Page 1 of 1

Vầng Trăng Khóc - NhậtTinhAnh & KhánhNgọc

PostPosted: 03 Nov 2009
by Sông Nguồn

Re: Vầng Trăng Khóc - NhậtTinhAnh & KhánhNgọc

PostPosted: 05 Mar 2012
by Hoa-Phuong

Re: Vầng Trăng Khóc - NhậtTinhAnh & KhánhNgọc

PostPosted: 05 Mar 2012
by flamingo
cam on HoaPhuong nhieu lam..neu co bai nao 2 audio track cho mimh xin..bai nay burn ra DVD khong tat tieng ca si dươc.
Cam On..

Re: Vầng Trăng Khóc - NhậtTinhAnh & KhánhNgọc

PostPosted: 05 Mar 2012
by truyenhoalan
flamingo wrote:cam on HoaPhuong nhieu lam..neu co bai nao 2 audio track cho mimh xin..bai nay burn ra DVD khong tat tieng ca si dươc.
Cam On..


Baì này dạng mp4 chỉ có 1 giòng audio nhưng vẩn tắt được tiếng. left có tiếng ca sĩ, right tắt tiếng ca sĩ nhưng thôi để ngày mai đi làm về Truyền sẽ up bài này dạng vob tặng bạn.

Re: Vầng Trăng Khóc - NhậtTinhAnh & KhánhNgọc

PostPosted: 06 Mar 2012
by flamingo
Cam on ban trươc nha.

Re: Vầng Trăng Khóc - NhậtTinhAnh & KhánhNgọc

PostPosted: 06 Mar 2012
by truyenhoalan
Gởi bạn flamingo bài này dạng vob.
flamingo và các ACE coi link phía trên của topic.