Tình Yêu Và Số Phận - Phim Koẻan Lồng Tiếng Tại Mỷ

Phim đã được chiếu trọn bộ, và phim được chiếu nguyên bộ một lúc

Moderators: vinhpthao, A Mít

Tình Yêu Và Số Phận - Phim Koẻan Lồng Tiếng Tại Mỷ

Postby Zipsy » 07 Jul 2010

Tình yêu và số phận , một phim tình cam, tâm lý xả hội NamTriều tiên, nói về phần số của hai đứa nhỏ, một trai một gái sinh ra trong hai gia đình khác nhau, tại một làng ven biển vì hoàn cảnh phải lìa xa cả cha lẫn mẹ, một sống trong viện mồ côi ngươi con trai sống với ba con xa, về sau người con gái trở thành ngôi sao trên trời và cậu bé ngày xưa trở thành cành cây ngọn cỏ dưới đất, và họ sẽ có gặp lại nhau và nhận ra nhau không và tình cảm của bọn họ sẽ như thế nào, xin giới thiệu đến quí bạn bộ phim nây him dài 20 tập dang avi, rất lảng mạng qua nhiều pha tình gay cấn, tài tử nam và nử tất cả đêu xinh đẹp, màng ảnh rõ rang, âm thanh tuyệt hảo
zip hơi bận nên chỉ upload tâp thứ nhất, quí bạn dowload về join lại xem, nếu quí bạn thích zip sẽ upload tiếp

[img][IMG]http://img411.imageshack.us/img411/862/tinhyeu4.png[/img]

[center[u]]http://www.hotmit.com/mega/phimtinhcam korean tap1.001 nguoiyeu1.avi.001 98 MB 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/nguoiyeu-phim tinh cam hay cua korean tap1.002 nguoiyeu1.avi.002 98 MB 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam hay korean tap1.003 nguoiyeu1.avi.003 98 MB 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam romantic korean tap 1.004 nguoiyeu1.avi.004 98 MB 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam romantic korean tap1.005 nguoiyeu1.avi.005 98 MB[/center] 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam romantic korean tap1.006 nguoiyeu1.avi.006 98 MB 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/nguoiyeu-phim tinh cam romantic korean-tap1.007 nguoiyeu1.avi.007 98 MB 2010-06-09 0
http://www.hotmit.com/mega/tinhyeu1 phim tinh cam korean tap1.008 nguoiyeu1.avi.008 79.8 MB 2010-06-09 0
[img][IMG]http://img411.imageshack.us/img411/862/tinhyeu4.th.png[/img]

tap2
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.001 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.002 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.003 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.004 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.004 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.005 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.006 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.006 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.007 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.008 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.009 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.010 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.011 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.012

49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.012 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.013 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.013 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.014 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.015 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu2.avi.016 2.09 MB 2010-07-09 0
tap3

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.001 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.001 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.002 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.002 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.003 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.004 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.005 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.006 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.007 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.007 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.008 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.009 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.010 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.011 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.012 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.013 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.013 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.014 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.015 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang NguoiYeu3.avi.016 16.37 MB 2010-07-09 0
tap 4:
]http://www.megaupload.com/?d=1TBS23A8 nguoiyeu4.avi.001 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.002 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.003 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.004 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.005 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.006 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.007 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.008 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.009 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.010 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.011 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.012 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.013 49 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.014 19.97 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu4.avi.014 19.97 MB


tap 5


http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.001 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.002 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.003 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.004 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.005 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.006 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.007 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.008 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.009 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.010 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.011 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.012 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.013 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.014 14.24 MB 2010-07-09 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu5.avi.014 14.24 MB 2010-07-09 0Tap6

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.001 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.003 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.003 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.005 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.006 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.007 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.008 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.009 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.010 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.011 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.012 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.012 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.012 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.013 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu6.avi.014 17.78 MB 2010-07-10 0Tap 9


http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.001 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.002 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.003 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.004 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.005 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.006 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.007 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.008 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.009 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.010 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.011 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.012 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.013 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu9.avi.014 41.71 MB 2010-07-12 0tập 10

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.001 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.002 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.004 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.005 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.006 49 MB 2010-07-12 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.007 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.007 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.008 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.009 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.010 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.011 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.012 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu10.avi.013
30.38 MB 2010-07-13 0tập 11

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.001 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.002 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.003 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.004 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.005 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.006 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.007 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.008 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.009 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.010 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.010 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.010 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.011 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.011 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.012 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.013 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu11.avi.014 34.98 MB 2010-07-13 0

tập 12

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.001 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.002 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.003 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.004 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.005 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.006 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.007 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.008 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.009 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.010 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.011 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.012 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.013 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien nguoiyeu12.avi.014 24.6 MB 2010-07-13 0
Tập 13

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh can xh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.001 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh can xh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.002 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh can xh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.003 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh can xh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.004 49 MB 2010-07-13 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.005 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.006 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.007 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.008 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.009 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.010 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.011 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.012 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.013 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu13.avi.014 31.58 MB 2010-07-14 0
Tập 14


http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.001 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.002 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.003 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.004 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.005 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.006 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.007 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.008 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.009 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.010 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.011 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.012 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.013 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu14.avi.014 17.66 MB 2010-07-14 0
Tập 15

http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.001 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.002 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.003 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.004 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.005 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.006 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.007 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.008 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.009 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.010 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.011 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.012 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.013 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tcxh nam trieu tien nguoiyeu15.avi.014 28.01 MB 2010-07-14 0
TẬP 16

http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.001 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.002 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.003 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.004 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.005 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.006 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.007 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.008 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.009 49 MB 2010-07-14 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.010 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.011 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.012 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.013 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu16.avi.014 40.91 MB 2010-07-15 0
Tập 17

http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.001 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.002 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.003 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.004 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.005 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.006 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.007 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.008 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.009 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.010 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.011 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.012 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.013 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.014 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu17.avi.015 7.97 MB 2010-07-15 0
tập 18

http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.001 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.002 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.003 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.004 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.005 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.006 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.007 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.008 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.009 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.010 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.011 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.012 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.013 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu18.avi.014

40.49 MB 2010-07-15

tập 19
19.001:
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH -Nam trieu tien hay va lang man
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.002 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.003 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.004 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.005 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.006 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.007 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu19.avi.008 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu19.avi.009 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu19.avi.010 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu19.avi.011 49 MB 2010-07-18 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu19.avi.012 49 MB 2010-07-18 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu19.avi.013 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu19.avi.014 32.06 MB 2010-07-16 0

tập 20

http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu20.avi.001 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu20.avi.002 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu20.avi.003 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH-Nam trieu Tien nguoiyeu20.avi.004 49 MB 2010-07-15 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.005 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.006 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.007 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.008 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.009 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.010 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.011 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.012 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.013 49 MB 2010-07-16 0
http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH Nam trieu tien nguoiyeu20.avi.014 41.6 MB

END
tap19.001 chưa thể upload to mega được, không hiểu vì sao mega always từ chối upload tập nầy cũng như một vài tập khác, mong quí sư huynh trong hotmit giải thích hộ, quí bạn có thể rename tập 002 trở thành tập 001, và như vậy có thể join lại xem được, mong quí bạn thông cảm

tập 19.001 đã được upload va link của tập nầy bên dươi day


http://www.hotmit.com/mega/phim TCXH -Nam trieu tien hay va lang man
Last edited by Zipsy on 10 Aug 2010, edited 12 times in total.
Zipsy
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $188
Posts: 36
Joined: 25 Nov 2006
Location: viet nam
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Zipsy từ: redflower, chaubaongan, nhongnhong, MinhMap, ngocngoc1, Bolsa

Re: Tình Yêu Và Số Phận - Phim Koẻan Lồng Tiếng Tại Mỷ

Postby doian » 08 Jul 2010

Nhất định là sẽ có nhiều người thích thú với phim Kim chi rồi. Cám ơn bạn đã chia sẻ và xin 1 vé vào cửa :hoa:
doian
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $714
Posts: 161
Joined: 07 Jan 2007
 
 

Re: Tình Yêu Và Số Phận - Phim Koẻan Lồng Tiếng Tại Mỷ

Postby redflower » 08 Jul 2010

Xin bạn vui lòng cho thêm full links nếu có thể đươc.
Trân trọng cám ơn .
redflower
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $570
Posts: 120
Joined: 06 Oct 2008
 
 

Re: Tình Yêu Và Số Phận - Phim Koẻan Lồng Tiếng Tại Mỷ

Postby Zipsy » 08 Jul 2010

Zip đang uploading những tập còn lại lên mega, nhưng speed chậm quá, mong quí bạn thông cảm , hảy kiên nhẫn chờ một vài ngay mới xong hết được nghe các bạn, phim nầy hay và rất dễ thương rat nice

[img]ht[IMG]http://img411.imageshack.us/img411/862/tinhyeu4.png[/img]

tap 7

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.001 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.002 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.003 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.004 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.005 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.006 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.007 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.008 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.009 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.010 49 MB 2010-07-10 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.011 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.012 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.013 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu7.avi.014 45.7 MB

tap 8

http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.001 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.002 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.003 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.004 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.005 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.006 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.006 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.006 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/link.php?id=550895]http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang[/url] nguoiyeu8.avi.006 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.007 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.007 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.008 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.009 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.010 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.011 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.012 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.013 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.012 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.012 49 MB 2010-07-11 0
http://www.hotmit.com/mega/phim tinh cam xa hoi nam trieu tien- rat hay va lang mang nguoiyeu8.avi.014 45.21 MB 2010-07-11 0
Zipsy
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $188
Posts: 36
Joined: 25 Nov 2006
Location: viet nam
 
 

Re: Tình Yêu Và Số Phận - Phim Koẻan Lồng Tiếng Tại Mỷ

Postby robertlai » 22 Jul 2010

:tt: khi download hơi dài,nhưng miển phim hay là được rồi,cám ơn bạn nhiều,chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc :vt: :vt: :vt:
robertlai
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $458
Posts: 60
Joined: 17 May 2008
 
 


Return to Phim Trọn BộWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest