Page 4 of 4

Re: Tác Phẩm: Bên Thắng Cuộc (Quyển I: Giải Phóng) - Huy Đ

PostPosted: 14 Apr 2014
by Quocan1
kcmarie wrote:
Doan Du wrote:Vì tôn trọng trình độ thưởng ngoạn của quí mít, chúng tôi sẽ không trích đăng bất cứ bài bình luận nào het


Dạ , vâng ạh. Vậy nếu cháu thấy ai trích đăng bất cứ bình luận nào cháu pằng pằng xô cho té được hông chú? mấy hôm nay cháu sợ chú giận , cũng còn may cháu chưa bị gì hết hihihi!!!

Chú DHC ui, bỏ bớt img mới ra tấm hình , chú làm 2 lần. Tuần nầy cháu nhà có khách , nên cháu không vô lâu được. Kính chúc chú phương xa luôn luôn vui khoẻ và an lành.


Chùi ui,
Lâu ngày hong gặp cô kcmarie. Cháu của Chu8 vẫn như ngày nào "nếu cháu thấy ai trích đăng bất cứ bình luận nào cháu pằng pằng xô cho té" :vt: :vt: :vt: :giỏi: :giỏi: :giỏi:
Hi kcmarie :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: