Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Nơi trao đổi những kỹ thuật và bí quyết nấu ăn

Moderators: hoatimxua, Ace, nguyenninhtran, A Mít

Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 19 May 2009

a

..
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Christiane, lkkevin, Lang Tu, ChoEmXin, CoMay, hương quê, nguyenninhtran, thaydoihoai54, CoPham

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 19 May 2009

B


Bánh Lọt - Đồ nghề ép bánh lọt (Potato Ricer)
Image


Bí Sợi (Spaghetti Squash)
Image


Bo Bo (Pearl Barley)
Image


Bột Bánh Dẽo (Fried Glutinous Flour)
Image


Bột Củ Năng (Water Chestnut Flour)
Image


Bột Làm Bánh (Cake Flour)
Image
Image


Bột Làm Bánh Mì (Bread Flour)
Image


Bột Làm Cho Bánh Mì Mềm (Vital Wheat Gluten Flour)
Image


Bột Nêm Gà (Chicken Bouillon Powder/Chicken Base)
Image


Bột Nếp của Nhật (Mochiko Sweet Rice Flour)
Image


Bột Nổi Alsa (Baking Powder)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin, dominickngo

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

C

Cream of Tartar (làm bánh)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

D


Đại Hồi (dùng để nấu phở) - (Star Anise)
Image


Đinh Hương (dùng để nấu phở) - (Cloves)

Image
Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin, dominickngo

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

e/f

...
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

g

...
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

H - I


Hạt Nêm/Bột Nêm
Image

Heo Quay (Gia vị ướp làm heo quay)
Image


Hột Ngò (dùng để nấu phở) - (Coriander Seeds)

Image
Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin, dominickngo

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

k


Khuôn Bánh Trung Thu (Mooncake Mould)
Image


Kỷ Tử/Câu Kỷ Tử (dùng nấu chè sâm bổ lượng, tiềm thuốc bắc) - (Dried wolfberries)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

L

Lá Chanh Số 8 - Kafir Lime Leaf (dùng nấu các món Thái)
Image


Lá Dứa (Pandanas Leaves)
Image


Mùi Lá Dứa - loại đặc (Pandan Essence)
Image


Dầu Lá Dứa - loại lỏng (Pandan Essence)
Image


Lá Lốt - Betel Leaf

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

M


Men (làm bánh mì - loại này không cần pha nước) - (Yeast)
Image


Muối Diêm (Curing Salt)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

N

Nem Chua (Gia vị làm nem chua)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

O - Q


Quế Chi (dùng để nấu phở) - (Cinnamon Sticks)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin, dominickngo

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

R


Rau Câu (bột để nấu rau câu/thạch) - (Agar Powder)

Image


Riềng - (Galanga/Galangale)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

s

Shortening (Dạng Mỡ Đặc)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin

Re: Dzũ Khí Của Nhà Bíp

Postby hoatimxua » 20 May 2009

T

Thì Là - (Dill)
Image


Tiểu Hồi (dùng để nấu phở) - (Fennel seeds)
Image


Trà Thái (Thai Tea)
Image


Tương Ớt Ngọt (Thái Sweet Chili)

Image
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $618,306
Posts: 10313
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: christiane, lkkevin, dominickngo

Next

Return to Quán Cây MítWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests