Page 1 of 1

Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by thehien_Am

Re: Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by Dauhu1989
Mình mới vừa cop cái Sông Quê mà Phi Nhung với Thái châu hát vào máy :).giờ lại gặp version của Hương Lan :D
Cảm ơn TH hén!

Re: Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by SilentLove
Cũng ko hiếm lắm đâu em trai :!:

Re: Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by thehien_Am
SilentLove wrote:Cũng ko hiếm lắm đâu em trai :!:


Chắc cở Tàu Đêm Năm Cũ mới hiếm hahahaha

Re: Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by ILY
thehien_Am wrote:
SilentLove wrote:Cũng ko hiếm lắm đâu em trai :!:


Chắc cở Tàu Đêm Năm Cũ mới hiếm hahahaha

Tàu Đêm Năm Cũ còn dzễ kiếm hơn tô phở ah em trai ơi...haha

Re: Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by thehien_Am
ILY wrote:
thehien_Am wrote:
SilentLove wrote:Cũng ko hiếm lắm đâu em trai :!:


Chắc cở Tàu Đêm Năm Cũ mới hiếm hahahaha

Tàu Đêm Năm Cũ còn dzễ kiếm hơn tô phở ah em trai ơi...haha


Tàu Đêm Năm Cũ của Thế Hiền cơ hihihi, sis ghẹo quài à hix

Re: Sông Quê 1 - Hương Lan (Vip and Hiếm)

PostPosted: 26 Oct 2012
by truyenhoalan
SilentLove & ILY chọc dữ he, vậy thì thehien_Am up lên nhiều bài nửa nhe! :)