Page 1 of 1

Tôi Yêu - Hồ Lệ Thu, Thanh Trúc,Như Loan

PostPosted: 15 May 2013
by Sông Nguồn
ToiYeu -HoLeThu,ThanhTruc,NhuLoan.VOB :
http://www.fileswap.com/dl/OE8W5vMuZX/

Re: Tôi Yêu - Hồ Lệ Thu, Thanh Trúc,Như Loan

PostPosted: 15 May 2013
by Hoa-Phuong
chị HP xin bài này em SN, cám ơn cưng nha, vui, khoẻ luôn há :ôm: :ôm: :hoa:

Re: Tôi Yêu - Hồ Lệ Thu, Thanh Trúc,Như Loan

PostPosted: 15 May 2013
by hquoc
Chân thành cảm ơn SN thật là nhiều. Nếu SN đã có DVD Karaoke Triệu con tim của Asia thì cho hquoc xin bài Triệu con tim trong đó luôn, SN nhe!
Many thanks.

Re: Tôi Yêu - Hồ Lệ Thu, Thanh Trúc,Như Loan

PostPosted: 17 May 2013
by tranlinh
cam on eg nhieu nhe

Re: Tôi Yêu - Hồ Lệ Thu, Thanh Trúc,Như Loan

PostPosted: 18 May 2013
by ta la ai
Cám Ơn Song Nguon Thật nhiếu nhiều