Page 1 of 1

Lịch Sử Của Kẹo Bông Gòn

PostPosted: 09 Jan 2022
by bevanng
Kẹo bông gòn rất được yêu thích tại một lễ hội hóa trang, trò chơi thể thao và xiếc. Nhưng nó bắt nguồn từ đâu? Kẹo bông gòn đầu tiên được giới thiệu bởi hai người đàn ông ở Tennessee vào năm 1897. Vào thời điểm đó, họ gọi nó là “sợi tiên”, và nó có giá bằng một nửa giá vé vào cửa các hội chợ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chiếc máy làm ra kẹo không đều và chậm khó có thể đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Máy hiện đại hơn được phát minh bởi Gold Medal Products vào năm 1949. Cho đến ngày nay, họ là một trong những công ty chuyên sản xuất máy làm kẹo bông.
Kẹo bông gòn được làm như thế nào? Đường là thành phần duy nhất. Nó được nấu chảy thành dạng lỏng, sau đó nó được quay qua các lỗ để làm nguội đường theo hình dạng đặc trưng của nó. Màu sắc, như bạn có thể đoán, đến từ màu thực phẩm. Nếu bạn cuồng kẹo bông gòn, hãy tham gia lễ kỷ niệm “Ngày kẹo bông gòn quốc gia” vào ngày 7 tháng 11 hàng năm!