Đất Trọn Bộ HQ - US (Mega Bình Thường)

Moderators: vinhpthao, A Mít

Postby hatcai » 19 May 2007

cám ơn chủ rạp vàca'c bạn reuploaders đã reup lại bắng mediafire
hatcai
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Posts: 8
Joined: 30 Apr 2006
 
 

Postby ddl » 23 May 2007

Bạn nào có lòng hảo tâm xin giúp mình splitt từ tập 39 nhỏ lại để dl vì mình không có premium. Cám ơn nhiều
ddl
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $16
Posts: 6
Joined: 04 May 2007
 
 

Postby luckymit » 28 May 2007

ddl wrote:Bạn nào có lòng hảo tâm xin giúp mình splitt từ tập 39 nhỏ lại để dl vì mình không có premium. Cám ơn nhiều


Anh Sáu Thái chắc hẳn là đang bận lắm nếu khô đã ra tay nghĩa hiệp giúp rồi.
Bộ này hay lắm , nhưng ng` nghèo thì kô dl được vì file quá lớn. :help:

Anh Sáu Thái khi nào hết bận giúp bà con nghèo nha. Xin đa tạ trước :hoa: :hoa:
Free VPN Windscribe for anonymous download:
https://windscribe.com/?friend=2uv7gl5e
LuckyMít
"Đoạn Trường Ai Có Qua Cầu Mới Hay" (ND)
User avatar
luckymit
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $350,082
Posts: 4576
Joined: 07 Jan 2007
Location: Vườn Rộng Rào Thưa.....
 
 

Postby mietmai » 29 May 2007

re upl từ tập 39 (cắt nhỏ)
hotmit.com_Dat39.mpg.001
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat39.mpg.001
hotmit.com_Dat39.mpg.002
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat39.mpg.002
hotmit.com_Dat39.mpg.003
DL: http://www.megaupload.com/?d=97MYE6VK
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat39.mpg.003
hotmit.com_Dat40.mpg.001
DL: http://www.megaupload.com/?d=3K93KH5Q
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat40.mpg.001
hotmit.com_Dat40.mpg.002
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat40.mpg.002
hotmit.com_Dat40.mpg.003
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat40.mpg.003
hotmit.com_Dat41.mpg.001
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat41.mpg.001
hotmit.com_Dat41.mpg.002
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat41.mpg.002
hotmit.com_Dat41.mpg.003
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat41.mpg.003
hotmit.com_Dat42.mpg.001
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat42.mpg.001
hotmit.com_Dat42.mpg.002
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat42.mpg.002
hotmit.com_Dat42.mpg.003
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat42.mpg.003
hotmit.com_Dat43.mpg.001
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat43.mpg.001
hotmit.com_Dat43.mpg.002
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat43.mpg.002
hotmit.com_Dat43.mpg.003
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat43.mpg.003
hotmit.com_Dat44.mpg.001
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat44.mpg.001
hotmit.com_Dat44.mpg.002
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat44.mpg.002
hotmit.com_Dat44.mpg.003
DL: http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat44.mpg.003
Last edited by mietmai on 29 May 2007, edited 1 time in total.
Vạn Sự Khởi Đầu Nan
Khởi Đầu Nan Bắt Đầu Nãn
mietmai
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $23,074
Posts: 246
Joined: 14 Sep 2005
 
 

Postby fatrix » 29 May 2007

Cám ơn tất cả các bạn đã chia xẻ phim này
fatrix
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $8
Posts: 19
Joined: 02 May 2007
 
 

Postby luckymit » 29 May 2007

Cám ơn mietmai ra tay giúp đỡ. :giỏi: :giỏi: :hoa: :hoa:

Chúc vui :tt:
Free VPN Windscribe for anonymous download:
https://windscribe.com/?friend=2uv7gl5e
LuckyMít
"Đoạn Trường Ai Có Qua Cầu Mới Hay" (ND)
User avatar
luckymit
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $350,082
Posts: 4576
Joined: 07 Jan 2007
Location: Vườn Rộng Rào Thưa.....
 
 

Postby Sáu Thái » 29 May 2007

Sáu Thái đang reup mấy files này lên SendSpace, xin đừng chen lấn :D

http://www.hotmit.com/space/Dat_01.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_01.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_02.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_02.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_13.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_13.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_13.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_14.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_14.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_14.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_15.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_15.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_15.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_16.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_16.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_16.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_17.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_17.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_17.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_18.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_18.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_18.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_19.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_19.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_19.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_20.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_20.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_21.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_21.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_21.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_22.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_22.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_22.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_23.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_23.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_23.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_24.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_25.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_25.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_26.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_26.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_26.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_27.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_27.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_27.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_28.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_28.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_28.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_29.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_29.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_29.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_30.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_30.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_30.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_31.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_31.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_31.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_35.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_35.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_35.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Dat_36.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Dat_36.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Dat_37.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_39.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_39.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_39.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_40.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_40.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_41.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_41.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_41.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_42.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_42.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_42.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_43.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_43.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_43.mpg.003
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_44.mpg.001
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_44.mpg.002
http://www.hotmit.com/space/Hotmit.comDat_44.mpg.003
User avatar
Sáu Thái
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $1,131,579
Posts: 3282
Joined: 17 Mar 2005
Location: Nơi Xa Lắm
 
 

Postby mietmai » 29 May 2007

hotmit.com_Dat45.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat45.mpg.001
hotmit.com_Dat45.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat45.mpg.002
hotmit.com_Dat45.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat45.mpg.003

hotmit.com_Dat46.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat46.mpg.001
hotmit.com_Dat46.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat46.mpg.002
hotmit.com_Dat46.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat46.mpg.003

hotmit.com_Dat47.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat47.mpg.001
hotmit.com_Dat47.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat47.mpg.002
hotmit.com_Dat47.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat47.mpg.003

hotmit.com_Dat48.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat48.mpg.001
hotmit.com_Dat48.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat48.mpg.002

hotmit.com_Dat49.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat49.mpg.001
hotmit.com_Dat49.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat49.mpg.002
hotmit.com_Dat49.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat49.mpg.003

hotmit.com_Dat50.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat50.mpg.001
hotmit.com_Dat50.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat50.mpg.002
hotmit.com_Dat50.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat50.mpg.003

hotmit.com_Dat51.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat51.mpg.001
hotmit.com_Dat51.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat51.mpg.002
hotmit.com_Dat51.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat51.mpg.003

hotmit.com_Dat52END.mpg.001
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat52END.mpg.001
hotmit.com_Dat52END.mpg.002
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat52END.mpg.002
hotmit.com_Dat52END.mpg.003
http://www.hotmit.com/mega/hotmit.com_Dat52END.mpg.003

xong xuôi :D
Vạn Sự Khởi Đầu Nan
Khởi Đầu Nan Bắt Đầu Nãn
mietmai
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $23,074
Posts: 246
Joined: 14 Sep 2005
 
 


Postby ddl » 01 Jun 2007

Thật là cám ơn 2 bạn mietmai và Sáu Thái đã cắt nhỏ những tập còn lại đề mình có thể lấy về đươc.
ddl
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $16
Posts: 6
Joined: 04 May 2007
 
 

Postby tom_moo » 03 Jun 2007

Cám ơn Greyer, mietmai và Sáu Thái rất là nhiều , đả bỏ công sức
và thì giờ để upload phim cho mọi người.

Tom
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền ăn cắp tiền đi chơi....
tom_moo
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $2,391
Posts: 153
Joined: 17 Feb 2007
 
 

Re: Đất Trọn Bộ HQ - US (Mega Bình Thường)

Postby kenbui » 09 Jun 2008

Xin hỏi bạn có thể re-up Dat48 được không vì file đã bị gián đoan.
Cám ợn
kenbui
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $28
Posts: 13
Joined: 18 Feb 2008
 
 

Re: Đất Trọn Bộ HQ - US (Mega Bình Thường)

Postby redflower » 31 May 2010

Phim này rất hay . :vt:RF có coi rồi nhưng là phim thuyết minh .Không biết bản này của bạn posted có là thuyết minh không hay là chyển âm tiếng Việt. Không thấy giới thiệu trước khi vào phim . Đành phaỉ dl một tập đầu coi xem thế nào. Nếu là lồng tiếng RF sẽ dl và lấy ra điã .Dù sao vẫn cám ơn bạn trước .
redflower
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $570
Posts: 120
Joined: 06 Oct 2008
 
 

Previous

Return to Những Phim Cần Người ReupWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest