Page 1 of 1

Ngày Mai Xa Cách - Đan Trường, Cẩm Ly

PostPosted: 13 Oct 2009
by Sông Nguồn

Re: Ngày Mai Xa Cách - Đan Trường & Câ²m Ly

PostPosted: 11 Apr 2012
by hquoc
SN up lại giúp mình bài này và bài Thương hoài lời ru (Quốc Đại) dưới dạng VOB với nhe!
Thks SN rất nhiều!

Re: Ngày Mai Xa Cách - Đan Trường ,Cẩm Ly

PostPosted: 12 Apr 2012
by Sông Nguồn
NgayMaiXaCach-CamLy,QuocDai.VOB.001 - 131 MB
http://www.hotmit.com/link.php?id=691852

NgayMaiXaCach-CamLy,QuocDai.VOB.002 - 131 MB
http://www.hotmit.com/link.php?id=691853

Re: Ngày Mai Xa Cách - Đan Trường, Cẩm Ly

PostPosted: 18 Nov 2012
by hquoc
Sông Nguồn vui lòng úp dùm cho hquoc xin mấy bài sau trong cùng DVD với bài Ngày mai xa cách này nhe:
- Mẹ tôi rước dâu - Cẩm Ly
- Ngày đó tôi yêu em - Đàm Vĩnh Hưng
- Chuyện thần tiên - Thanh Thảo
- Mùa nắng xuân về - Mắt Ngọc
- Cho tròn giấc mơ - Minh Thuận
Cảm ơn SN thật nhiều!