Page 1 of 1

Yêu Cầu Ðọc Kỹ Các Hướng Dẫn Trước Khi Hỏi

PostPosted: 09 Feb 2009
by d_g
Để tránh làm mất thì giờ của người khác,

Yêu cầu các bạn hãy đọc kỹ các hướng dẫn về cách tìm album, cách up nhạc, vân vân, trước khi đặt câu hỏi. Hãy chịu khó tìm hướng dẫn trong các phòng liên hệ cũng như nơi Board Index.

Chỉ những vấn đề nào chưa có hướng dẫn mới được nêu ra.