Page 1 of 1

Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 27 Jun 2012
by ILY
08 - Còn Nhớ Không Em - Quốc Khanh, Thiên Kim
http://hotfile.com/dl/161431380/794c7d4 ... m.vob.html
09 - Vết Thương Đôi Lòng - Lâm Nhật Tiến
https://hotfile.com/dl/161432679/7d5529 ... n.vob.html
10 - Medley: Qua Cơn Mê - Một Mai Giã Từ Vũ Khí - Hà Thanh Xuân, Huỳnh Phi Tiến
Vob 001 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701490
Vob 002 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701491
Vob 003 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701492
Vob 004 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701493
Vob 005 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701494
11 - Nhân Danh Việt Nam - Hợp Ca Asia
https://hotfile.com/dl/161433492/a4acb1 ... a.vob.html
12 - Huế Ơi - Tâm Đoan, Tường Khuê
Vob 001 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701495
Vob 002 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701496
13 - Quê Hương Bỏ Lại - Chiều Tây Đô - Ngọc Đan Thanh, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ
https://hotfile.com/dl/161434626/e6f94f ... u.vob.html


**Tât cả những files thuộc hotfile.com đều bị lỗi..ILY có upload lại ở Mediafire, links nằm bên dzưới..Sorry cả nhà...!!

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 27 Jun 2012
by heiwa
Cám ơn ILY thiệt nhiều nhé. :hoa:

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 27 Jun 2012
by phanquocbaohan
Cảm ơn ILY rất nhiều.... hàng nóng bỏng tay... rất mong chờ 2 bài của Nguyên Khang - Lâm Thuý Vân + Mai Thanh Sơn - Lưu Đức Long....

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 27 Jun 2012
by huao
Cám ơn ILY nhiều nhé

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 29 Jun 2012
by phamvantruc
ban khiem tra lai dum ko tai duoc nua cam on nhieu

08 - Còn Nhớ Không Em - Quốc Khanh, Thiên Kim
http://hotfile.com/dl/161431380/794c7d4 ... m.vob.html
09 - Vết Thương Đôi Lòng - Lâm Nhật Tiến
11 - Nhân Danh Việt Nam - Hợp Ca Asia
https://hotfile.com/dl/161433492/a4acb1 ... a.vob.html
13 - Quê Hương Bỏ Lại - Chiều Tây Đô - Ngọc Đan Thanh, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ
https://hotfile.com/dl/161434626/e6f94f ... u.vob.html

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 29 Jun 2012
by ILY
08 - Còn Nhớ Không Em - Quốc Khanh, Thiên Kim
Vob 001 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701646
Vob 002 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701647
09 - Vết Thương Đôi Lòng - Lâm Nhật Tiến
Vob 001 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701649
Vob 002 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701650
11 - Nhân Danh Việt Nam - Hợp Ca
Vob 001 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701651
Vob 002 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701652
13- Medley: Quê Hương Bỏ Lại-Chiều Tây Đô - Ngọc Đan Thanh, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ
Vob 001 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701653
Vob 002 - http://www.hotmit.com/link.php?id=701654

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 30 Jun 2012
by phamvantruc
CAM ON BAN HIEN

Re: Asia Karaoke 58 - Anh Là Ai - Việt Nam Tôi Đâu (Part 2)

PostPosted: 06 Jul 2012
by TKCE
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: tặng ILY , thanks