Tình Đêm Kinh Hoàng 2, 30/30 (Phim HK) US

Moderators: vinhpthao, A Mít

Postby oceane » 17 Sep 2006

hột mít wrote:chưa có O ơi ... khi nào có là post lên liền :D
Dzị thì mình ngủ vài giấc là dzừa hé A Mít !chừng nào rạp tắt đèn chiếu tiếp nhớ kiu mình dzậy nha !Cám ơn A Mít ! :đàn: :đàn: :đàn:
oceane
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $458
Posts: 30
Joined: 13 Aug 2006
 
 

Postby hột mít » 19 Sep 2006

có tới tập 19 :wel:


http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_14.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_14.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_14.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_15.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_15.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_15.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_16.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_16.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_16.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_17.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_17.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_17.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_18.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_18.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_18.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_19.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_19.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_19.avi.003

http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_14.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_14.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_14.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_15.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_15.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_15.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_16.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_16.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_16.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_17.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_17.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_17.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_18.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_18.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_18.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_19.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_19.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_19.avi.003

http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_14.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_14.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_14.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_15.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_15.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_15.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_16.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_16.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_16.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_17.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_17.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_17.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_18.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_18.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_18.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_19.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_19.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_19.avi.003

Mỗi loại link phải có tất cả là 18 cái link.
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,677
Posts: 4433
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby tranken » 19 Sep 2006

cho mình 1 vé với bà con
nghiatoi yeu la toi
tranken
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $12
Posts: 20
Joined: 23 Jul 2006
Location: canada
 
 

Postby oceane » 20 Sep 2006

HIHIHI!Chơi xấu hén !Hổng kiu Ocea dzậy hén !Có phim coi típ rùi !Hoan hô A Mít !Để Ocea tặng 1 miếng mít dzàng nghệ nhen !Cảm ơn nha ! :tt: :tt: :tt:
oceane
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $458
Posts: 30
Joined: 13 Aug 2006
 
 

Postby hột mít » 20 Sep 2006

oceane wrote:HIHIHI!Chơi xấu hén !Hổng kiu Ocea dzậy hén !Có phim coi típ rùi !Hoan hô A Mít !Để Ocea tặng 1 miếng mít dzàng nghệ nhen !Cảm ơn nha ! :tt: :tt: :tt:


Oceane ngủ ở gốc mít nào, để mai mốt biết chỗ mà kiu :tt:
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,677
Posts: 4433
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby nht » 20 Sep 2006

mình xem xong phần 1 rùi giờ có p2 xem nữa cám ơn hộtmít nhiều :D
nht
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $1,938
Posts: 7
Joined: 28 Nov 2005
 
 

Postby oceane » 21 Sep 2006

hột mít wrote:
oceane wrote:HIHIHI!Chơi xấu hén !Hổng kiu Ocea dzậy hén !Có phim coi típ rùi !Hoan hô A Mít !Để Ocea tặng 1 miếng mít dzàng nghệ nhen !Cảm ơn nha ! :tt: :tt: :tt:


Oceane ngủ ở gốc mít nào, để mai mốt biết chỗ mà kiu :tt:
HI HI HI !!!Quên hén !!Mai mốt Océ cho biết trước nha !!Mình nhắm cây mít bự nhất trước nhà của A Mít rùi đó !Coi bộ mát mẻ hén !!Cám ơn A Mít nhen ! :lol: :lol: :lol:
oceane
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $458
Posts: 30
Joined: 13 Aug 2006
 
 

Postby tinhban » 26 Sep 2006

cám ơn chủ rạp nhiều
tinhban
Lá Mít
Lá Mít
 
Posts: 18
Joined: 17 Apr 2006
 
 

Postby hột mít » 26 Sep 2006

có tới tập 25 :wel:


http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_20.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_20.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_20.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_21.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_21.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_21.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_22.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_22.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_22.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_23.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_23.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_23.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_24.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_24.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_24.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_25.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_25.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_25.avi.003

http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_20.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_20.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_20.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_21.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_21.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_21.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_22.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_22.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_22.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_23.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_23.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_23.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_24.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_24.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_24.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_25.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_25.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_25.avi.003

http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_20.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_20.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_20.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_21.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_21.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_21.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_22.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_22.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_22.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_23.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_23.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_23.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_24.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_24.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_24.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_25.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_25.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_25.avi.003

http://www.hotmit.com/uploading/
http://www.hotmit.com/uploading/
http://www.hotmit.com/uploading/
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_21.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_21.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_21.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_22.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_22.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_22.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_23.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_23.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_23.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_24.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_24.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_24.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_25.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_25.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_25.avi.003

Mỗi loại link phải có tất cả là 18 cái link.
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,677
Posts: 4433
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby hột mít » 26 Sep 2006

Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,677
Posts: 4433
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby oceane » 27 Sep 2006

A Mít ui ! Thương Mít quá chừng hè !!Cực khổ mít quá rùi, hun Mít 4 cái nha ! Cam ơn Mít nhiều ! :vt: :vt: :nhảy: :nhảy: :nhảy:
oceane
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $458
Posts: 30
Joined: 13 Aug 2006
 
 

Postby CoNhan » 27 Sep 2006

oceane wrote:A Mít ui ! Thương Mít quá chừng hè !!Cực khổ mít quá rùi, hun Mít 4 cái nha ! Cam ơn Mít nhiều ! :vt: :vt: :nhảy: :nhảy: :nhảy:


Wow CN thấy trong lòng uất ức sao sao ấy. Người thì được những 4 cái còn người thì khg có cái nào :khóc: Mít thiệt là hồng phúc hơn người :lol:
Image

Dưa leo chấm với cá kèo .
Chử nghĩa tui nghèo xin bạn đừng chê.
User avatar
CoNhan
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $197,803
Posts: 1949
Joined: 20 Mar 2005
Location: Đảo Đào Hoa
 
 

Postby hột mít » 27 Sep 2006

CN tóc bạc đầy đầu rồi mà còn ham chiện muah nữa hả :tt:
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,677
Posts: 4433
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby nangchieu » 28 Sep 2006

phim này hay và hấp dẫn lắm, cám ơn Mít đã chíu phim này
User avatar
nangchieu
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $36,992
Posts: 37
Joined: 03 Jun 2006
 
 

Postby hột mít » 29 Sep 2006

có hết rồi nè bà con ơi ... Ocean đâu rồi, ngủ bụi nào ... giậy lấy link đi kìa :tt:


http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_26.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_26.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_26.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_27.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_27.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_27.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_28.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_28.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_28.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_29.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_29.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_29.avi.003
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.001
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.002
http://www.hotmit.com/mega/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.003

http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_26.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_26.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_26.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_27.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_27.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_27.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_28.avi.001
TinhDemKinhHoang2_28.avi.002 (Beta YSI)
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_28.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_29.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_29.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_29.avi.003
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.001
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.002
http://www.hotmit.com/bysi/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.003

http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_26.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_26.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_26.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_27.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_27.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_27.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_28.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_28.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_28.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_29.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_29.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_29.avi.003
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_30Het.avi.001
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_30Het.avi.002
http://www.hotmit.com/space/TinhDemKinhHoang2_30Het.avi.003

http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_26.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_26.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_26.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_27.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_27.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_27.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_28.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_28.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_28.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_29.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_29.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_29.avi.003
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.001
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.002
http://www.hotmit.com/uploading/TinhDemKinhHoang02_30Het.avi.003

Mỗi loại link phải có tất cả là 15 cái link.
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,677
Posts: 4433
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

PreviousNext

Return to Những Phim Cần Người ReupWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest