Thái Bình Công Chúa 32/32 Tập (Phim TQ)

Moderators: vinhpthao, A Mít

Postby hột mít » 27 Aug 2006

Xe bò của mít đang kéo mấy cái này, xíu nữa sẽ có link! :D

http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua_01.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua_02.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua04b.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua08a.wmv

ThaiBinhCongChua01.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua02.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua04b.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua08a.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được




http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua19.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua19.wmv.002
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua20.wmv.001
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua20.wmv.002
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua21.wmv.001
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua21.wmv.002

http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua19.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua19.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua20.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua20.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua21.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua21.wmv.002

http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua19.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua19.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua20.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua20.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua21.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua21.wmv.002

Mỗi loại link phải có tất cả là 6 cái link.
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,657
Posts: 4434
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby myle0111 » 28 Aug 2006

wow, kiem phim này lâu rùi, thx nhiều nha
myle0111
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Posts: 7
Joined: 08 Jul 2006
 
 

Postby hột mít » 31 Aug 2006

tập 8-18


http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua08b.wmv
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua09.mpeg.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua09.mpeg.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua10.wmv
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua11.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua11.wmv.002
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua12a.wmv
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua12b.wmv
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua13.wmv
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua14.wmv.001
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua14.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua15.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua15.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua16.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua16.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua17.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua17.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua18.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua18.wmv.002

http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua08b.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua09.mpeg.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua09.mpeg.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua10.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua11.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua11.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua12a.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua12b.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua13.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua14.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua14.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua15.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua15.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua16.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua16.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua17.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua17.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua18.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua18.wmv.002

http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua08b.wmv
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua09.mpeg.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua09.mpeg.002
ThaiBinhCongChua10.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua11.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua11.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua12a.wmv
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua12b.wmv
ThaiBinhCongChua13.wmv (SendSpace)
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua14.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua14.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua15.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua15.wmv.002
ThaiBinhCongChua16.wmv.001 (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua16.wmv.002 (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua17.wmv.001 (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua17.wmv.002 (SendSpace) <- Không Upload Được
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua18.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua18.wmv.002

Mỗi loại link phải có tất cả là 19 cái link.
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,657
Posts: 4434
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby myle0111 » 23 Sep 2006

chủ rạp ơi, ko biết chừng nào mới có tiếp dzậy, cám ơn nhiều
myle0111
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Posts: 7
Joined: 08 Jul 2006
 
 

Postby chuồn chuồn » 26 Sep 2006

Mít ơi, bên bển có đủ rồi á Mít. Mít qua lấy đem về cho bà con nhờ với :D .
Image Image Image
User avatar
chuồn chuồn
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $100,445
Posts: 784
Joined: 19 Aug 2005
Location: Cánh đồng hoang
 
 

Postby hột mít » 26 Sep 2006

Xe bò của mít đang kéo mấy cái này, xíu nữa sẽ có link! :D

ThaiBinhCongChua01.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua01.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua02.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua02.wmv (SendSpace) <- Không Upload Được <- Không Upload Được
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,657
Posts: 4434
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby hột mít » 27 Sep 2006

có đủ bộ rồi á bà con ... cái ni gánh dzề phế gần chết, bà con nhớ nói lải nhải dzài câu nghe (6)


http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua22.wmv.001
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua22.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua23.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua24.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua24.wmv.002
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua25.wmv.001
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua25.wmv.002
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua26.wmv.001
http://www.hotmit.com/mega/ThaiBinhCongChua26.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua27.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua27.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua28.wmv.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua28.wmv.002
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua29a.wmv
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua29b.wmv
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.001
http://www.hotmit.com/pmega/ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.002

http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua22.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua22.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua23.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua24.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua24.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua25.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua25.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua26.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua26.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua27.wmv.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua27.wmv.002
ThaiBinhCongChua28.wmv.001 (Beta YSI)
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua28.wmv.002
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua29a.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua29b.wmv
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.001
http://www.hotmit.com/bysi/ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.002

http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua22.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua22.wmv.002
ThaiBinhCongChua23.wmv.001 (SendSpace) <- Không Upload Được
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua24.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua24.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua25.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua25.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua26.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua26.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua27.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua27.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua28.wmv.001
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua28.wmv.002
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua29a.wmv
http://www.hotmit.com/space/ThaiBinhCongChua29b.wmv
ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.001 (SendSpace) <- Không Upload Được
ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.002 (SendSpace) <- Không Upload Được

http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua22.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua22.wmv.002
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua23.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua24.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua24.wmv.002
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua25.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua25.wmv.002
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua26.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua26.wmv.002
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua27.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua27.wmv.002
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua28.wmv.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua28.wmv.002
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua29a.wmv
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua29b.wmv
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.001
http://www.hotmit.com/uploading/ThaiBinhCongChua_30a.mpeg.002

Mỗi loại link phải có tất cả là 17 cái link.
Khi mít chìm, xin nhớ vớt :nháy: Tím dzới Mười hông dzớt thì nhớ đi kiu người...
User avatar
hột mít
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $569,657
Posts: 4434
Joined: 05 Jul 2004
Location: gốc cây mít
 
 

Postby chuồn chuồn » 28 Sep 2006

Mích gánh dzề phê gần chết, CC chạy dzô lượm mừng gần chết. Lãi nhãi chi nữa Mích?

Ờ mà phải convert để burn DVD - hơi wải.

Cảm ơn Mít nhiều thiệt nhiều.
Image Image Image
User avatar
chuồn chuồn
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $100,445
Posts: 784
Joined: 19 Aug 2005
Location: Cánh đồng hoang
 
 

Postby tidieu » 29 Sep 2006

Cám ơn bạn đã up tiếp nhưng sao khơng có tặp 23-02 vạy bạn .....................
tidieu
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Posts: 6
Joined: 02 Aug 2006
 
 

Postby myle0111 » 29 Sep 2006

vẫn chưa xong mà chủ rạp ơi, còn thiếu 23.002
hơn nữa, trọn bộ có 30a là đã hết rồi hay vẫn còn nữa vậy chủ rạp, tại mình thấy topic title để là 32/32 mà?

cám on nhiều lắm
myle0111
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Posts: 7
Joined: 08 Jul 2006
 
 

Postby truongdung17 » 21 Oct 2006

CHủ rạp có thể up lên hết được không? sẳng coi cho hết luôn. chứ chưa kết thúc thì chán lắm hihih. làm ơn nhiều. cảm ơn nhiều nha. Chúc vui vẽ.
truongdung17
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $10
Posts: 1
Joined: 17 Oct 2006
 
 

Postby kelly tram » 06 Dec 2006

mấy links uploading đều đòi premium cả, hên là còn có link sendspace với mega đỡ dùm, mà..ngại mega quá đi thôi, down mới có 1 link là đã bị limit. Hic...
hic...down phim links mega là sợ nhất, up phim link yousendit là lâu nhất. Nhưng vì phim quá hay, đành...chịu thôi
User avatar
kelly tram
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $4
Posts: 1
Joined: 03 Jan 2006
Location: chỗ nào cũng được thôi
 
 

Re: Thái Bình Công Chúa 32/32 Tập (Phim TQ)

Postby tdnt_61 » 18 Dec 2008

Cám ơn chủ rạp nhiều cho mình xin Link với nhen,Topic đề 32 Tập sao chỉ có 30 là hết rồi,xin chủ rạp xem lại dùm nhen. :tốt: :tốt: :tốt:
tdnt_61
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $20
Posts: 1
Joined: 30 Mar 2007
Location: Duc Quoc
 
 

Previous

Return to Những Phim Cần Người Reup



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest