Page 1 of 1

Chờ Người - Băng Châu & Tuấn Vũ

PostPosted: 19 May 2013
by ILY
"Chè" chín rồi sis ơi... :đàn:

http://www.mediafire.com/?0bzz485ln6b3p48

Re: Chờ Người - Băng Châu & Tuấn Vũ

PostPosted: 20 May 2013
by Hoa-Phuong
wow, có chè thưng ăn rồi, đã quá, Ly dễ thương ghê nơi á :ôm: :ôm: :D