Page 1 of 1

Những người thích đùa

PostPosted: 17 Dec 2012
by HongVan72
Tác Phẩm: Những người thích đùa
Tác giả: Azit Nêxin
Người dịch: Thái Hà, Đức Mẫn, Ngọc Bảo
Nhà xuất bản hội nhà văn aasnh hành
Người đọc: Mạnh Linh
Phần 1
http://www.4shared.com/rar/AjmFL11P/Nhu ... Dua_1.html
Phần 2
http://www.4shared.com/rar/JGI_EWny/nhu ... dua_2.html

Re: Những người thích đùa

PostPosted: 18 Dec 2012
by Christiane