Từ Ðiển Tiếng Anh Oxford

Những tin tức hay, lạ, vui, và hữu ích cho đời sống.
Xin đừng tranh luận về chính trị, tôn giáo, sắc tộc ...

Moderator: A Mít

Từ Ðiển Tiếng Anh Oxford

Postby bevanng » 06 Jan 2022

Từ điển tiếng Anh Oxford là một trong những từ điển phổ biến nhất trên thế giới, nhưng kế hoạch ban đầu mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Các thành viên của Hiệp hội Ngữ văn London đã quyết định rằng các từ điển hiện có không đủ hoàn chỉnh, và một thỏa thuận đã được thực hiện với Nhà xuất bản Đại học Oxford vào năm 1879 để bắt đầu nghiên cứu cái mà ngày nay được gọi là Từ điển tiếng Anh Oxford.
Kế hoạch là tạo ra một tập hợp tất cả các từ vựng dài 6.400 trang, với khung thời gian dự kiến là mười năm. James A.H. Murray, người đứng đầu dự án, nhận ra rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với kế hoạch khi sau 5 năm làm việc với các đồng nghiệp của mình, họ chỉ hoàn thành đến từ “Ant”. Mất hơn bốn mươi năm để hoàn thành cuốn từ điển, với Murray dẫn đầu nhóm trong quá trình thực hiện dự án.
Thật không may, Murray đã không còn sống để xem kết quả cuối cùng của công việc của mình. Ông mất năm 1915, hơn ba mươi năm sau khi bắt đầu thực hiện dự án. Phiên bản đầu tiên của Từ điển tiếng Anh Oxford được phát hành vào tháng 4 năm 1928, với hơn 400.000 từ trải dài hơn mười quyển. Sau khi phát hành, công việc ngay lập tức lại bắt đầu trên ấn bản tiếp theo.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Return to Kiến Thức Đó ĐâyWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests