Page 1 of 1

Nếu Một Ngày - Lưu Bích

PostPosted: 02 Feb 2012
by Sông Nguồn

Re: Nếu Một Ngày - Lưu Bích

PostPosted: 01 Oct 2013
by Ace
có thể cho Ace xin lại link bài hát này hay không? thanks...

Re: Nếu Một Ngày - Lưu Bích

PostPosted: 03 Oct 2013
by truyenhoalan
Link mới.

https://mega.co.nz/#!L4wlkAIL!JJQMRiKX5 ... 1e8quk67g4

Bài này đúng ra được cắt ra file có 2 bài nhạc, nhưng nếu hát kara thì cũng ok :). Ah hình như lâu rôì Ace không hát chia sẽ, nếu có thơì gian Ace chia sẽ vài bài trong phòng HHHBHH :)

Re: Nếu Một Ngày - Lưu Bích

PostPosted: 03 Oct 2013
by Ace
Da để Ace tập hát vài bàichia sẻ cùng ACE...cảm ơn thiệt là nhiều

Re: Nếu Một Ngày - Lưu Bích

PostPosted: 04 Oct 2013
by doois
CÁM ƠN BẠN NHIỀU.