Page 1 of 1

Xa Em Kỷ Niệm - U Sing Along

PostPosted: 01 Jul 2012
by Christiane

Re: Xa Em Kỷ Niệm - U Sing Along

PostPosted: 02 Jul 2012
by Hitman 47
Bạn hay ghê :tốt: ,bài này tôi bị mất lâu rồi nhưng kiếm khắp nơi ko có chỉ toàn là bản của Don Ho trình bày.Hồi trước tôi rất thích biễu diễn bài này cho bạn gái tôi nghe :ngầu: .Còn bạn gái tôi thì hát bài "Niềm Đau Chôn Giấu" cũng nằm sát cạnh trước bài này.Ôi kỷ niệm nay còn đâu :buồn:

Re: Xa Em Kỷ Niệm - U Sing Along

PostPosted: 04 Jul 2012
by hntran
thanks bạn nhiều