Page 1 of 1

Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

PostPosted: 03 Aug 2010
by YaHuy

TỬ THƯ TÂY TẠNG

Tibetan Book of the Dead
Nguyên tác : Bardo Thodol Chenmo
Tác giả: Sogyal Rinpoche
Dịch giả : Nguyên Phong
Không rõ tên người đọc
(2 tập)


YH nghe qua rồi, cuốn này rất hay. :vt: :vt: :vt:

1 http://www.hotmit.com/mega/Tu Thu TayTang_1-SRinpoche_dichNPhong.mp3
2end http://www.hotmit.com/mega/Tu Thu TayTang_2end-SRinpoche_dichNPhong.mp3

1 http://www.hotmit.com/mediafire/Tu Thu TayTang_1-SRinpoche_dichNPhong.mp3
2end http://www.hotmit.com/mediafire/Tu Thu TayTang_2end-SRinpoche_dichNPhong.mp3


Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

PostPosted: 03 Aug 2010
by kbone1812
yessssssssssssssss :vt: :vt: :tốt: :hoa: :hoa: :tt: :tt: :cười: :cười: cám ơn YH :tt: :tt: trên đường nhập viện :dnt: (vì bị YH hù)
YH hù tiếp
kb chạy :ll: :ll: :tốt: :hoa: :vt: :vt: :D qua đây rinh 1 cái để nghe :cười: :cười: hé hé

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

PostPosted: 04 Aug 2010
by anbuu
:vt: :hoa: Đã DL về rồi,cảm ơn,YaHuy nhiều... :D

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

PostPosted: 13 Aug 2010
by chimap062
Mình mới dl ,cám ơn YH nhiều.

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phon

PostPosted: 25 Apr 2016
by vhmmay
Mình cua dl ,cho minh xin lai.cám ơn nhiều.