Page 1 of 1

Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng Anh

PostPosted: 04 Apr 2014
by Yen Linh
Image


DIỄN TIẾN CÁC TRẬN ĐÁNH TRONG THÁNG 4-1975

Tổng Hợp Của Vương Hồng Anh
Người Đọc : Huy Tâm & Đào Trọng Hiếu


phần 1
http://www.mediafire.com/download/vp9ai4up7q6bz45/Dien_Tien_Cac_Tran_Danh_Trong_Thang_4_-_1975_(phan_1).mp3
phần 2
http://www.mediafire.com/download/frsq7c6f7fpwp3n/Dien_Tien_Cac_Tran_Danh_Trong_Thang_4-1975_(phan_2).mp3

Link do chihieu9 reup 2014-04-05:
http://www.4shared.com/rar/pJYab1nkba/C ... T4-75.html

Re: Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng

PostPosted: 04 Apr 2014
by giahamvui
Xin cảm ơn :hoa:

Re: Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng

PostPosted: 05 Apr 2014
by chihieu9

Re: Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng

PostPosted: 06 Apr 2014
by honghoa66
Đa tạ YL nhấc lại chuyện xưa mà them bùi ngùi.....

Re: Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng

PostPosted: 07 Apr 2014
by dominickngo
Domino cám ơn Yến Linh nhiều

Re: Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng

PostPosted: 09 Apr 2014
by giahamvui
Lúc đầu tưởng YL đọc chứ :D làm được 1 truyện kia rồi im re luôn :hoa:

Re: Diễn Tiến Các Trận Đánh Trong Tháng 4 - 1975 Vương Hồng

PostPosted: 09 Apr 2014
by Quocan1
chihieu9 wrote:http://www.4shared.com/rar/pJYab1nkba/Cc_trn_nh_T4-75.html

Audiobook cho iphone!


QA thấy chihieu9 tuy là member mới của Mit Sơn Trang mà mấy hôm nay chihieu9 đã tung hàng loạt truyên convert qua IP :vt: :vt: :vt:
Thank you chihieu9 very very very nhiều :hoa: :hoa: :bia: :bia: :bia: