Page 1 of 1

Trăng Thanh Bình-Hương Lan & Tuấn Vũ (DAT)

PostPosted: 18 Oct 2012
by Dauhu1989

Re: Trăng Thanh Bình-Hương Lan & Tuấn Vũ (DAT)

PostPosted: 18 Oct 2012
by OnlyTuanVu
Thank Dauhu1989 nhiều nhé. Nếu mà còn nhiều bài karaoke của Tuấn Vũ thì hay biết mấy.

Re: Trăng Thanh Bình-Hương Lan & Tuấn Vũ (DAT)

PostPosted: 18 Oct 2012
by Dauhu1989
Bên phòng nhạc việt ở mục video có 2 cuốn VCD Tuấn Vũ-Hương Lan của trung tâm NDBD do rainbowM up đó.Bạn qua bên đó lấy về và hát hò nhé!
Karaoke của Tuấn Vũ mình không có nhiều, để mình coi mình còn bài nào nữa mình sẽ up lên cho bạn!