Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Image

Tác giả : Chân Tàng Bản

Dịch giả: Ông Văn Tùng

Dịch thơ: Lê Xuân Khải

Quyển I


Hồi 1

Lưu Gù Xử Vụ Lý Hữu Nghĩa


Giang sơn Đại Thanh thống nhất, quân dân an lạc thái bình, muôn nước vào triều nộp cống, triều có tôi hiền Lưu Dung, xuất khẩu thành chương hợp thánh minh, tài năng sách tày Khổng Mạnh, Sơn Đông là chốn quê nhà, trời sinh giúp rập khuông phò Đại Thanh.
Đây là mấy câu tân ca mở đầu cho cuốn sách này. Chuyện kể rằng vào thời Hoàng đế Càn Long xuất hiện một vị năng thần, tổ tiên vốn người huyện Chư Thành phủ Thanh Châu tỉnh Sơn Đông. Ông vốn là con trai của Lưu lão đại nhân Lưu Thống
Huân, họ Lưu, tên Dung, có ngoại hiệu là Lưu gù. Ông vốn xuất thân từ tầng lớp ấm sinh, nay chịu Hoàng ân của Hoàng đế Càn Long đích thân cất bút phê cho làm tri phủ Giang Ninh tại Kim Lăng.
Vị lão gia này nhận lệnh, không dám trễ nải, vội chọn ngày lành tháng tốt tới phủ Giang Ninh tại Kim Lăng nhậm chức. ông không mang theo gia quyến, chỉ dẫn theo một tên người hầu là Trương Lộc. Hai thầy trò ăn vận đơn giản, Trương Lộc cõng theo một bọc chăn màn. Họ rời khỏi cổng Hải Đại, rẽ theo hướng Tây, đi dọc theo chân thành tới cửa Tuyên Vũ, vượt qua cầu treo đi theo hướng Nam tới Thái Thị khẩu, lại rẽ về hướng Tây, đi dọc theo đường lớn, ra khỏi cổng Bành Nghĩa, thuê hai con la, hai thầy trò cưỡi la lên đường.
Lưu đại nhân một lòng muốn tới Kim Lăng nhậm chức. Họ đi qua hết đường lớn rồi lại ngõ nhỏ, vượt qua gò Chức Kinh rồi đi theo hướng Tây. Hai thầy trò cưỡi lừa quả nhiên đi nhanh hơn hẳn. Chỉ một lúc sau đã vượt qua thành Hiếu Minh tại Lư Cầu. Trước mặt đã là Thường Tân Điếm, họ tìm nhà dân trong huyện để đổi lừa rồi lại tiếp tục lên đường. Hai thầy trò dừng ăn bữa cơm trưa tại Trác Châu xong, không dám nghỉ ngơi, lại vội đi ngay. Cuốn sách này không kể vòng vo. Họ đi một mạch tới đường lớn tại Hà Giang. Vượt qua Đức Châu, qua huyện Ân thuộc châu Tế Ninh như một cơn gió. Thuê thuyền của một người lái đò họ Vương vượt sông Hoàng Hà rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện họ đi đường ra sao, ta không cần nhắc nhiều tới nữa. Chỉ biết hôm ấy, thành Kim Lăng đã hiện ra trước mắt họ.
Hai thầy trò Lưu đại nhân đang đi trên đường, nhìn thấy thành Kim Lăng hiện ra trước mắt. Họ dùng lại ở Thập Lý Bảo phủi bụi đường bám trên mình, lại thuê hai con lừa, hai thầy trò cưỡi lên. Chuyện không cần nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện ba ban thư lại của phủ Giang Ninh từ khi nhận được công văn nói Hoàng đế Càn Long đích thân chỉ định một vị đại nhân họ Lưu làm tri phủ Giang Ninh, chỉ vài hôm nữa sẽ tới, đám thủ hạ, nha dịch ngày ngày ra đình Tiếp Quan ngồi nói chuyện phiếm đợi tân tri phủ tới. Hôm ấy, đám quan lại đang ngồi đợi bỗng thấy hai người cưỡi hai con lừa đi tới.
