Tiên Hồng Lộ - Khoái Xan Điếm

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Tiên Hồng Lộ - Khoái Xan Điếm

Postby tuvi » 08 Sep 2020

Chương 800: Luân Hồi Bàn.

Từ sau khi lĩnh ngộ Tiểu Luân Hỗi cùng với ngưng kết ra Luân Hỗi Quả, cảnh giới cùng công phập của Dương Phàm đã được thăng hoa cùng chất biến.

Nhưng là hắn rốt cục không tìm được Pháp bảo chân chính thích hợp với ý cảnh công pháp, cho dù hắn vơ vét sạch Thiên Lan Điện.

Luân Hỗi Bàn là một kiện Pháp bảo Dương Phàm cấu tướng trong khi tình tu tìm hiểu, phù hợp với thuộc tính của Luân Hôi Quả.

Vừa hay Thiên Cổc Vực Chủ lưu lại Bán Tiên khí Thiết La Oán là một cái phôi thai, Dương Phàm vơ vét Thiên Lan Điện. Bồng Sơn Đào. lại chém giết cường giả cấp bậc Vực Chủ, tư bản trong tay hùng hậu vô cùng.

Tài liệu chồng chất như núi đủ cho Dương Phàm sử dụng.

Nhưng là muốn luyện chế một kiện Pháp bảo như vậy tất nhiên không phải là một chuyện đơn giản.

Dương Phàm liền dùng con rối thế thản tiến vào Thiên Lan Điện, cùng Đặng Thi Dao thảo luận luyện chế Pháp bảo này.

Vì luyện chế Pháp bào chân chính vừa ý, Dương Phàm thậm chí còn thinh giáo mấy vị luyện khí tòng sư của Bắc Tần, Đại Tần.

Cuối cùng, Dương Phàm rổt cục tuyển chọn hơn một ngân loại tài liệu, dùng Bán Tiên khí Thiết La Oán làm cơ sờ, bảy tám loại tài liệu trân bảo. bao gồm một ít tài liệu thượng giới làm phụ. còn lại hơn một ngàn loại tài liệu cũng là đinh cấp nhân giới.

Nguồn tài nguyên hùng hậu như vậy khiến Dương Phàm luyện khí thành công hơn một nửa.

về phần chân hỏa luyện khi, Thái Hư Thiên Hỏa là thứ không gì tốt hơn.

- Luân Hỗi Bàn này thiết yếu trải qua vô số lực lượng trong thiên địa Kim. Mộc. Thủy. Hóa. Thổ. Lôi. Phong, Băng rèn luyện, tốt nhất là còn trải qua đặc thù lực lượng như Cực Bắc Từ Quang, không gian sóng gạn tinh luyện.

Ý tường luyện khí của Dương Phàm có một phần là thảo luận cùng Đặng Thi Dao cùng với mấy vị luyện khí tông sư. một phán là cấu tướng căn cứ vào ảo nghĩa Luân Hôi Quả của chính minh.

Bước đẩu tiên luyện chế ra phôi thai khí thân của Luân Hỗi Bàn.

Đây là một bước đơn giản nhất, chẳng qua là vẻ ngoài của Pháp bảo thứ đầu tiên nhìn đến.

Về điểm ấy. Dương Phàm hoàn toàn dựa vào công pháp của mình tự nhiên thiết kế tốt.

Giai đoạn này ước chừng Dương Phàm dùng thời gian ba năm, Thái Hư Thiên Hỏa một lân lại một lân tiêu hao không còn.

Tại giai đoạn đúc nóng cuổi cùng, Dương Phàm thậm chí khới động lực lượng của Xích Dương Kim ỏ Kiém. triệu tập ra một con Tam Túc Kim ò nhỏ. dùng lực lượng kim ô từ từ rèn luyện phôi thai.

Sau khi khí thán của Luân Hỗi Quả được luyện chế thành công, Dương Phàm yên lặng nhìn kỹ.

Đây là một cái luân bàn màu bạc hào quang như gương, tinh mỹ vô cùng, giống như luân giống như bàn, không thô to nhưbánh xe, cũng không yếu ót móng manh như cái đĩa.

Toàn bộ luân bàn bóng loáng có thể soi gương.

Vốn có luyện khí đại sư đề nghị ở trên luân bàn thiết kế bánh răng sắc bén sinh ra lực sát thương đáng sợ lại bị Dương Phàm gạt đi.

Tư tường ban đầu về Luân Hỗi Bàn của hắn không muốn luyện chế thành một lợi khí giết người.

Lợi khí giết người Dương Phàm có rất nhiều, Xích Dương Kim ỏ Kiếm là tuyệt đinh trong đó.

Lực lượng Luân Hỗi Bàn nguyên bản tới từ thần thòng vô cùng, hấp thu dẫn dắt bất kỳ lực lượng gì, phối hợp với Luân Hôi Quà của Dương Phàm sinh ra năng lực dời núi lấp biên.

Đương nhiên có luyện khí đại sư để nghị cho Luân Hỗi Bàn này thu thập linh hồn. tăng cường năng lực bản thân, Dương Phàm tiép thu.

Đem linh hồn chuyển hóa thành hồn lực thuần túy. có thể gia tăng thật lớn thần thông của Luân Hỗi Bàn.

Nhưng Dương Phàm lo lắng lại là nhân quả luân hỗi.

Bước thứ hai, dùng một số lực lượng trong thiên địa tẩy rửa rèn luyện.

Điểm này. Dương Phàm tự mình phối hợp Hồ Phi. Thạch Thiên Hàn. Hàn Lưu Ly là có thể gom đại bộ phận lực lượng trong thiên địa.

Thạch Thiên Hàn chủ yếu phụ trách lực lượng ma đạo.

Ngay cả một số lực lượng thuộc tính hiểm có Dương Phàm không có cách nào làm được nhưng lại có thể ở trên Bồng Lai Sơn mời một ít tu sĩ đinh cấp ra tay, cũng có thể thông qua một số Mật Quyên, trận pháp đê thực hiện.

Bước thứ hai là gia tăng thật mạnh kháng tính của Luân Hỗi Bàn đối với các loại thần thông pháp thuật

Vi cổ gắng đạt tới hoàn mỹ, Dương Phàm thậm chí đi Cực Bắc một chuyến, tìm cao thủ lánh đời am hiểu Cực Bắc Từ Quang.

Cực Bắc Từ Quang được xưng là khắc chế hầu thiên địa ngũ hành, khắc chế hầu hết công pháp cùng thản thông, thậm chí ngay cả Pháp bảo đêu khắc chế.

Dương Phàm đem Luân Hỗi Bàn luyện tới đại thành dùng Cực Bắc Từ Quang rèn luyện lâu dài.

Vì thế. Dương Phàm trả một cái giá không nhỏ, tiêu phi không ít. Dù sao không thể để nguời khác làm không công.

Tuy nhiên cuối cùng Luân Hỗi Bàn của Dương Phàm chung quy được rèn luyện tới trình độ hoàn mỹ, từ màu bạc hoa lệ sáng ngời ban đẩu dẳn dẳn chuyển sang từng tia màu xám. có vài phần tương tự như màu bạc xám của Tiên Hông Giới.

Tới giai đoạn này. luyện chể Luân Hỗi Bàn xem như hoàn thành hơn phán nửa.

Bước thứ ba: Luyện trận. Luyệnchế trận pháp thần thông đưa vào.

Bước này, Dương Phàm cùng Đặng Thi Dao liên thủ. cũng mòi mấy vị trận pháp tông sư của đất liền, Bồng Lai Sơn.

Quá trình luyện trận cực kỳ phúc tạp. Dương Phàm cùng thiết vếu phái đem thần thông Luân Hỗi Quả thêm vào đó.

Đổng thời trong Luân Hỗi Bàn có không gian đặc thù, dễ dàng trong khoáng thời gian ngắn tồn trừ lực lượng, tồn trữ linh hồn...

Sau khi hoàn thành ba bước này, chỉ còn lại một bước cuối cùng: Chú Linh, muốn Pháp bảo có được linh tính nhất định phải Chú Linh.

Dương Phàm vì tiết kiệm thời gian lại tiêu tốn rất nhiều, ở trên Bồng Lai Sơn mua sắm đại lượng Linh Vật tinh khiết, cuối cùng rót vào trong Luân Hỗi Bàn.

Hắn cũng mời đại năng giả dùng bí thuật đặc thù thúc giục linh vật trong Luân Hỗi Bàn tăng trướng.

Dương Phàm sau khi quan sát. phát hiện lực lượng của mình cùng với môi trường của Tiên Hồng Không Gian đều có thể gia tăng tốc độ trướng thành của khí linh.

Sau khi khí linh sinh ra. Luân Hỗi Bàn này luyện chế đến giai đoạn cuối cùng.

̀ầm... ầm!

Thiên lôi đúng hẹn lại lên. hoàn toàn ở trong dự đoán trước của Dương Phàm. Dù sao Luân Hỗi Bàn luyện chế xong đã vượt xa Bán Tiên khí bình thường rất nhiều, thậm chí tiếp cận Tiên khí.

Chi riêng thần thông, Luân Hỗi Bàn so với Tiên khí bình thường còn huyển diệu hơn vài phần.

Uy lực thiên lôi cũng hết sức mãnh liệt khiến Dương Phàm trớ tay không kịp.

Hắn tại chỗ vận chuyển Luân Hỗi Bàn, đem lôi điện thô to như thùng nước dẫn vào mặt luân bàn.

Rồi sau đó luân bàn chuyển động xoay tròn, từng chút dẫn dắt hấp thu lực lượng thiên lôi, vô hình trung kéo dài hiệu quá thiên lôi rèn luyện lẻn gấp mười.

Sau khi Luân Hỗi Bàn được rèn luyện xong, khắp thiên hư nổi lên rặng mây chín màu. Dị tượng này khiến toàn bộ Bồng Lai Sơn chú ý tới.

Dương Phàm nhìn chằm chằm Luân Hỗi Bàn tạo nên sóng gợn màu sắc rực rỡ, không khỏi mừng rỡ:

- Luân Hỗi Bàn này sau khi trải qua thiên lôi tẩy nia, không ngờ tấn chức thành Tiên khí!

Tiên khí.

Hắn không ngờ tạo ra một kiện Tiên khí.

Điều này cho dù dõi mắt khắp Ngoại Hải vực cũng là chưa từng nghe qua. Tiên khí bình thường đa phản là từ thượng giới lưu lạc mà tới.

về phần nhân giới luyện chế Tiên khí cũng chi vẻn vẹn có nghe trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ.

Quá trình Dương Phàm luyện chế Luân Hỗi Bàn vốn là công trình to lớn, kinh động không ít đại năng.

Mà nay Tiên khí thành, càng chấn động toàn bộ Bồng Lai Sơn.

Môn phái đóng quân trên Bồng Lai Sơn có đến vài chục, tu sĩ mấy ngàn vạn, giờ phút này cũng là một mảnh sôi trào.

Dương Phàm cũng không quá để ý. Dù sao toàn bộ Bồng Lai Sơn, trừ Đạo Hư Thiên Tổ không có bất kỳ người nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn.

Còn nữa. Luân Hỗi Bàn này là tạo ra phù hợp với chính hắn, rơi vào trong tay những nguời khác còn Không bằng một kiện Bán Tiên khí bình thường.

Cùng lúc đó.

ở một mật điện trong Đạo Thiên Môn.

Đạo Hư Thiên Tồ lạnh nhạt ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh lão có hai nam một nữ: Một đạo

SĨ hồng bào. một nho sinh trung niên, một tiên tử váy lụa.

Đạo sĩ hồng bào nói:

- Lão tồ. Nguyên bán tường rằng người này tốn nhiều công sức là vì luyện chế một kiện Bán Tiên khí, lại không ngờ luyện chế ra Tiên khí. Cho dù là Đạo Thiên Môn ta. Bán Tiên khí cũng không có mấy món, Tiên khí duy nhất lại là bảo vật trấn sơn. Không băng chúng ta nghĩ cách chiếm Tiên khí này, tăng cường thực lực của Đạo Thiên Môn.

Nho sinh trung niên gật đầu nói:

- Người không vì minh trời tru đất diệt. Huống chỉ là vì cường thịnh của toàn bộ Đạo Thiên Môn ta. Thêm một kiện Tiên khí. ít nhất có thể gia tăng hai thành thực lực tông môn.

Tiên tửváy lụa kiakhẽnhấi đôimày liễu, mắt nhìn xuống nói:

- Tiên khí là người này luyện chế. mọi người đều biết. Nếu chúng ta cướp đoạt, khác gì với ma đạo hung đò. Huống chi Tiên khí chung quy là vật ngoài thân, chúng ta tu luyện bản tâm cùng cảnh giới mói là trọng yếu nhất.

Đợi ba người nói xong. Đạo Hư Thiên Tô từ từ mớ con mắt. hơi tán thưởng nhìn tiên tử váy lụa, liếc mắt một cái:

- Nghê Thường ngươi nói không sai. Tu tiên đại đạo tại bản tâm.

Rồi sau đó giọng điệu lão thay đổi:

- Huống chi, Tiên khi người này luyện chế chính là phù hợp với công pháp bản thân. Chúng ta có chiếm được cũng chẳng qua là tương đương với một kiện Bán Tiên khi, hại nhiều hơn lợi.

Nho sinh trung niên cùng đạo sĩ hổng bào trầm mặc không nói.

Đạo Hư Thiên Tổ liếc bọn họ một cái, cảnh cáo:

- Người này Không phải bình thường, lai lịch bất phàm. Toàn thể tông môn không được trêu chọc, càng không nên mơ tướng Pháp bào bảo vật.

Ba người vội vàng đông ý.

Nghê Thường tiên từ cười nói:

- Ta thấy người này đến Ngoại Hải vực không quá vài trăm năm, nhưng lại có được thành tựu như thế. Ngày sau tiềm lực vô hạn. Hẳn là nên kết giao nhiều hơn mới đúng.

- Không tồi. Trong các đệ tử, duy có Nghê Thường có thể được chân truyền của ta.

Đạo Hư Thiên Tổ hơi mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt tĩnh tu.

Ngày thứ hai sau khi Dương Phàm luyện chế thành Tiên khi, không ít đại năng già của Bồng Lai Sơn đến chúc mừng.

Có tư cách tới gặp mặt cùng Dương Phàm ít nhất là cường giả Độ Kiếp Kỳ.

Dương Phàm nghiêm túc chiêu đãi những vị đại năng từng giúp mình luyện khi, bao gồm một số tông sư trận pháp, luyện khí.

Ngay cả ba vị hộ pháp của Đạo Thiên Môn đều tự thản tới tham gia.

Nghê Thường tiên từ cười nói:

- Dương tông sư sao không tổ chức một lần đại điển, chúc mừng việc luyện thảnh Tiên khi, hẳn là có thể chấn động Ngoại Hải vực.

Dương Phàm chi biết nàng này là một trong ba hộ pháp của Bồng Lai Sơn. là một trong sổ ít nguời nhìn thuận mắt trong Đạo Thiên Môn.

- Cho dù không tổ chức đại điển, việc này cũng có thể truyền khắp Ngoại Hải vực. Dương mỗ còn phái nắm chặt thời gian, gia tăng phù hợp cùng Tiên khí này.

Dương Phàm uyển chuyển chối từ.

Còn có một vị luyện khí tông sư hói đến thần thông cùng thuộc tính của Luân Hỗi Bàn.

Ánh mắt những người khác đều lóe sáng, cực kỳ quan tâm tới việc này. Mỗi kiện Pháp bảo đêu có đặc điểm và thân thông sở trường, huông chỉ là Tiên khí.

Đối với việc này Dương Phàm chi cười trừ không nói, đối với thần thòng năng lực của Luân Hỗi Bàn một chữ không đề cập tới. Ngược lại đối với một số tài liệu luyện khí lại đặc biệt chú trọng, chuyển dời tẩm mắt.

Ba hộ pháp Nghê Thường tiên tử ngầm than thở, Dương Phàm này rõ ràng có ý muổn giấu diếm năng lực của Luân Hỗi Bàn.

Nhưng là những tông sư luyện khí từng hỗ trợ Dương Phàm luyện khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán được một phần.

Sau khi luyện thành Luân Hỗi Bàn, Dương Phàm lại dùng mấy năm luyện hóa phù hợp. cùng với cải thiện.

Rốt cục vào một ngày. Dương Phàm cẩu kiến Đạo Hư Thiên Tổ.

Đạo Hư Thiên Tổ siêu nhiên thế ngoại, cao cao tại thượng, giống như Chí tông nhưng cũng không xem thường sự tồn tại của Dương Phàm.

Dù sao lấy thực lực và uy vọng Dương Phàm hiện tại, cũng gần với những nhân vật thần thoại Ngoại Hải vực bọn họ.

Dương Phàm trực tiếp nói rõ ý đến:

- Lân này tới đây là muốn cáo từ Đạo Hư tiền bối. cảm ơn sự che chớ của ngài. Còn nữa, còn muốn làmphiền tiềnbối một việc...

- Ồ...? Ngươi muốn mượn dùng Truyền tống trận cự ly xa của Đạo Thiên Môn ta.

Khóe miệng Đạo Hư Thiên Tô hơi mỉm cười, hỏi:

- Không biết Dương đạo hữu muốn đi đâu.
Last edited by tuvi on 09 Sep 2020, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,478
Posts: 52382
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Tiên Hồng Lộ - Khoái Xan Điếm

Postby tuvi » 08 Sep 2020

Chương 801: Thiên Xà Hộ Pháp.

- Nam Hải Vực, Hắc Tinh Hài Vực.

Dương Phàm không chút do dự nói.

- Nam Hải Vực. Hắc Tinh Hải Vực.

Trong mật điện, Dương Phàm với thân thể thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đối mặt với nhân vật thần thoại Ngoại Hải vực Đạo Hư Thiên Tổ.

- Được. Sau khi đưa ngươi đi, bần đạo xem như nể mặt Tư Đồ Lệnh.

Ánh mắt Đạo Hư Thiên Tổ bình thản, cho người mang Dương Phàm đi mật điện truyển tống của Đạo Thiên Môn.

Thường thường mật điện truyển tống của thế lực lớn đều ở ngẩm dưới đất. đùng cấm chế cường đại đặc thù bảo vệ, dùng để che chắn quấy nhiễu của không gian dao động khác.

Tiềp đón Dương Phàm vẫn là nữ nhân mặc váy lụa kia, tên gọi Nghé Thường.

Trong mật điện tồng cộng có gần trăm Truyền tổng trận, đa phần là nối tiếp với các thế lực lớn. đương nhiên cũng có truyền tổng một hướng.

Nghê Thường dùng ánh mắt tò mò đảnh giá Dương Phàm (chỗ này hơi có sai lẩm. chương trước đã gặp rồỊ chương này lại như chưa từng gặp .

Nàng khó có thể tưởng tượng thiếu niên ngây thơ non nớt này chính là một vị tông sư thế hệ mới của Ngoại Hài vực.

Dương Phàm sắc mặt hiền hòa, dưới sự dẫn dắt của Nghê Thường tiến vào trong một Truyền tống trận.

- Truyền tống trận này nối tiếp với Hắc Tinh Đảo...

Nghê Thường giài thích một chút, liền khới động Truyền tổng trận cho Dương Phàm.

Sau một đạo bạch quang sáng ngòi rực rỡ, thân hình Dương Phàm trong Truyền tống trận dần dần hư vô, cuối cùng biến mất.

- Lần này hắn đi Hắc Tinh Hải Vực, hơn phần nửa là muốn trá thù. Nhưng là Vũ Nghiên của Bồng Sơn Đảo kia sẽ không làm bất kỳ phòng bị gì sao?

Khóe miệng Nghê Thường hiện lên một nụ cười.

Nhưng nàng lại càng tin tưởng thực lực của Dương Phàm, lại có Tiên khí trong tay. dõi mắt Ngoại Hài vực người có thểuy hiếp đến hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dương Phàm xuất hiện ở trong một mật điện truyền tống do hắc tinh tạo thành, bồn phía có mấy chục cái Truyển tống trận.

Rất nhanh có tu sĩ chấp pháp tới tiếp đãi và hói thản phận.

Dương Phàm lạnh nhạt nói:

- Dương mỗ đến từ Đạo Thiên Môn.

- Đạo Thiên Môn?

Tu sĩ chấp pháp kinh hãi, vội vàng thông báo cho cao tầng Hắc Tinh Đào.

Không bao lâu. một tráng hán khôi ngô làn da đen sẫm. phủ kín hoa vãn cổ quái, thuắt đi tới.

Dương Phàm ngần ra: “Hắc Cương hộ pháp!” Người này chính là Hắc Cương hộ pháp Ngày trước phái tu sĩ chấp pháp vây quanh Vân Tiên Đảo, còn ra tay thử tu vi Dương Phàm.

- Thi ra là Hắc Cương hộ pháp.

Dương Phàm cười chào hỏi.

Hắc Cương hộ pháp sửng sốt, hoàn toàn nhìn không thấu người này. nhưng lại có một chút quen mắt:

- Xin hói tôn tính đại danh các hạ, ở Đạo Thiên Môn đảm nhiệm chức gì?

- Ha ha. Tại hạ Dương Phàm, Hắc Cương hộ pháp đã quên ta rồi sao?

Dương Phàm nhẹ nhàng cười.

Dương Phàm?

Hắc Cương hộ pháp hít sâu một hơi, rất nhanh hỗi tưởng ra. kinh hô:

- Dĩ nhiên là ngươi... Các hạ muốn trở về báo thù sao?

Dương Phàm không phủ nhặn, chậm rãi đi ra ngoài.

Với thực lực hiện tại của hắn, khinh thường vụng trộm mò đi báo thù.

Cho dù lẩn trước, hắn trở về Bồng Sơn Đào cũng là quang minh chính đại gây rối, náo loạn long trời lở đất.

Hắc Cương hộ pháp vội vàng thần niệm truyền âm thông báo Hắc Tinh Vực Chủ, thật cân thận chiêu đãi Dương Phàm.

Uy danh Dương Phàm hiện nay chẩn động Ngoại Hải. ai không biết ai không hiểu?

Tông sư đến từ đất liền, có được Tụ Lôi Đinh, Thiên Nhất Hồn Thủy, phế bó tu vi Bồng Sơn Đảo chủ. chém giết Thiên Cốc Vực Chủ. lực áp u Anh Ma Chủ. luyện chế Tiên khí... Dương Phàm nghiễm nhiên được xếp vào hàng ngũ cường giả đứng đẩu Ngoại Hải. gần với những nhân vật thán thoại.

Không bao lâu trước mắt bóng người nhoáng lên. một trung niên trầm ổn mặc hắc tinh chiến giáp hiện thán trước mặt Dương Phàm.

- Bái kiến Vực Chủ!

Đám người Hắc Cương hộ pháp vội vàng thi lễ.

Dương Phàm cũng là lẩn đầu gặp mặt Hắc Tinh Vực Chủ, hai bên đều hết sức khách khí.

Lẩn trước đến Hắc Tinh Đào. Dương Phàm căn bán không có tư cách gặp mặt cùng cường giá cấp bậc này.

Mà lần này đối phương lại chủ động tới đón tiếp.

- Mời Dương tông sư đến phủ một chuyến.

Hắc Tinh Vực Chủ đưa ra lời mời.

Dương Phàm mỉm cười nói:

- Dương mỗ làm khách ở quy phủ. Vực Chủ đại nhân sẽ không đem tin tức của ta thông báo cho Bồng Sơn Đảo chứ?

- Dương tỏng sư nói đùa. Với thực lực ngài hiện tại. nếu muốn về Bồng Sơn Đảo báo thù, ai có thể ngăn cản.

Thần sắc của Hắc Tinh Vực Chủ nghiêm túc, hiển nhiên khinh thường đi làm loại chuyện này, cho dù Bòng Sơn Đào kia là một trong số mấy chục đại đào vực trong quản lý của hắn.

- Hì hì, lại có khách quy tới rồi...

Một cô gái xinh đẹp hoạt bát đi tới.

Khi nàng nhìn thấy Dương Phàm không khỏi ngấn ra, nhìn chằm chằm.

- Vi nhi, không được vô lễ. Vị này chính là Dương tông sư danh chấn Ngoại Hải hiện nay.

Hắc Tinh Vực Chủ hơi trách cứ nói.

- Gia gia, vị Dương tông sư này. ta nhặn thức...

Vi nhi cười đến mức hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.

Dương Phàm kinh ngạc cười:

- Ta hiện tại không giông ngày trước, ngươi còn có thể nhận ra...

-.. .Hừ, ngươi lúc thì đại thúc, một vị lão gia gia, lúc thì lại biến thành thiếu niên. Bổn cô nương nhớ kỹ con mắt của ngươi, cho dù hóa thành tro cũng có thẻ nhặn ra được.

Tiểu Vi tức giận nói.

Hắc Tinh Vực Chủ cười nói:

- May nhờ có Dương sư lần trước ra tay tương trợ. khiến Vi nhi ở Vân Tiên Đảo được kỳ ngộ.

Ánh mắt Dương Phàm đảo qua, phát hiện cách biệt một hai trăm năm Tiểu Vi cũng tấn chức Độ Kiẻp Kỳ nhưng là cách thiên kiẻp còn rất xa.

Hắc Tinh Vực Chủ chẳng những không ngăn càn Dương Phàm báo thù. còn cảm tạ hắn trợ giúp Tiểu Vi ở Vân Tiên Đào.

Dương Phàm ở Hắc Tinh Phủ làm khách quý. biết thân phận hắn chẳng qua là ít ỏi mấy người, đều là tâm phúc của Hắc Tinh Vực Chủ.

Đêm đó. Hắc Tinh Vực Chủ tự nhiên là long trọng chiêu đãi DuơngPhàm.

Ngày hôm sau. trời vừa tờ mờ sáng. Dương Phàm liền lưu lại một phong thư. cáo từ rời đi.

Với tốc độ của hắn hiện nay. từ Hắc Tinh Đảo đến Bổng Son Đảo, dùng tốc độ bình thường cũng chẳng qua là mấy ngày mà thôi.

Bồng Sơn Đảo một mảnh bình yên hài hòa, cũng không biết một “Ma đầu” từng gây náo loạn long trời lờ đất lại lần nữa trở về.

Dương Phàm lần này thoạt nhìn là một thiếu niên mười ba mười bốn. cùng hình tượng lão nhân sắp xuông lỗ lân trước là một trời một vực.

Cho nên, giống như lần trước, Dương Phàm quang minh chính đại đi vào Bồng Sơn Đảo mà không có tu sĩ nào nhận ra hắn.

Thẳng đến khi tới gẩn Dược Thánh Tông mới bị tu sĩ chấp pháp ngăn lại.

- Dương mỗ cầu kiến Vu Nghiên Đại trường lão.

Khóe miệng Dương Phàm mỉm cười, không đê ý tới đám tu sĩ này. chậm rãi bước vào Dược Thánh Tông.

Trực giác nói cho hắn biết, sẽ không dễ dàng tìm được Vũ Nghiên, có lẽ sẽ có ngạc nhiên vui mừng xuất hiện.

Tu sĩ chấp pháp thấy hắn đi thẳng vào lập tức phát động công kích.

Ba..ba... ̀m!

Trong đó hai ba tu sĩ quyền chưởng bổ trúng Dương Phàm, lực lượng lại như đá chìm đáy biển.

Mà Ngay sau đó. một cỗ lực lượng cuồng bạo hơn lúc trước từ trên người Dương Phàm nghịch chuyển trở về.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Ba gă tu sĩ công kích Dương Phàm bị đánh bay. nội tạng cơ thể cơ hỗ bị đánh nát.

Cũng may Dương Phàm không hạ sát thủ, Bởi vì ngày hôm qua hắn đáp ứng Hắc Tinh Vực Chủ cùng Tiêu Vi. tận lực khôngtạo thành tai nạn hủy diệt.

Dù sao đạt tới trình, tự như hắn, nhất cử nhất động đều có thể bùng nổ hủy diệt núi sông.

Đương nhiên hắn chi đáp ứng là “cố hết sức”. Nếu những người này thật sự muốn thiêu thản lao đâu vào lửa, Dương Phàm cùng tuyệt đối không lưu tình.

Chúng tu sĩ chấp pháp đều kinh hô. ở bổn phía thi triển thần thông pháp thuật công kích Dương Phàm.

Nhưng kết quả đều giống nhau, bất kể loại công kích nào sau khi tiếp xúc Dương Phàm đều với phương thức quy dị héo rũ ngã xuống, rồi sau đó nghịch Chuyên trở về.

Đám tu sĩ này công kích hồi lâu. kết quả đều là tự mình đánh minh, chết và trọng thương một đám, gào khóc thảm thiết.

Rồi sau đó. càng ngày càng nhiều tu sĩ chắp pháp bao gồm cả cường giả cao tầng trong Dược Thánh Tông cũng gia nhập hàng ngũ.

Nhưng những tu sĩ dưới Độ Kiếp Kỳ này Dương Phàm căn bán không thèm nhìn, không động thủ cũng có thể làm cho bọn họ không chết cũng tàn nửa cái mạng.

Lúc này rốt cục có một tên trưởng lão nhận ra thân phận Dương Phàm, nin giọng nói:

- Là hắn... Dương Phàm!

Lời nói vừa ra, toàn tòng khiép sợ.

Dương Phàm lại cười nói:

- Các ngươi hiện tại mới nhận ra Dương mỗ. vì sao Vũ Nghiên Đại trưởng lão còn không mau hiện thân.

- Hi hí hí... Dương Phàm, ngươi rốt cục tới rồi.

Một thanh âm tràn ngập yêu mị dụ hoặc từ một nơi nào đó Dược Thánh Tòng truyền tới.

Bá!

Một nữ nhân vòng eo như rắn nước xuất hiện trước mặt Dương Phàm.

So với trước kia, hiện tại Vũ Nghiên càng thêm quyến rũ yêu dị. khí tức thánh khiết vốn có không còn chút nào.

Dương Phàm nhướng mày không nói gì.

- Dương Phàm. ân oán của chúng ta bổn tọa không hy vọng liên lụy đến người vô tội trên đảo. Chúng ta lên trên giải quỵá.

Tiếng nói Vũ Nghiên vừa dứt. thuấn di mà đi.

Dương Phàm cũng “Bá” một tiếng, biến mất không thấy.

Ngay sau đó. hai người xuất hiện trên trời cao vạn dặm, Ngay cả mây bay đều ở phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ.

Dương Phàm nhìn chằm chằm Vũ Nghiên, sắc mặt bình thản nói:

- Ngươi rốt cục là ai?

- Chậc chậc, nhanh nhưvậy đã bị các hạ nhìn thấu thản phận.

Sắc mặt Vũ Nghiên biển đổi, thản hình chấn động biến hóa thành một nam nhân mặt hoa, thân thể không ngờ từ khói xám cuôn cuộn ngưng kết mà thành.

- Không ngờ là ngươi!

Dương Phàm nhướng mày.

Xà nam mặt hoa này chính là cường giả yêu tộc lúc trước trống rồng xuất hiện ra cướp đoạt Thiên Nhất Hòn Thủy trong khi tiến hành nghi thức hôi sinh ở Trúc Lâm Đảo.

Dương Phàm mơ hồ nhớ rõ yêu này được gọi là Thiên Xà hộ pháp, chính là cường giả dưới trướng Thiên Xà Mị Hậu liên minh yêu tộc của Nam Hải Vực.

Lúc trước may có nữ nhân áo vàng ngăn trở. ngăn cản Thiên Xà hộ pháp nhưng chỉ một kích làm cho cả Trúc Lâm Đảo sụp đô chìm xuống.

Từ lúc đó. Dương Phàm mới chính thức nhìn đến thực lực cường giả đứng đầu Ngoại Hải.

Nếu là dĩ vãng. Dương Phàm đụng phải xà nam mặt hoa này tự nhiên sẽ chuồn với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng mà hiện tại. khóe miệng hắn hiện lên mỉm cười:

- Xem ra lúc trước hộ phập các hạ đột nhiên buông xuống Trúc Lâm Đảo cũng không phải trùng hợp. Nguyên lai các ngươi mới là chỗ dựa sau lưng Vũ Nghiên.

Xà nam mặt hoa cười lạnh nói:

- Vũ Nghiên chính là đệ tử dị tộc mà Xà Hậu coi trọng, cũng được chân truyền. Hôm nay bổn tọa nhất định chém giết ngươi tại đây, cướp lấy Tụ Lôi Đinh.

Giết ta?

Dương Phàm ngẩn ra, tự tin của xà nam mặt hoa này từ đâu tới.

Hắn cùng không biết, xà nam mặt hoa này t hay Vũ Nghiên tọa trấn Dược Thánh Tông. vì giấu diếm thán phận nên hàng năm bế quan tu luyện, cũng không biết chuyện Dương Phàm luyện chế thành Tiên khí.

Mà Dương Phàm luyện chế Tiên khí chẳng qua là chuyện trong vài năm gần đây, vừa mới truyền tới cao tầng Nam Hải Vực. chi cấp Vực Chủ cùng sổ ít đại đảo chủ biết được việc này.

Trong mắt xà nam mặt hoa hào quang xanh đen rung động, thiên uy ý chí vô hình cuồn cuộn trong thiên hư, trong tay hắn hiện lên một cây gậy gỗ đen kịt. hung hăng vung lên. cơn lốc màu xanh đen cuốn lấy Dương Phàm.

Dương Phàm nhìn chằm chằm cây gậy gồ kia, hơi kinh hãi. Đây dĩ nhiên là Bán Tiên khí từ Hắc Cương Huyền Thiên Mộc chế thành, nó có thể rất mạnh khắc chế thần thông lôi hệ.

Xem ra xà nam mặt hoa tọa trấn nơi đây đã sớm tính đến Tụ Lôi Đinh của Dương Phàm.

Nhưng Dương Phàm căn bán không tính toàn dùng Tụ Lôi Đinh, Luân Hỗi Quá trong cơ thể vận chuyển, con lốc màu xarứi đen kia cho dù có lực ănmòn cường đại sau khi tiếp cận hào quang nhiêu màu quanh thán Dương Phàm lặp tức héo rũ như hoa tàn.

Xà nam mặt hoa lộ vẻ kinh dị. sớm nghe nói Dương Phàm có loại thần thông này. Hắn liền vung mạnh gậy gỗ màu đen. cơn lốc xanh đen lại hóa thành sóng lớn, đối với Dương Phàm hình thành công kích liên miên.

Luân Hỗi Quả trong cơ thể Dương Phàm đã vận chuyển lực lượng cực kỳ cường đại. đột nhiên hai mắt bừng sáng, quát như sấm rền:

- Tiêu Luân Hỗi Chướng!

Ba... Ầm!

Trong hư không sinh ra một tiếng nổ như sấm rền, xà nam mặt hoa có tu vi độ qua một lân thiên kiếp không ngờ bị một chưởng đánh bay. trực tiếp hộc máu. Bán Tiên khí do Hắc Cương Huyển Thiên Mộc tạo thành cũng có vài vết nứt, thiên hư phạm vi mười vạn dặm tầng may đêu bị đánh nát tạo thành một vùng chán không, đem trời cao vô tận cùng mặt trời lộ rõ ở trước mặt người đời.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,478
Posts: 52382
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiên Hồng Lộ - Khoái Xan Điếm

Postby tuvi » 09 Sep 2020

Chương 802: Quần Đảo Nam Ngột.

Xà nam mặt hoa chủ động ra tay, thần thông kinh người, thấy Dương Phàm hồi lâu chi đều phòng ngự, cho rằng đã áp chế được hắn.

Nhưng không ngờ Dương Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một chiêu Tiểu Luân Hỗi Chưởng, đánh bay hộc máu, lập tức bị thương.

- Cái gì? Tiểu từ này...

Xà nam mặt hoa lau khô vết máu khóe miệng, khó có thể tin. Nếu không phải hắn thân thể yêu tộc, nhục thân mạnhmẽ. một kích vừa rôi thiếu chút nữa lấy mạng hắn.

Cho dù là Tiểu Luân Hỗi Chường này là cách không đánh ra, xà nam mặt hoa có thời gian phòng ngự cũng thiếu chút nữa bị đánh nát tạng phủ.

- Các hạ thân là hộ pháp dưới trướng Thiên Xà MỊ Hậu. thực lực cũng chỉ có thế. So với Vực Chủ bình thường cùng không mạnh hơn bao nhiêu.

Dương Phàm lạnh nhạt cười, thân hình nhoáng lẻn một cái. như tia chóp ập tới. Luân Hỗi Quả trong cơ thê vận chuyên, vài cỗ pháp lực đây lên tới cực đinh, trong bàn tayhiện ra chưởng kình hình luân bàn, xẹt qua một vùng không gian sóng gợn trùng điệp, đánh tới trước mặt xà nam mặt hoa.

Xà nam mặt hoa nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hôi lưu tuôn ra, sau lưng lộ ra một cái đuôi rắn đột nhiên biến lớn gấp trăm ngàn lẩn, dài đến mấy trăm trượng hung hăng quật tới Dương Phàm.

Dương Phàm nhảy dựng, chướng kình luân bàn giao kích với đuôi rắn thật lớn này. phát ra tiếng nổ vang rung trời.

Xà nam mặt hoa này sau khi hiện ra bản tôn. lực lớn vô cùng, kinh thiên động địa. Dương Phàm bị đuôi rắn thật lớn đảo qua, đẩy lui vài bước.

Xà nam mặt hoa chịu đựng một chướng luân hỗi, không khỏi kêu lên một tiếng đau đón, thương lại thêm thương, trong lòng kinh hãi. Mấy trăm năm ngắn ngủi không gặp, thực lực Dương Phàm này hoàn toàn ép minh một bậc. khó trách không thấy sợ hãi.

Nhưng hắn là hộ pháp dưới trướng Thiên Xà Mị Hậu, làm sao chịu bại bới hậu sinh này, nếu không còn mặt mũi nào sống sót?

Hắn gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cái lưỡi rắn, một vùng hôi lưu mang theo độc quang màu tím tràn ngập khu vực.

Là xà yêu Độ Kiếp Kỳ. bán thể hắn phun ra độc tính là cỡ mạng mức nào.

Trong độc quang kia lại bắn ra một tia sáng nhọn màu đen như tia chóp, trong chóp mắt bắn trúng thân thể Dương Phàm.

Dương Phàm cả kinh, chi cám thấy một cỗ hàn ý chạy khắp toàn thân. Một chiêu này thật sự quá âm độc.

Trên người hắn lập tức xuất hiện một kiện Tử Long Chiến Giáp, “Đinh” một tiếng tóe ra một vùng đốm lửa.

Tử Long Chiến Giáp mặc dù không phải Bán Tiên khi, nhưng lại là linh bảo lực phòng ngự cực mạnh của Dương Phàm. Mũi nhọn màu đen sau khi bị ngăn cản vẫn xoay tròn tốc độ cao phía trên Tử Long Chiến Giáp, đám ra một vết rạn thật nhỏ.

Đại bộ phận lực lượng cùng độc tính đều bị Tử Long Chiến Giáp ngăn cản. Chiến giáp dùng tài liệu lân bì Chân long chế tạo. kháng tính độc lực cũng là cực kỳ cường đại.

Xà nam mặt hoa đánh lén gặp thất bại. trong lòng càng kinh sợ.

Mà Dương Phàm cũng sẽ khôngbỏ qua. lập tức đối với hắn triển khai đuổi đánh ráo riết, Luân hỗi chướng một đợt lại một đợt vận Chuyên đánh cho xà nam mặt hoa gào góc thảm thiết, hộc máu liên tục.

Lực lượng của Dương Phàm tuy có thể thông qua Luân Hỗi Quá vận chuyển mà tăng lên. lực ép cùng cấp bậc, mà lực lượng của đối thủ có thể dẫn dắt vào. sau khi gia tăng mới đánh trở về.

Trừ khi thực lực xà nam mặt hoa vượt xa tới mức độ Dương Phàm không thể với tới. nếu không chỉ có thể ăn đòn.

Chiến đấu thời gian nửa chén trà nhỏ. xà năm mặt hoa bị thương không nhẹ. nội thương càng nghiêm trọng, tròng mắt đó bừng.

- Nói cho Dương mỗ. Vũ Nghiên kia trốn ở nơi nào. Nếu ngoan ngoãn phối hợp. có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng.

Dương Phàm mắt lạnh uy hiếp nói.

Giờ phút này xà nam mặt hoa đã bị hắn dùng tay không đánh cho không thể trả đòn.

- Mơ tưởng!

Xà nam mặt hoa hóa thành một đạo hôi lưu xông lên trời cao. hiển nhiên muốn bó chạy.

Dương Phàm làm sao cho hắn như ý. Thanh Điểu Phi Phong sau lưng nin lên. chi nháy mắt liền đuổi kịp.

- Ngươi đã không phối hợp, đừng trách Dương mỗ xuống tay vô tình.

Dương Phàm lộ ra hào quang lạnh lùng ác liệt, hắn không nhất định cứ phái từ nơi xà nam mặt hoa này mới có được tung tích Vũ Nghiên.

Dứt lời, hắn hít sâu một hơi. trong tay hiện lên một cái luân bàn màu bạc xám. tòa ánh bạc sáng ngòi, bóng loáng có thể soi gương.

Dương Phàm dùng lực lượng Luân hỗi thúc giục, “ông” một tiếng, luân bàn xoay tròn tốc độ cao. hóa thành một hình cung tròn màu bạc, như tia chóp đảm trúng xà nam mặt hoa.

Xà nam mặt hoa miễn cưỡng một chường đón đỡ. thán hình cứng đờ một cách khó hiểu, cảm giác lực lượng trên chướng bị dắt đi không hiẻu. thậm chí Ngay cả pháp lực trong cơ thê đều theo đó mà trôi đi.

Hắn cà kinh quát một tiếng, gậy gồ màu đen trong tay “Đang” một tiếng, đẩy lui Luân Hỗi Bàn, nhưng lại cám giác linh tính trong Pháp bảo và pháp lực khô kiệt đến mức tận cùng, thậm chí ảnh hướng đến tâm hồn hắn.

Xuy... Vút!

Hào quang của Luân Hỏi Bàn càng ngày càng sáng ngời, trong khi xoay tròn dùng tốc độ nhanh gấp đôi lúc trước lại nghịch chuyền quay về.

Đinh đinh đinh!

Xà nam mặt hoa kinh sợ đan xen, gậy gỗ màu đen trong tay múa thành một vùng bóng côn. giao kích cùng một chỗ với Luân Hôi Bàn.

Mà Luân Hỗi Bàn kia lúc đầu ảm đạm không ánh sáng, sau khi liên tục đả kích đột nhiên lại phát ra hào quang nhiều màu rực rỡ.

Trên luân bàn đã ngưng tụ ra chín đạo quang đoàn nhiều màu, trong khi xoay chuyển cấp tốc phát ra khí tức cấm kỵ kinh khủng.

Xuy!

Một ngán luân ở trong hư không hóa thành vạn ngàn hư ảnh, rồi sau đó một đạo hỗ quang trong tréo lạnh lùng dùng lực lượng tuyệt đối như tồi khô lạp hù, cắt xà nam mặt hoa thành hai nửa.

“Phốc... Rắc!” Một tiếng, xà hoa mặt nam bị cắt thành hai nửa, Ngay cả hộ thân linh giáp đều vỡ nát từng mảnh.

Nhưng là hắn còn chưa chết hẳn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nghi ngờ.

Luân bàn kia giao kích với hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem lực lượng tích tụ bùng nổ trong nháy mắt. lực công kích tăng lên gấp mười.

Luân Hỗi Bàn lại “Ngô... ông” một tiếng, còn thừa gần một nửa lực lượng ở trong hư không tạo thành một dải sáng nhiêu màu. một hư ánh luân bàn cách không bắn ra. cắt đâu. thân thể của xà nam mặt hoa thành mánh nhỏ.

Linh hồn xà nam mặt hoa vừa chuẩn bị chạy trốn lại bị một cỗ lực lượng không hiểu dắt đi.

Hắn muốn giãy dụa nhưng là linh hồn lực lượng bị kéo xuống hố sâu không biết, rồi sau đó tiến vào một không gian tối đen.

- Chúc mừng ngươi trờ thành linh hồn thứ nhất trong không gian Luân Hỗi.

Tiếng cười của Dương Phàm truyển vào trong tai xà nam mặt hoa.

- Thả ta ra ngoài.

Xà nam mặt hoa giận dữ hét. rồi sau đó lại cầu xin tha thứ, cuối cùng nghi ngờ nói:

- Tiêu từ đáng giận, đây là tà khí gì...

Hắn cảm giác mình bị bại thật oan, chết ở một kiện tà khí quỷ dị. hơn nữa còn chết không rõ nguyên nhân.

Luân bàn kia càng đánh càng mạnh, chợt bộc phát ra lực lượng siêu việt hắn mười lẩn. quả thật là quá tà môn.

- Hừ! Tà khí cái gì. có thể chết tại Tiên khí Luân Hỗi Bàn mới sinh ra này. ngươi chết cũng không tiếc.

Dương Phàm trào phúng cười.

Tà khí?

Hạng người tẩm thường làm sao có thể đánh giá được sự ào diệu của Luân Hỗi Bàn.

Luân Hỗi Bàn chẳng những có thể vận chuyển lực lượng của chính mình bộc phát ra lực lượng siêu việt bản thể, càng có thể hấp thu công kích của địch nhân sinh ra lực nghịch phản kinh người.

Vừa rồi giết chết xà nam mặt hoa. Dương Phàm cơ bản không tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Có thể nói là xà nam mặt hoa. tự mình giết mình.

Mà buồn cười chính là xà nam mặt hoa còn không hiểu ra, coi Pháp bảo Luân Hỗi Bàn không thể lý giải này thành Tà khí

Dương Phàm thu hồi Luân Hỗi Bàn, trong lòng hết sức tin tường. Hắn có Pháp bảo này trong tay. cho dù đổi chiến với u Anh Ma Chủ kia cũng có thể thong dong ứng phó. thậm chí là trấn áp lần nữa.

Rồi sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm tung tích Vũ Nghiên ở trên Bồng Sơn Đào.

Lúc mới bắt đầu. thần thức thô sơ giản lượt đảo qua. Dương Phàm không phát hiện Vũ Nghiên, đầu mày khê nhíu.

Rồi sau đó hắn thẳm vấn linh hồn của Thiên Xà hộ pháp này.

Thiên Xà hộ pháp giờ phút này là tù nhân trong tay người, không muốn bị Dương Phàm tra tấn linh hồn liền ngoan ngoãn khai ra.

- Tính ngươi thức thời, khiến Dương mỗ bớt tốn khí lực.

Dương Phàm liền bay ra khói Bồng Sơn Đảo.

Từnơi Thiên Xà hộ pháp biết được. VũNghiẻn kianguyên lai đã không còn ở Bồng Sơn Đảo nữa.

Trên thực tế, cho dù Thiên Xà hộ pháp thà chết không khai. Dương Phàm cũng có thể truy tung thiên cơ dò xét. xác định hướng đi đại khái của Vũ Nghiên.

Chờ sau khi Dương Phàm ròi đi. chúng cường giả trên Bồng Sơn Đảo thớ ra một hơi. Đại sát tinh này cuối cùng cũng đi rồi.

Lẩn trước Dương Phàm đến Bồng Sơn Đảo. náo loạn long trời lớ đất. còn cướp sạch toàn bộ hòn đảo.

Tuy nhiên lần này mục tiêu của Dương Phàm là giết người mà không phải cố ý gây rối.

Như thế phi hành ở Nam Hải Vục mấy tháng, Dương Phàm cũng không biết vượt qua bao nhiêu ức dặm, tính sơ cũng khoảng vài ngàn ức dặm.

Rốt cục vào một Ngày. hài vực phía trước hiện ra một vùng quẩn đào quy mô lớn.

Hòn đảo lé loi có đến chừng mấy ngàn cái. rải rác trong phạm vi trăm vạn dặm.

Tại Ngoại Hải vực có thể xưng là đào ít nhất phái lớn đến vài trăm dặm, đa phần là vài ngàn hơn vạn dặm.

Mà vùng quần đáo nơi này xưng là quẩn đảo Nam Ngột, chính là Thánh địa tu tiên của trận doanh tu sĩ nhân loại Nam Hải Vực.

Nhân vật chí tôn Ngoại Hài Vô Tuyệt Kiếm Hoàng danh tiếng lừng lẫy chính là đẩu sò thống trị liên minh nhân loại Nam Hải Vực.

Dương Phàm thần sắc lạnh nhạt. Mặc kệ địch nhân cường đại bao nhiêu đều không thể ngăn cản quyết tâm báo thù của hắn.

Giết chết Vũ Nghiên sớm một Ngày. hắn cũng có thể sớm một ngày an tâm tu luyện, toàn lực đắm chìm trong đại đạo Chứng Quả.

- Trong tay ta còn có một con át chủ bài. cho dù Vò Tuyệt Kiểm Hoàng kia đích thản tới cũng không thể ngăn cản.

Trong lòng Dương Phàm thẩm tính.

Nhưng là hắn hiểu được mình chỉ là đi giết Vũ Nghiên kia, khả năng xung đột với Kiếm Hoàng là rất thấp.

Dựa theo lời kể lại của xà nam mặt hoa, Dương Phàm tìm được hòn đảo trung tám quần đảo Nam Ngột này, Kiếm Hoàng trực tiềp lấy tên hòn đảo này là Kiếm Hoàng.

Kiếm Hoàng ở Ngoại Hài vực là kiếm tu đệ nhất, tự nghĩ ra Liệt Thiên Kiếm Thuật, lực công kích tuyệt luân, không gì không thể phá, đánh đâu thắng đó không gì cản nôi. có thể nói là đại tông sư kiếm đạo.

Dương Phàm quang minh chính đại tiến vào Kiếm Hoàng đảo. cũng không ai chú ý tới hắn.

Trên Kiếm Hoàng đào cường giả như mây, không thiếu tu sĩ Độ Kiếp Kỳ. Dương Phàm hơi cảm thấy một chút áp lực.

Nhưng là quyết tâm báo thù của hắn không ai có thể ngăn cản.

ở trong ngàn vạn đạo độn quang nhiều màu. Dương Phàm hạ xuống một tòa phủ đệ xa hoa khi phái.

Trên phủ đệ có một tấm bia đá. có khắc mấy chữ: Phong Kiếm Phủ.

- Nơi này chính là phủ đệ của Mộ Dung Phong kia, Vũ Nghiên kia sợ chết, không ngờ trốn vào phủ đệ của con trai Kiếm Hoàng.

Dương Phàm sắc mặt ngưng trọng.

Hắn đối với Kiếm Hoàng vẫn cực kỳ kiêng kị. dù sao cũng là nhân vật thần thoại Ngoại Hải nôi danh cùng Đạo Hư Thiên Tô, Vô u Ma Hoàng.

- Ngươi là nguời phương nào?

Trước phủ đệ có tu sĩ chấp pháp, chắc là thị vệ trong Phong Kiểm Phú.

- Tại hạ Phiền Dương, trong tay có một kiện Bán Tiên khụ muốn giao dịch cùng Mộ Dung thiếu chủ.

Dương Phàm lạnh nhạt cười, hơi phóng ra một chút khí tức, kinh sợ đám tu sĩ chấp pháp này.

Bán Tiên khí? Xem khi tức còn là cao nhân Độ Kiếp Kỳ!

Đám tu sĩ này khách khí vạn phần, đón Dương Phàm vào thiên điện động phủ.

- Ha ha ha. Cao nhân phương nào. không ngờ nguyện ý giao dịch Bán Tiên khí bảo vật tuyệt đinh nhân gian này.

Một kiêm tu mặc kim văn thanh bào đi vào. ánh mắt như kiếm, sống mũi cao. mặt trắng môi móng, anh khí kinh người.

Chính là Mộ Dung Phong lúc trước giao thủ cùng Dương Phàm.

Dương Phàm như cười như không nói:

- Mộ Dung công tử, chẳng lẽ không nhận ra Dương mỗ sao?

Mộ Dung Phong ngấn ra, con ngươi co rụt lại kinh hô:

- Ngươi...

Bồng...!

- Không nghĩ tới ngươi lại đưa tới tận cửa.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, ngón tay khẽ vạch, một tia không gian sóng gợn tụ thành mũi kiếm, đánh nát thân thể Dương Phàm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,478
Posts: 52382
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện ÐọcWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests