Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Truyện đọc ở trang hột mít chưa đủ thì vô đây lấy thêm

Moderator: Doan Du

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 14 Jan 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Que Huong, antoinetat, chihieu9, dragon50, Thuvang, thienvy, tqdbe, vandon

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chihieu9 » 14 Jan 2019

9 tập đôi mắt người tù binh + 4 tập kế đến tiểu đoàn 92 http://www.mediafire.com/file/cdjiehhbb ... 9+binh.rar
chihieu9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $10,208
Posts: 351
Joined: 31 Mar 2014
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chihieu9 từ: Que Huong, dragon50, nviet, antoinetat, fe4331, trantcsn, chu8ha, nickgg, tqdbe, Phongdao

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chihieu9 » 16 Jan 2019

chihieu9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $10,208
Posts: 351
Joined: 31 Mar 2014
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chihieu9 từ: Que Huong, chu8ha, dragon50, fe4331, nickgg, tqdbe, trantcsn, Phongdao

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 18 Jan 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Thuvang, Que Huong, dragon50, chihieu9, nickgg, fe4331, tqdbe

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chihieu9 » 20 Jan 2019

chihieu9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $10,208
Posts: 351
Joined: 31 Mar 2014
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chihieu9 từ: Que Huong, dragon50, nickgg, fe4331, tqdbe, trantcsn, Phongdao

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 22 Jan 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: dragon50, Que Huong, fe4331, Thuvang, tqdbe, trantcsn

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 30 Jan 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Que Huong, Thuvang, dragon50, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 31 Jan 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Thuvang, Que Huong, dragon50, antoinetat, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 04 Feb 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Que Huong, antoinetat, Thuvang, dragon50, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 05 Feb 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: chihieu9, Que Huong, antoinetat, Thuvang, dragon50, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chihieu9 » 06 Feb 2019

chihieu9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $10,208
Posts: 351
Joined: 31 Mar 2014
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chihieu9 từ: Que Huong, antoinetat, trantcsn, dragon50, Phongdao, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 08 Feb 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Que Huong, trantcsn, dragon50, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby nguoivm » 09 Feb 2019

cam on anh Tam nhieu...nam moi chuc anh,Duyen Le va toan ban nhieu suc khoe,an vui va hanh phuc
nguoivm
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $408
Posts: 129
Joined: 17 Dec 2012
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng nguoivm từ: chu8ha

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 11 Feb 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: dragon50, Que Huong, fe4331

Re: Tập Hồi Ký Lính Vnch - Nhiều Tác Giả - Ttt Ðọc

Postby chu8ha » 13 Feb 2019

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $160,758
Posts: 4386
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: dragon50, fe4331

PreviousNext

Return to Truyện AudioWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests