English Karaoke - Original Files

Nơi chia sẻ những đoạn phim karaoke hay

Moderators: Christiane, A Mít

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 18 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 19 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, smaxwell, LuyenThuong, Love Lost, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: smaxwell, Christiane, LuyenThuong, Love Lost, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 21 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 21 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 22 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 22 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 23 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 23 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 24 Jun 2015

Tell Me Why - Doanh Doanh & Cardin & Trish
https://mega.co.nz/#!RBEHySiQ!G0KtZ_dmO ... qUJfLmmnHY
That's Why - To Chan Vu
https://mega.co.nz/#!FANUAKAI!vqR6ejgGl ... 0hktpl9Hig
That's Why (you Go Away) - Michael Learns To Rock
https://mega.co.nz/#!ZBk33ACb!TsLWT3ayi ... fBA_grjHiM
The Boy Is Mine - Brandy & Monica
https://mega.co.nz/#!xZNigLQD!E6sjs3WZJ ... qpzoJ-CYcQ
The Chase - Trish Thuy Trang & Cardin
https://mega.co.nz/#!FcFAUAQI!K-THLURei ... h5F3q05KtI
ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 25 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 27 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 27 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: LuyenThuong, Christiane, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 28 Jun 2015

ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: Christiane, LuyenThuong, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

Re: English Karaoke - Original Files

Postby ham_vui » 29 Jun 2015

Tie A Yellow Ribbon Around The Old Oak Tree - The Dawn
https://mega.co.nz/#!AFNFWRwR!31NjtNw4W ... IH-P-b9gZI
Time After Time - Inoj
https://mega.co.nz/#!9FNV2RbI!kh2K9Dx2h ... VocV-9iK9k
To All The Girl I've Loved Before - Male
https://mega.co.nz/#!5J1k1ZLZ!p4yX8GwWh ... KtPWJ-9tlg
To Make You Feel My Love - Trisha Yearwood
https://mega.co.nz/#!1BUGXCoJ!27vhrl67t ... HEdWlIppT4
To Sir With Love - Female
https://mega.co.nz/#!hMkAQbSQ!bcJxrrHKN ... pMRpQMEmkA
ham_vui
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $33,830
Posts: 1335
Joined: 01 Nov 2013
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ham_vui từ: LuyenThuong, Christiane, Love Lost, smaxwell, truyenhoalan, zuylinh, so_tiem, bluepreludesi

PreviousNext

Return to Karaoke VideoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests