Page 1 of 1

Cách Scan OCR Cho Tiếng Việt

PostPosted: 02 Aug 2014
by pleikey
Để tiết kiệm thì giờ gõ chữ cho truyện đọc từ sách truyện tiếng Việt, bạn có thể dung VietOCR

- Scan trực tiếp tù máy Scanner hay image file, PDF File và OCR ra text, kế đến chỉ copy/paste và sửa đổi chữ nếu bị sai lỗi

viewtopic.php?f=59&t=135848&p=694744#p694744