Page 1 of 1

Đành Thôi Quên Lãng- Cẩm Ly

PostPosted: 22 Sep 2012
by Hoa-Phuong

Re: Đành Thôi Quên Lãng- Cẩm Ly

PostPosted: 22 Sep 2012
by Yêu_Nhạc
Cam on ss HP iu rat nhieu..tại em cũng thich bài chuyện tình hoa bươm của cẩm ly nên em xin thêm đó ss..hihiih..cám ơn ss nhiều..ss có bài đó hong..bài đó anh ngôi sao làm song ca..em thích hát bài đó đơn ca hơn! :ôm: :ôm: :ôm: :ôm: :hoa: :hoa: :hoa: :vt: