Thánh Kiếm 20 Tập Đủ Bộ

Moderators: vinhpthao, A Mít

Thánh Kiếm 20 Tập Đủ Bộ

Postby NghiaHiep » 19 Apr 2007

NH sẽ chiếu phim này nếu có người ủng hộ.

Image

Tập 1
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem01.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem01.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem01.avi.003
Tập 2
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem02.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem02.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem02.avi.003
Tập 3
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem03.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem03.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem03.avi.003
Tập 4
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem04.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem04.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem04.avi.003
Tập 5
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem05.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem05.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem05.avi.003
Tập 6
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem06.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem06.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem06.avi.003
Tập 7
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem07.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem07.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem07.avi.003
Tập 8
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem08.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem08.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem08.avi.003
Tập 9
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem09.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem09.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem09.avi.003
Tập 10
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem10.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem10.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem10.avi.003
Tập 11
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem11.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem11.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem11.avi.003
Tập 12
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem12.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem12.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem12.avi.003
Tập 13
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem13.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem13.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem13.avi.003
Tập 14
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem14.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem14.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem14.avi.003
Tập 15
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem15.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem15.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem15.avi.003
Tập 16
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem16.avi
Tập 17
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem17.avi
Tập 18
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem18.avi
Tập 19
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem19.avi
Tập 20 End
http://www.hotmit.com/mega/Thanh Kiem20END.avi

Xong toàn bộ. Chúc các bạn coi phim vui vẽ.
Last edited by NghiaHiep on 25 Apr 2007, edited 11 times in total.
User avatar
NghiaHiep
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $3,688
Posts: 77
Joined: 24 Jan 2006
Location: Los Angeles, CA
 
 

Postby NghiaHiep » 19 Apr 2007

như vầy chắc phải dẹp tiệm rồi. không ai thèm coi hết
User avatar
NghiaHiep
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $3,688
Posts: 77
Joined: 24 Jan 2006
Location: Los Angeles, CA
 
 

Postby mèo tam thể » 19 Apr 2007

có mèo mua vé thượng hạng để dành đây.
chiếu tiếp đi NH. mèo thích Liêu Bích Nhi lắm đọ
ủng hộ NH
User avatar
mèo tam thể
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $7,240
Posts: 61
Joined: 20 Sep 2006
 
 

Postby Sáu Thái » 19 Apr 2007

Sáu Thái đang reup mấy files này lên Mega, SendSpace, xin đừng chen lấn :D

http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_01.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_01.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_01.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_02.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_02.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_02.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_03.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_03.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_03.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_04.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_04.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_04.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_05.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_05.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_05.avi.003

http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_01.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_01.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_01.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_02.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_02.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_02.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_03.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_03.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_03.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_04.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_04.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_04.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_05.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_05.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_05.avi.003
User avatar
Sáu Thái
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $1,131,579
Posts: 3282
Joined: 17 Mar 2005
Location: Nơi Xa Lắm
 
 

Postby NghiaHiep » 19 Apr 2007

NH xin cám ơn Sáu Thái đã repup lên tiếp NH và Mèo Tam Thể đã ủng hộ hết mình cho NH
User avatar
NghiaHiep
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $3,688
Posts: 77
Joined: 24 Jan 2006
Location: Los Angeles, CA
 
 

Postby CoNhan » 21 Apr 2007

Chút công kéo giúp bạn bè
Xin hảy lau giùm những giọt mồ hôi :mh:

http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_06.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_06.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_06.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_07.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_07.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_07.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_08.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_08.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_08.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_09.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_09.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_09.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_10.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_10.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_10.avi.003

http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_06.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_06.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_06.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_07.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_07.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_07.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_08.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_08.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_08.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_09.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_09.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_09.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_10.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_10.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_10.avi.003
Image

Dưa leo chấm với cá kèo .
Chử nghĩa tui nghèo xin bạn đừng chê.
User avatar
CoNhan
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $197,803
Posts: 1949
Joined: 20 Mar 2005
Location: Đảo Đào Hoa
 
 


Postby greyer » 21 Apr 2007

NghiaHiep wrote:NH xin cám ơn Sáu Thái đã repup lên tiếp NH và Mèo Tam Thể đã ủng hộ hết mình cho NH


Phim nầy greyer có đủ Links rồi, 1Links=1Tập >400Mb. Không biết ông chủ rạp có cho greyer up tiếp không?? :D

Tập 1
http://www.hotmit.com/mega/Thanhkiem01.avi
Tập 2
http://www.hotmit.com/mega/Thanhkiem02.avi
Tập 3
http://www.hotmit.com/mega/THANH KIEM 03.AVI
Tập 4
http://www.hotmit.com/mega/THANH KIEM 04.avi
Tập 5
http://www.hotmit.com/mega/THANH KIEM 05.avi
Tập 6
http://www.hotmit.com/mega/THANH KIEM 06.avi
Tập 7
http://www.hotmit.com/mega/THANH KIEM 07.avi
Tập 8
http://www.hotmit.com/mega/THANH KIEM 08.avi
Tập 9
http://www.hotmit.com/mega/TK09.avi
Tập 10
http://www.hotmit.com/mega/TK10.avi
Xin CẢm NhƯng... ĐƯỜng Ven BiỂn
Cho RẤt NhiỀu... ... DẮt Nhau Đi
CẢm Ơn Em... ... Đi BÊn CẠnh
Cho HÀng DƯƠng Theo... NÓi Thay LỜi
User avatar
greyer
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $20,276
Posts: 165
Joined: 29 Mar 2005
Location: LòngĐất
 
 

Postby NghiaHiep » 23 Apr 2007

Greyer đã viết: Phim nầy greyer có đủ Links rồi, 1Links=1Tập >400Mb. Không biết ông chủ rạp có cho greyer up tiếp không??

NH hoan nghinh hết mình Greyer không có gì phai ngại cả.
Greyer upload lên hết cho mọi người xem đi.
User avatar
NghiaHiep
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $3,688
Posts: 77
Joined: 24 Jan 2006
Location: Los Angeles, CA
 
 

Postby Sáu Thái » 23 Apr 2007

Sáu Thái đang reup mấy files này lên Mega, SendSpace, xin đừng chen lấn :D

http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_06.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_06.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_06.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_07.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_07.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_07.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_08.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_08.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_08.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_09.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_09.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_09.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_10.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_10.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_10.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_11.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_11.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_11.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_12.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_12.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_12.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_13.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_13.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_13.avi.003
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_14.avi.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_14.avi.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThanhKiem_14.avi.003

Thanh Kiem06.avi.001 (SendSpace)
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_06.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_06.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_07.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_07.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_07.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_08.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_08.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_08.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_09.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_09.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_09.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_10.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_10.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_10.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_11.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_11.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_11.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_12.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_12.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_12.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_13.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_13.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_13.avi.003
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_14.avi.001
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_14.avi.002
http://www.hotmit.com/space/ThanhKiem_14.avi.003
User avatar
Sáu Thái
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $1,131,579
Posts: 3282
Joined: 17 Mar 2005
Location: Nơi Xa Lắm
 
 

Postby greyer » 23 Apr 2007

NghiaHiep wrote:Greyer đã viết: Phim nầy greyer có đủ Links rồi, 1Links=1Tập >400Mb. Không biết ông chủ rạp có cho greyer up tiếp không??

NH hoan nghinh hết mình Greyer không có gì phai ngại cả.
Greyer upload lên hết cho mọi người xem đi.


Nghiahiep choi toi đâu, thì greyer chiếu tới đó :cười:

Tập 11
http://www.hotmit.com/mega/TK11.avi
Tập 12
http://www.hotmit.com/mega/TK12.avi
Tập 13
http://www.hotmit.com/mega/TK13.avi
Tập 14
http://www.hotmit.com/mega/TK14.avi
Tập 15
http://www.hotmit.com/mega/TK15.avi
Tập 16
http://www.hotmit.com/mega/TK16.avi
Tập 17
http://www.hotmit.com/mega/TK17.avi
Tập 18
http://www.hotmit.com/mega/TK18.avi
Tập 19
http://www.hotmit.com/mega/TK19.avi
tập 20
http://www.hotmit.com/mega/TK20END.avi
Last edited by greyer on 25 Apr 2007, edited 2 times in total.
Xin CẢm NhƯng... ĐƯỜng Ven BiỂn
Cho RẤt NhiỀu... ... DẮt Nhau Đi
CẢm Ơn Em... ... Đi BÊn CẠnh
Cho HÀng DƯƠng Theo... NÓi Thay LỜi
User avatar
greyer
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $20,276
Posts: 165
Joined: 29 Mar 2005
Location: LòngĐất
 
 


Postby NghiaHiep » 25 Apr 2007

Đả xong đủ bộ. Cám ơn các bạn đả upload tiếp.
User avatar
NghiaHiep
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $3,688
Posts: 77
Joined: 24 Jan 2006
Location: Los Angeles, CA
 
 

Re: Thánh Kiếm 20 Tập Đủ Bộ

Postby cicinguyen » 09 Mar 2008

lam on cho minh dl bo nay voi nha , cam on nhieu....thx :tt:
cicinguyen
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $32
Posts: 18
Joined: 30 Apr 2006
 
 

Re: Thánh Kiếm 20 Tập Đủ Bộ

Postby tieuhoangde » 03 Nov 2009

Phim hay qua , nhung tap 15 toi tap 20 chet het roi , xin vui long reup lai dum. Cam on nhieu
usa
tieuhoangde
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $450
Posts: 40
Joined: 14 Apr 2005
 
 


Return to Những Phim Cần Người ReupWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest