Page 1 of 1

Phòng Trưng Bày

PostPosted: 29 Aug 2006
by nguyenninhtran
Trân trưng bày ở đây các tặng phẩm của các bạn gửi tặng cho Phòng Thẩm Mỹ cũng như những sưu tập đặc sắc về làm đẹp....

Đây là quà của INDOCHINE.....


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image