Page 1 of 1

Tình Thắm Duyên Quê - Đoan Thy & Quốc Tuấn (Vob)

PostPosted: 26 Oct 2013
by truyenhoalan
https://mega.co.nz/#!ql4kRKRC!LBsUXQ_5C ... ljL7IK0NMQ

PS: File bài này Truyền lấy từ dạng ìso ra nhưng chẳng hiểu sao Đoan Thy hát yếu quá (chắc lúc đó Đoan Thy mới ăn xong bị no bụng :) ) nhưng nếu để hát kara thì ok :D