Page 1 of 1

Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithottmít thân chào tất cả Anh Chị Em
,

mít xin một góc nhỏ này gắn vài tấm hình mít chụp đó đây. Gửi các Anh Chị Em và các Bạn xem cho vui nhé. :)

mít mở góc này vào mùa thu.

Thu đi cho lá vàng rơi....

mít xin bắt đầu post vài tấm về mùa thu .

Cảm ơn các ACEB nhiều :hoa:

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott
This post is for bookmarks only

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott
Mùa thu quê tôi


Chiếc cầu gỗ gẫy nhịp
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott
Mùa thu quê tôiNgõ vào xóm tôi
ImageImageImageImageImageImageImage


Ngôi nhà thơ hoang vắng
ImageImageImage

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott
Mùa thu quê tôi


ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott
Mùa thu quê tôi


ImageThu trong sương sớm
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott

Mùa thu quê tôiMột hộp thư nhà mít :)
Image


Ngõ vào nhà mít
ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Re: Hình Của Mít

PostPosted: 11 Oct 2015
by mithott
Mùa thu quê tôi


mít đón nàng Thu trong nhà :)
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage