Page 1 of 1

Khi anh thoáng qua đời tôi - Thiên Kim

PostPosted: 08 May 2013
by dươngmimosa
Khi Anh Thoáng Qua Đời Tôi - Thiên Kim

http://www.mediafire.com/?pl2hk25b403e6bn Đã upload rồi
http://www.mediafire.com/?mujswyqzie6w909 Đã upload rồi

Re: Khi anh thoáng qua đời tôi - Thiên Kim

PostPosted: 08 May 2013
by truyenhoalan
Cám ơn Dương.

Re: Khi anh thoáng qua đời tôi - Thiên Kim

PostPosted: 08 May 2013
by Hai-Au-Phi-Xu-9
Một lần nữa cám ơn Dương dzễ thương nhiều lắm nè :ôm:. Mến chúc Dương luôn dzui dzẻ xinh đẹp dzà hạnh phúc nha :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:.

Re: Khi anh thoáng qua đời tôi - Thiên Kim

PostPosted: 09 May 2013
by Bong Mai
:hoa: :hoa: cam on ban nhe

Re: Khi anh thoáng qua đời tôi - Thiên Kim

PostPosted: 09 May 2013
by BachLongNu
Merci Dương :tốt: :hoa: :vt: :đàn:

Re: Khi anh thoáng qua đời tôi - Thiên Kim

PostPosted: 10 May 2013
by nangphale
Cám ơn Dương, N. mới hát xong đêm qua :hoa: