Các Cao Thủ HotMit.com Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Moderator: Doan Du

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby thangranhcon » 25 Sep 2010

dạ có liền samples nè....

1. Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi - Ng. Bích Hồng - Sample
http://www.hotmit.com/mediafire/VoOi-AnhBietLoiRoi.mp3
http://www.hotmit.com/mega/VoOi-AnhBietLoiRoi-Sample

2. Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Bắc
http://www.hotmit.com/mediafire/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongBac.mp3
http://www.hotmit.com/mega/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongBac

3. Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Nam
http://www.hotmit.com/mediafire/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongNam.mp3
http://www.hotmit.com/mega/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongNam

Tại vì quyển "Đêm Giữa Ban Ngày" do 1 tác giả người miền Bắc nên LT mạn phép đọc thử giọng miền Bắc (LT có lai giòng máu cả 3 miền, thế mới đau!!! :!: :!: ) xem như thế lào... Nhờ các chú, các dì nhà Mít cho xin ý kiến, cái mô hay thì mần cái nớ, hỉ!!!

vài bữa tới bận rùi nha, qua đến giữ tuần TRC mới gảnh hầu chiện cùng nhà mít, chúc cả nhà cúi từn dzui dzẻ!!!
User avatar
thangranhcon
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $24,412
Posts: 294
Joined: 12 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng thangranhcon từ: anbuu, kbone1812, YaHuy, Quocan1, ssnhsd, dominickngo, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 25 Sep 2010

thangranhcon wrote:dạ có liền samples nè....

1. Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi - Ng. Bích Hồng - Sample
http://www.hotmit.com/mediafire/VoOi-AnhBietLoiRoi.mp3
http://www.hotmit.com/mega/VoOi-AnhBietLoiRoi-Sample

2. Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Bắc
http://www.hotmit.com/mediafire/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongBac.mp3
http://www.hotmit.com/mega/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongBac

3. Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Nam
http://www.hotmit.com/mediafire/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongNam.mp3
http://www.hotmit.com/mega/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongNam

Tại vì quyển "Đêm Giữa Ban Ngày" do 1 tác giả người miền Bắc nên LT mạn phép đọc thử giọng miền Bắc (LT có lai giòng máu cả 3 miền, thế mới đau!!! :!: :!: ) xem như thế lào... Nhờ các chú, các dì nhà Mít cho xin ý kiến, cái mô hay thì mần cái nớ, hỉ!!!

vài bữa tới bận rùi nha, qua đến giữ tuần TRC mới gảnh hầu chiện cùng nhà mít, chúc cả nhà cúi từn dzui dzẻ!!!


làm gì mà no nắng thế đại ca - 4am mà còn chưa thẳng lưng nữa , wow :vt: :vt: :vt: :vt: :vt: :ôm: :ôm:

1) Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi với giọng ngọt ngào truyền cảm của đại ca thì chưa Xin thì đã được Tha rồi đó
2) Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Bắc nghe rất có duyên
3) Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Nam nghe bắt liền, mặc dù kb có máu Bắc 100% nhưng tại sanh ở Rạch Giá nên nghe tiếng Nam và nói giọng Nam thuần hơn

:tốt: :tốt: :tốt: :tốt: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :tt: :tt: :tt: :tt: :tt:
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: anbuu, YaHuy, Quocan1, ssnhsd, dominickngo, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 25 Sep 2010

thangranhcon wrote:dạ có liền samples nè....

1. [color=#FF0000]Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi - Ng. Bích Hồng - Sample[/color]
http://www.hotmit.com/mediafire/VoOi-AnhBietLoiRoi.mp3
http://www.hotmit.com/mega/VoOi-AnhBietLoiRoi-Sample


tặng TRC nè:
BẤT QUÂN TỬ ĐẠI NHÂN

Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
Vợ chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động

Tài sản của vợ là: Bất Động Sản

Em gái của vợ là: Bất Khả Xâm Phạm...
Ý muốn của vợ là: Bất Di Bất Dịch.
Quần áo vợ mặc thì: Bất Luận..

Được vợ khen là: Bất Ngờ...
Người khác khen vợ mình là: Bất Ổn..

Lấy vợ xấu là vì mình: Bất Tài..

Cưới được vợ đẹp là đời mình: Bất Hạnh
Bị vợ bỏ là vì mình: Bất Lực

Ly dị vợ là chuyện: Bất Lợi

Vợ không cho lại gần là : Bất Bình Thường
Vợ không cho ngủ chung thì : Bất Mãn
Gia đạo lộn xộn thì : Án Binh Bất Động

Vợ chồng mà đánh nhau thì : Bất Phân Thắng Bại
Hết lòng nhịn vợ thì : Bất Chiến Tự Nhiên Thành

Vì thế cho nên: Bậc Đại Nhân

Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ: Bất An
Quen được một cô thì trở nên : Bất Nhất
Bạn bè đến cứ hỏi thăm thì thấy : Bất Tiện
Chưa cầm được tay, nắm được chân là : Bất Trí

Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là : Bất Nhân
Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn thì : Bất Nghĩa
Già lấy được vợ trẻ là... : Bất Chấp Thiên Hạ...Dị Nghị
Trẻ lấy được vợ già thì : Bất Cần Ðời
Đạo thờ Bà: Vợ gọi mà không dạ là : Bất Kính
Lãnh lương không đưa hết cho vợ là : Bất Hiếu
Ði ăn nhậu về, vợ hỏi mà nói là đi họp là: Bất Tín
Cãi lời vợ là... : Bất Tuân Thượng Lệnh
Vợ đánh không dậy được là : Bất Tỉnh.. nhân sự
Niềm tin thờ vợ là: Bất Khả Tư Nghị
Tất cả những điều này là : Chân Lý Bất Biến
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, Quocan1, ssnhsd, anbuu, dominickngo, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby Doan Du » 25 Sep 2010

thangranhcon wrote:dạ có liền samples nè....

1. Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi - Ng. Bích Hồng - Sample
http://www.hotmit.com/mediafire/VoOi-AnhBietLoiRoi.mp3
http://www.hotmit.com/mega/VoOi-AnhBietLoiRoi-Sample

2. Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Bắc
http://www.hotmit.com/mediafire/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongBac.mp3
http://www.hotmit.com/mega/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongBac

3. Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên - Sample - Giọng Nam
http://www.hotmit.com/mediafire/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongNam.mp3
http://www.hotmit.com/mega/DemGiuaBanNgay-Sample-GiongNam

Tại vì quyển "Đêm Giữa Ban Ngày" do 1 tác giả người miền Bắc nên LT mạn phép đọc thử giọng miền Bắc (LT có lai giòng máu cả 3 miền, thế mới đau!!! :!: :!: ) xem như thế lào... Nhờ các chú, các dì nhà Mít cho xin ý kiến, cái mô hay thì mần cái nớ, hỉ!!!

vài bữa tới bận rùi nha, qua đến giữ tuần TRC mới gảnh hầu chiện cùng nhà mít, chúc cả nhà cúi từn dzui dzẻ!!!


DD đã nghe hết, đây là ý kiến của DD

-Vợ ơi thì ui kê quá rùi, hông có gì để nói.

- Đêm giữa ban ngày: DD bỏ phiếu cho giọng miền nam.

good job Mr. Wednesday and thanh kìu LT :hoa: :hoa:
NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
User avatar
Doan Du
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $34,284
Posts: 2285
Joined: 08 Jun 2005
Location: Canada
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Doan Du từ: YaHuy, kbone1812, ssnhsd, anbuu, dominickngo, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby dominickngo » 26 Sep 2010

Giọng Bắc,Trung,Nam dominickngo đều nghe được hết vì cha Bắc - mẹ Trung - sống và lớn lên ở Nam,cám ơn các Bạn rất nhiều. :cười: :cười: :tốt: :tốt: :vt: :vt: :hoa: :hoa:
dominickngo
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,795
Posts: 2035
Joined: 22 Nov 2007
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng dominickngo từ: ssnhsd, kbone1812, YaHuy, Quocan1, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 26 Sep 2010

dominickngo wrote:Giọng Bắc,Trung,Nam dominickngo đều nghe được hết vì cha Bắc - mẹ Trung - sống và lớn lên ở Nam,cám ơn các Bạn rất nhiều. :cười: :cười: :tốt: :tốt: :vt: :vt: :hoa: :hoa:

hehehe vậy thì ô thần kẹt rồi, hỏng biết lựa giọng nào hehehehe như vậy là còn suy nghĩ :baby: :baby: :baby: :baby: dài dài kakakakaka
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, dominickngo, Quocan1, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby thangranhcon » 27 Sep 2010

hehehe... con có đọc cái bài viết về vợ này ở đâu rồi, bây giờ nghe lại vẫn thấy ... phê!!!! Đúng là... Bất khả tư nghì.... đúng là... Chân lý bất biến!!! :tức: :tức: :khóc: :khóc: :cười: :cười:

cảm ơn chú Dê Dê, chú hỏng xương, chú dominick đã cho biết ý kiến...

ngừ ta nói đi hàng hai đã đủ chết, chú đố-mì-ních xắn cho con 3 hàng xanh dờn, kiểu này lưỡi con có ngày bị đớ, hết.... mần ăn được gì hết chơn!!! :khóc: :khóc: :cười: :cười: :cười:
User avatar
thangranhcon
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $24,412
Posts: 294
Joined: 12 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng thangranhcon từ: kbone1812, YaHuy, Quocan1, dominickngo, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 27 Sep 2010

thangranhcon wrote:hehehe... con có đọc cái bài viết về vợ này ở đâu rồi, bây giờ nghe lại vẫn thấy ... phê!!!! Đúng là... Bất khả tư nghì.... đúng là... Chân lý bất biến!!! :tức: :tức: :khóc: :khóc: :cười: :cười:

cảm ơn chú Dê Dê, chú hỏng xương, chú dominick đã cho biết ý kiến...

ngừ ta nói đi hàng hai đã đủ chết, chú đố-mì-ních xắn cho con 3 hàng xanh dờn, kiểu này lưỡi con có ngày bị đớ, hết.... mần ăn được gì hết chơn!!! :khóc: :khóc: :cười: :cười: :cười:hehehe vậy là OK rồi hé - kb xoa tay xách ghế xích lại gần để nghe cho rõ nè :vt: :vt: :vt: :vt: :vt: :tốt: :tốt: :tốt: :tốt: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :cười: :cười: :cười: :cười:
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, Quocan1, dominickngo, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby thangranhcon » 27 Sep 2010

quơ, chú hỏng xương nhớ đem theo gối mùng nhen, coi chừng muỗi tha mất đó, chắc phải ngủ ... hơi hơi lâu 1 chút nghen.... :tt: :tt: :tức: :tức: :tức: :tức:
User avatar
thangranhcon
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $24,412
Posts: 294
Joined: 12 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng thangranhcon từ: Quocan1, YaHuy, dominickngo, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby thangranhcon » 27 Sep 2010

mấy chú, mấy bác ơi, hình như ông ngoại YH có đăng cuốn Đêm Rữa Ban Ngày do Kim Quyên đọc ở đây rùi nè .... viewtopic.php?t=15369 ... Dzị, con khỏi fải đọc nha!!!! :!: :!: :!:
User avatar
thangranhcon
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $24,412
Posts: 294
Joined: 12 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng thangranhcon từ: YaHuy, dominickngo, Quocan1, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 27 Sep 2010

thangranhcon wrote:mấy chú, mấy bác ơi, hình như ông ngoại YH có đăng cuốn Đêm Rữa Ban Ngày do Kim Quyên đọc ở đây rùi nè .... viewtopic.php?t=15369 ... Dzị, con khỏi fải đọc nha!!!! :!: :!: :!:


chời, đại ca lo thân dữ hé :ll: :ll: :ll: :ll: nhưng ai mà nói cuốn đó, dài lê thê rồi cũng như Hoàng Minh Chính hay Bùi Tín thôi :tức: :tức: :tức: ngồi gần để nghe lén coi đại ca kiu Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi coi nó có thê thảm tới đâu kakakaka :!: :!: :!: :ll: :ll: :ll: :ll: :tốt: :tốt: :tốt: :vt: :vt: :vt: :vt:

ủa mà dạo nãy hình như ô ngoại YH hơi bị lãng há, có trong kho mà quên mất tiêu hiiiiiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiii :ll: :ll: :ll: :ll: :ll: :vt: :vt: :vt:
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, dominickngo, Quocan1, TT Yen, anbuu

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby YaHuy » 27 Sep 2010

kbone1812 wrote:
thangranhcon wrote:mấy chú, mấy bác ơi, hình như ông ngoại YH có đăng cuốn Đêm Rữa Ban Ngày do Kim Quyên đọc ở đây rùi nè .... viewtopic.php?t=15369 ... Dzị, con khỏi fải đọc nha!!!! :!: :!: :!:


chời, đại ca lo thân dữ hé :ll: :ll: :ll: :ll: nhưng ai mà nói cuốn đó, dài lê thê rồi cũng như Hoàng Minh Chính hay Bùi Tín thôi :tức: :tức: :tức: ngồi gần để nghe lén coi đại ca kiu Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi coi nó có thê thảm tới đâu kakakaka :!: :!: :!: :ll: :ll: :ll: :ll: :tốt: :tốt: :tốt: :vt: :vt: :vt: :vt:

ủa mà dạo nãy hình như ô ngoại YH hơi bị lãng há, có trong kho mà quên mất tiêu hiiiiiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiii :ll: :ll: :ll: :ll: :ll: :vt: :vt: :vt:


Hihihihi... YH mấy ngày cuối tuần vừa qua phải lo tiếp đãi 3 vị khách bé tí tới nhà chơi, chỉ riêng việc chạy theo canh chừng và la hét tụi nó đừng phá quá là đã khiến YH bị mệt bở hơi tai rồi, sau đó còn phải nghe 3 đứa nó thay phiên đánh trống đánh chiên om sòm, điếc cả tai ... thì làm sao mà nghe được bà con đang thì thầm to nhỏ chuyện trong này được chứ. :!:

YH bỏ ... 2 phiếu cho cuốn "Vợ ơi... " :!: :!: :nháy: Hihihhihihi... cuốn đó... YH chỉ mới nghe cái tựa là đã thấy vui vui rồi, huống chi nếu lại do ông thần Lữ Thứ bố diễn đọc thì chắc cái máu tiếu lâm hài hước của ông thần... sẽ truyền nhiễm thêm vô .... và sẽ khiến cho cái bài ca ...

Vợ ơi...
Con cá sống vì nước ...
Hic hic hic...
Anh biết lõi rồi...
Vợ ơi...

càng thêm hấp dẫn bội phần. :ll: :ll: :ll: :tt: :cười: :cười: :cười:
Image
Live as if you were die tomorrow and learn as if you were live forever
User avatar
YaHuy
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $1,527,484
Posts: 3019
Joined: 05 Oct 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng YaHuy từ: kbone1812, dominickngo, Quocan1, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 27 Sep 2010

YaHuy wrote:
kbone1812 wrote:
thangranhcon wrote:mấy chú, mấy bác ơi, hình như ông ngoại YH có đăng cuốn Đêm Rữa Ban Ngày do Kim Quyên đọc ở đây rùi nè .... viewtopic.php?t=15369 ... Dzị, con khỏi fải đọc nha!!!! :!: :!: :!:


chời, đại ca lo thân dữ hé :ll: :ll: :ll: :ll: nhưng ai mà nói cuốn đó, dài lê thê rồi cũng như Hoàng Minh Chính hay Bùi Tín thôi :tức: :tức: :tức: ngồi gần để nghe lén coi đại ca kiu Vợ Ơi - Anh Biết Lỗi Rồi coi nó có thê thảm tới đâu kakakaka :!: :!: :!: :ll: :ll: :ll: :ll: :tốt: :tốt: :tốt: :vt: :vt: :vt: :vt:

ủa mà dạo nãy hình như ô ngoại YH hơi bị lãng há, có trong kho mà quên mất tiêu hiiiiiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiii :ll: :ll: :ll: :ll: :ll: :vt: :vt: :vt:


Hihihihi... YH mấy ngày cuối tuần vừa qua phải lo tiếp đãi 3 vị khách bé tí tới nhà chơi, chỉ riêng việc chạy theo canh chừng và la hét tụi nó đừng phá quá là đã khiến YH bị mệt bở hơi tai rồi, sau đó còn phải nghe 3 đứa nó thay phiên đánh trống đánh chiên om sòm, điếc cả tai ... thì làm sao mà nghe được bà con đang thì thầm to nhỏ chuyện trong này được chứ. :!:

YH bỏ ... 2 phiếu cho cuốn "Vợ ơi... " :!: :!: :nháy: Hihihhihihi... cuốn đó... YH chỉ mới nghe cái tựa là đã thấy vui vui rồi, huống chi nếu lại do ông thần Lữ Thứ bố diễn đọc thì chắc cái máu tiếu lâm hài hước của ông thần... sẽ truyền nhiễm thêm vô .... và sẽ khiến cho cái bài ca ...

Vợ ơi...
Con cá sống vì nước ...
Hic hic hic...
Anh biết lõi rồi...
Vợ ơi...

càng thêm hấp dẫn bội phần. :ll: :ll: :ll: :tt: :cười: :cười: :cười:chời, cuối tuần của YH đã á, được dịp trở dìa dĩ dãng dzui dzẻ của một ngày xưa ấy :vt: :vt: :vt: dành cho YH 1 chỗ nè, lẹ lẹ đi , đừng để mất cơ hội ngàn năm có môt. kakakakaka :!: :!: :!: :ll: :ll: :ll: :vt: :vt: :vt:
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, anbuu, dominickngo, Quocan1, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby anbuu » 28 Sep 2010

:vt: :vt: :hoa: :hoa: Cảm ơn Lữ Thứ đã nhanh chóng đáp ứng lời yêu cầu của nhà Mít..hihi..anbuu thấy giọng đọc nào của Lữ Thứ cũng hay hết,thì tuỳ lòng hảo tâm của người đọc nhe..nhưng..xí cho hỏi..chắc truyện sẽ không đăng ở đây đâu chứ hả... :D :D
User avatar
anbuu
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $46,081
Posts: 1230
Joined: 30 May 2007
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng anbuu từ: YaHuy, kbone1812, dominickngo, TT Yen

Re: Thập Nhị Đại Cao Thủ Hotmit Và Những Tác Phẩm Ðược Yêu Cầu

Postby kbone1812 » 28 Sep 2010

anbuu wrote::vt: :vt: :hoa: :hoa: Cảm ơn Lữ Thứ đã nhanh chóng đáp ứng lời yêu cầu của nhà Mít..hihi..anbuu thấy giọng đọc nào của Lữ Thứ cũng hay hết,thì tuỳ lòng hảo tâm của người đọc nhe..nhưng..xí cho hỏi..chắc truyện sẽ không đăng ở đây đâu chứ hả... :D :D


hỏng xương hỏng có tin nội bộ gì ráo, só rì, hiiiiiiiiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiiiiiii :!: :!: :!: :ll: :ll: :ll: :vt: :vt: :vt: :D :D :D (6) (6) (6) :đàn: :đàn: :đàn: :đàn: :đàn:
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,766
Posts: 1231
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, dominickngo, anbuu, Quocan1, TT Yen

PreviousNext

Return to Hộp Yêu Cầu TruyệnWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest