Page 7 of 8

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 03 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 06 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 07 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 07 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 08 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 09 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 09 Jul 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 03 Aug 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 03 Aug 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 05 Aug 2015
by ham_vui
Xin lỗi ace ! Vì tránh phiền phức về chuyện bản quyền với Mediafire.com , nên HV xoá hết những bài nhạc tiếng Anh, Pháp đã upload lên đó . Nếu ai đến sau cần có thể yêu cầu , HV sẽ reupload lên Mega cho nhé .
--------------------------------

Wind Of Change - Scorpions
https://mega.co.nz/#!oMcwjJYD!Bi_togDOk ... ikpmTKbFTI
Winter Wonderland - Trish Thuy Trang
https://mega.co.nz/#!FU1VkSTC!3si1lLpin ... LEkpuDHjW4
With Arms Wide Open - Creed
https://mega.co.nz/#!EFU33Zrb!OxOx0ewfK ... wYcdqVgyHw
With Or Without You - Male
https://mega.co.nz/#!wJskhQhJ!8fE9XqI0y ... Q-Tm2wMrnY
Without You - Female
https://mega.co.nz/#!1B0AzKTK!z_ZfZxtmg ... 72Eo_a4s8E

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 05 Aug 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 07 Aug 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 13 Aug 2015
by ham_vui
You Are Not Alone - Michael Jackson
https://mega.co.nz/#!JNVyjLqL!JyeNQjRvH ... ynkSpEsxpo
You Are The Sunshine Of My Life - Duet
https://mega.co.nz/#!0cUiAAiQ!dJDpB2zMr ... 5q90IeGBZk
You Can't Walk Away From Love - Gloria Estefan
https://mega.co.nz/#!0ZUg1RAY!NQpSvhhJt ... YIcg2rs2vU
You Give Love A Bad Name - Bon Jovi
https://mega.co.nz/#!UFVgRZLZ!smvaXSFVT ... Qv_oGRHNGQ
You Light Up My Life - Debbie Boon
https://mega.co.nz/#!dV8FBbSQ!dDGTkkb6p ... gSDdJTxqOE

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 13 Aug 2015
by ham_vui

Re: English Karaoke - Original Files

PostPosted: 13 Aug 2015
by t50
Cam on HV rất nhiều. HV có thể up lại các bài đầu đã del trên mediafire trở lại mega được không? Cảm ơn HV rất nhiều nhé.