Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Ăn và chơi là hai thú trong đời, nếu wí Mít biết chỗ nào để đi chơi thì xin dzô đây chia sẻ

Moderators: giamchua, A Mít

Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 28 Dec 2021

Image


Ảnh Đẹp của Nhạc sĩ Ngọc Chánh


Nhạc sĩ Ngọc Chánh sinh năm 1937, là người sáng lập ra Ban Nhạc Shotguns, những đĩa nhạc Shotguns trước năm 1975. Sau 1975, Ông định cư ở Hoa Kỳ và sản xuất thêm băng đĩa nhạc rất hay.

Image
Nhạc sĩ Ngọc Chánh là người thứ nhất đứng hàng trước tính từ tay phải qua


Khi Ông ở tuổi thất thập cổ lai hy, Ông có thú vui chụp ảnh đó đây. Những tấm ảnh của ông rất chuyên nghiệp, rất quý cũng như những tác phẩm nhạc Shotguns của ông được giới thưởng ngoạn chào đón nồng hậu.

Xin mời bạn cùng mithott trong Khu Vườn Tranh Ảnh Nghệ Thuật của Nhạc sĩ tài hoa Ngọc Chánh :hoa:

Image
Fall Foliage in Maine

Image
Bear Lake, Colorado
Last edited by mithott on 28 Dec 2021, edited 2 times in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 28 Dec 2021

Mùa Thu

Image

Image
Carbonedale, South Colorado

Image
Split Rock Lighthouse

Image

Image
Acadia National Park, Maine

Image
Autumn Foliage in Maine

Image
Hemlock Bridge, Maine

Image
Soaring Trees, Maine

Image
Cadillac Mountain Sunset, Maine

Image
Autumn Foliage in Maine
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 3 times in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 28 Dec 2021

Mùa Thu

Image
Canon Brook Pond, Maine

Image
Canon Brook Ponds, Acadia NP, Maine

Image
Jordan Pond Sunset, Maine

Image
Silver Falls, Oregon

Image
Wildflowers at Taft City, California

Image
Autumn in Convict Lake, California

Image
Ridway Ouray in Southern Colorado

Image
Maroon Bell, Colorado

Image
Stavation Brook, Oregon

Image
Autumn in Boston
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 28 Dec 2021

Mùa Thu

Image
Sol Duc Olympic NP, Washington

Image
Japanese Maple, Washington

Image
Moraine Lake, Banff NP, Canada

Image
Vermillion Lake, Banff NP, Canada

Image
Wedge Ponds - Canmore, Canada

Image
Autumn in Newhampshire

Image
Schwabacher in Grand Teton, Wyoming

Image
Oxbow Bend in Grand Teton

Image
Fall Foliage in Maine

Image
Canon Brook Ponds with the fog Acadia, Maine

Image
Bear Lake, Colorado
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 28 Dec 2021

Mùa Thu

Image

Image
Fall Foliage in Vermon

Image
Autumn Foliage in Starvation Creek, Oregon

Image
Autumn Foliage in Stavation Creek, Oregon

Image
Riverside Walk - Zion, Utah

Image
Wedge Ponds in Canmore, Canada

Image
Vermillion Lake, Banff NP, Canada

Image
Newhampshire, NE

Image
Autumn Foliage in the Silver Falls

Image
Sol Duc, Olympic NP, Washington

Image
Sol Duc Brook - Olympic NP, Washington

Image
Vermont

Image
New Hampshire
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Mùa Đông

Image
Yellowstone National Park, Utah

Image
Yellowstone National Park, Utah

Image
Yosemite National Park, California

Image
Valley View - Yosemite National Park, California

Image
Tunnel View - Yosemite National Park, California

Image
Convict Lake Sunrise - California
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Mùa Xuân

Image
Wildflowers at Kern County, California

Image
Goldfield at Kern County, California

Image
Carrizo Plain, Kern County, California

Image
Poppy & Lupine at Gorman Hills

Image
Carrizo Plain National Monument, California

Image
Goldfields at Carrizo Plain, California

Image
Wildflowers at Lake Encinore, California

Image
Wildflowers at Anza Borrego, California

Image
Wildflowers at Gorman Hills, California

Image
Landcaster, California
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Mùa Xuân

Image
The Lamps in Carrizo Plain, Kern County California

Image
Carrizo Plain, Kern County, California

Image
Wild Flowers on the Hwy 99, California

Image
Wild Flowers Sunrise, California

Image
Wild Flowers Sunrise, California

Image
Rowena Crest Sunrise, Washington

Image
Wooden Shoe Tulip Farm, Oregon

Image
Wild Flowers in Fresno, California

Image
Arrowleaf Balsomoroot Sunrise, Washington
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Mùa Xuân

Image

Image
Arrowleaf Balsomoroot Afternoon, Oregon

Image
Columbia Hills Sunrise, Oregon

Image
Dark Blue Lupine in Columbia Hills, Oregon

Image
Wooden Shoe Tulip Farm, Oregon

Image
Columbia Hills Sunset, Oregon

Image
Columbia Mountain Ranch, Oregon

Image
Columbia Hills State Park, Oregon

Image
Sun Flowers Sunrise in Woodland, California

Image
Rowena Crest Sunset, Washington

Image
Calla Lily Before Sunset, California
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Núi Rừng

Image
Mono Lake Sunrise, California

Image
Jumbo Rock Sunset, Joshua Tree, California

Image
Baker Dam at Joshua Tree National Park, CA

Image
Keyhole Arch at Big Sur - Pfeiffer Beach

Image
Dragon Sleep

Image
Arch Rock, Corona Del Mar, CA

Image
Gateway to Another World, California

Image
Three Brothers in Yosemite National Park, California

Image
Bishop Sunset, California

Image
WIDE Mesa Arch Sunrise, Utah

Image
Horseshoe Bend Sunset - Page, Utah

Image
Huang Shan Sunset

Image
Torrey Pine - San Diego, California
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 2 times in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Núi Rừng

Image
Lower Antelope Canyon, Page, Utah

Image
Ceopatra, Page, Utah

Image
Balanced Rock Sunrise_Arches National Park, Utah

Image
Gateway to the Sea and the Sky, Santa Cruz - California

Image
White Pocket, Arizona

Image
Bishop Sunset, California

Image
Sand Tufas Sunset, California

Image
Hidden Valley Sunset, Joshua Tree, California

Image
Bow River Sunrise - Jasper NP, Canada
Last edited by mithott on 30 Dec 2021, edited 1 time in total.
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 29 Dec 2021

Thuyền & Biển


Image
Bandon Beach, Oregon

Image
Huntington Pier Sunset, California

Image
La Push Sunset, WA

Image
Laguna Beach, Sunset, California

Image
Scripps Pier Sunset in La Jolla, California

Image
Shipwreck Sunrise in Point Reyes, California

Image
Potholes in La Jolla, California

Image
Keyhole Arch at Big Sur - Pfeiffer Beach

Image
Arch Rock, Corona Del Mar, California

Image
Gateway to Another World, California

Image
Shipwreck in Oregon
mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 30 Dec 2021

Sông Hồ

Image
Farmer's Pond at Bishop

Image
Farmer's Pond Sunrise at Bishop, California

Image
Farmer's Pond Sunset at Bishop, California

Image
Farmer's Pond Sunset at Bishop, California

Image
Owens River Sunset-California

Image
Diamond Valley Lake, California

Image
Arroyo Lupine and California Poppy at Diamond Valley Lake

Image
WIDE Farmer's Pond Sunset at Bishop, California

mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 30 Dec 2021

Mùa Hạ

Image
Palouse, Washington

Image
Froxy Falls, Oregon

Image
The Temple of the Virgin in Utah

Image
San Diego Sunset Cliffs

Image
Monument Valley, Arizona

Image
Swirls of Ice Cream in White Pocket, Arizona

Image
Tunnel Cypress Sunset, California

Image
WIDE Totem Poles Sunset, Arizona

mithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong

Re: Ảnh Đẹp Của Nhạc Sĩ Ngọc Chánh

Postby mithott » 30 Dec 2021

Mùa Hạ

Image
City Light in San Francisco

Image
Oakland Bay Bridge #2, San Francisco

Image
San Francisco Oakland Bay Bridge 9The Bridge has one of the longest spans in the USA)

Image
Oakland Bay Bridge - San Francisco

Image
Oakland Bay Bridge - San Francisco

Image
Joshua Tree at NIght

Image
Milky Way at Carrizo Plain, California

Image
Lone Cypress in Montereymithott
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $20,266
Posts: 1809
Joined: 17 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng mithott từ: Que Huong


Return to Dẫn Người Đẹp Đi ChơiWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests