ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Sợ Tình Ta Dang Dở

Postby La Roi Chieu Thu » 26 Jan 2023

______ Sợ Tình Ta Dang Dở ______

********************User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Postby La Roi Chieu Thu » 29 Jan 2023

______ Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Vọng Gác Đêm Sương

Postby La Roi Chieu Thu » 04 Feb 2023

______ Vọng Gác Đêm Sương ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: NinhVan, cau-am

Đêm Ru Điệu Nhớ

Postby La Roi Chieu Thu » 12 Feb 2023

______ Đêm Ru Điệu Nhớ ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am

Chuyện Hoa Sim

Postby La Roi Chieu Thu » 17 Feb 2023

______ Chuyện Hoa Sim ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am

Hái Hoa Rừng Cho Em

Postby La Roi Chieu Thu » 18 Feb 2023

______ Hái Hoa Rừng Cho Em ______

********************
User avatar
La Roi Chieu Thu
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $37,370
Posts: 1567
Joined: 23 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng La Roi Chieu Thu từ: cau-am

PreviousNext

Return to Hát Hay Hông Bằng Hay HátWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 24 guests