Page 1 of 1

Vết thương cuối cùng- Quang Dũng

PostPosted: 23 May 2013
by Hoa-Phuong

Re: Vết thương cuối cùng- Quang Dũng

PostPosted: 28 Jun 2013
by Bong Mai
Cam on HP , chuc ban luon vui ve nhe

Re: Vết Thương Cuối Cùng - Quang Dũng

PostPosted: 30 Nov 2014
by hatdzom1
Hoa Phương ơi cho xin lại bai hat nay dưởc không? link hòtile đâu co DL dc nua?? :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Re: Vết Thương Cuối Cùng - Quang Dũng

PostPosted: 01 Dec 2014
by ham_vui
hatdzom1 wrote:Hoa Phương ơi cho xin lại bai hat nay dưởc không? link hòtile đâu co DL dc nua?? :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Hahaha ... HP đã ghi rõ ràng là không reup mà còn ráng yêu cầu. Chắc muốn bị HP chọi guốc phải không? hahaha ... Thôi, download đỡ link của HV đi nha ... hìhi`hì ...
http://www.mediafire.com/watch/hhtr8h6e ... g_Dung.mp4