Đám thuộc hạ, nha dịch nhất tề quát hỏi:
- Này, đi đâu đấy. Đây là đình Tiếp Quan. Nếu còn xông tới nữa, bọn ta sẽ đánh gẫy chân lừa!
Trương Lộc ở phía sau quát lớn, nói:
- Nói càn, đây chính là phủ đài phủ Giang Ninh Lưu đại nhân của các người đó!
Đám nha dịch vừa nghe đến tên Lưu đại nhân đã sợ hãi rụng rời, vội vàng quỳ sụp cả xuống. Còn đám thư lại đứng cả bên đường, khom lưng, chắp tay, nói:
- Bọn tệ chức đón muộn, xin đại nhân trị tội!
Lưu đại nhân xua tay, đám thư lại theo cả phía sau. Chỉ phút chốc đã tới đình Tiếp Quan. Lưu đại nhân xuống lừa, người chủ lừa đi theo phía sau thấy cảnh ấy, trong lòng thầm nghĩ:
- Hay thật. Chẳng trách nào lúc thuê lừa họ không hề mặc cả. Vụ làm ăn này đúng là khiến ta được một mẻ vỡ hồn! Cũng hay, sau vụ này ai cũng biết lừa của ta cõng một vị quan phủ, chắc chắn sẽ kéo nhau tới thuê lừa của ta!
Nghĩ xong lên trước đón lấy cương lừa, cắm đầu đi thẳng.
Lưu đại nhân là loại quan phủ như thế nào? Thấy chủ lừa không dám đòi dù chỉ một xu tiền thuê lừa. Đại nhân vội gọi Trương Lộc, nói:
- Rốt cuộc vẫn phải trả tiền thuê lừa cho người ta. Người ta vốn là dân nghèo, không nên cưỡi lừa rồi quỵt tiền của họ.
- Dạ!
Trương Lộc lớn tiếng hô lên, cất giọng gọi vang:
- Chủ lừa hãy mau trở lại, đại nhân có thưởng.
Chủ lừa nghe hô "đại nhân có thưởng" vội vàng quay trở lại. Trương Lộc lấy ra một xâu tiền trao cho người chủ lừa.
Người ấy nhận lấy, dập đầu lạy tạ rồi bỏ đi.
Lúc này Lưu đại nhân mới quay sang nói với đám thư lại, nha dịch:
- Mang kiệu ra đây.
Đám nha dịch khiêng ra một chiếc kiệu bốn người khênh, vén rèm, dìu đại nhân lên kiệu. Lưu đại nhân khom lưng lên kiệu. Kiệu phu vác kiệu đặt lên vai. Đám chấp sự đi trước, kiệu lớn theo sau. Thanh la dẹp đường vang lừng đinh tai nhức óc.
Lưu đại nhân ngồi trên kiệu bốn người khiêng, đám chấp sự hai hàng đi trước. Quân dẹp đường đội mũ đen đỏ, nha dịch quát vang dẹp đường. Có một chiếc tán lụa hồng lớn che trên nóc khẩu hiệu của Lưu đại nhân. Dân chúng nhất tề kéo ra xem, tiếng cười nói, bàn tán xôn xao hai bên đường. Chỉ thấy Lưu đại nhân trên đầu đội một chiếc mũ Hồng Anh, rua đỏ trên mũ đã cũ, nhạt màu trở thành màu trắng, sườn mũ cũ, chỗ rách đã được vá lại bằng lụa xanh. Cả bộ y phục trên mình ông ta cũng không khá hơn. Tấm áo dài bằng đoạn xanh mặc đã nhiều năm, trên đó chi chít những lỗ rách thủng, đôi giày ông ta đi cũng không hơn gì. Nếu tính kỹ ra, khắp từ trên xuống dưới trên mình Lưu đại nhân chẳng đáng giá hai xâu tiền. Từ quân tới dân trong phủ thấy vậy, bất giác bật cười ầm lên, nói:
- Vị quan phủ này thực nghèo nàn.
Từ quân tới dân lại bàn tán xôn xao. Kiệu của Lưu đại nhân vào thành. Cỗ kiệu vượt đường lớn, ngõ nhỏ nhanh như tên bắn, thoắt chốc đã thấy nha môn phủ Giang Ninh hiện ra trước mắt. Đại kiệu tiến vào cổng, kiệu được nhẹ nhàng hạ xuống. Trương Lộc tiến lên trước, đưa tay đỡ vị quốc khanh lương đống của triều đình xuống. Lưu đại nhân sải bước đi đàng trước, Trương Lộc theo hầu phía sau.
Lưu đại nhân xuống kiệu, vào thẳng hậu đường ngồi xuống dặn dò Trương Lộc:
- Hôm nay đã muộn, ngày mai sẽ thăng đường làm lễ nhận ấn xét xử mọi việc.
Trương Lộc ứng thanh, sải bước ra ngoài. Tới trước sảnh đường dừng lại, truyền đạt lại lời của đại nhân. Đám quan lại, sai dịch tản đi. Chuyện không cần nhắc tới nữa.
Trương Lộc vào trong bẩm rõ lại với Lưu đại nhân. Đại nhân gật đầu, dặn dò:
- Trương Lộc, hãy đem hết lương khô còn lại của hai thầy trò ta ra đây!
- Dạ!
Gã người hầu ứng thanh, không dám trễ nải, vội moi hết số lương khô còn lại trong chiếc tay nải cũ rách ra. Đó là gì vậy? Đó là hai chiếc bánh bao bên ngoài đã khô cứng họ ăn còn thừa, hai chiếc bánh nướng sừng bò trên đường đi ăn chưa hết. Lưu đại nhân không phải là người keo kiệt, không dám tiêu tiền trên đường đi, chỉ vì đại nhân thích ăn hai loại này mà thôi. Đại nhân lại quay qua dặn bảo Trương Lộc:
- Trương Lộc, con hãy qua bảo nhà bếp, chúng ta không cần bất cứ món gì do quan viên đưa lại. Con hãy lấy tiền của chúng ta, đi mua ba mươi tiền gạo, nấu một nồi cháo, hấp lại hai cái bánh bao lên, vậy là thầy trò ta đủ bữa rồi.
Trương Lộc ứng tiếng, đi làm theo sự sai bảo của đại nhân.
Chỉ một lúc sau, cháo đã nấu xong, bưng lên, bày ra bàn. Một đĩa dưa chua. Lưu đại nhân dùng xong, Trương Lộc bảo mọi người lui ra, ăn nốt những thức ăn còn lại, coi như đã no bụng.
Hai thầy trò dùng bữa xong, trời đã tối rồi. Trương Lộc đốt đèn lên, đứng ở bên cạnh. Hai thầy trò nói chuyện với nhau một hồi. Trống điểm canh hai, Lưu đại nhân nói: "Mấy hôm nay đi đường vất vả, con trải giường đi nghỉ cho sớm." Trương Lộc ứng thanh, vội vàng dỡ bao ra, sắp xếp xong xuôi. Lưu đại nhân thay đồ, lên giường nghỉ ngơi. Trương Lộc cũng đi nghỉ. Một đêm bình yên trôi qua, chuyện không cần nhắc tới nữa.
Vừa chợp mắt trời đã sáng bạch. Trương Lộc trở dậy, mời đại nhân rửa mặt, thay đồ, uống trà sáng. Lưu đại nhân nói:
- Truyền lời của ta: Bản phủ sẽ lập tức thăng đường, nhận ấn xử việc.
Trương Lộc ứng tiếng, sải bước ra ngoài, tới trước công đường, kêu lớn:
- Ba ban mã bộ nghe cho rõ. Đại nhân truyền rằng. Lập tức thăng đường, nhận ấn xử việc.
Đám người đứng ngoài nhất tề ứng tiếng. Trương Lộc lại trở vào bẩm rõ với Lưu đại nhân. Không lâu sau, đại nhân đã mặc xong triều phục, ra khỏi cửa, vượt qua noãn các, lên công đường, ngồi xuống. Có bọn quan lại thuộc cấp cùng ngưu đầu, cấm tử, hương dược, bảo chính hành lễ đón chào. Hành lễ xong sắp hàng đứng ở hai bên công đường. Đại nhân ngồi xuống, dặn mang cáo bài ra, sau đó chăm chú xem văn thư của các châu huyện gửi lên.
Đọc tới công văn của huyện Thượng Nguyên, quận thú phủ Giang Ninh do Lưu Tường trình lên. Công văn viết:
- Trên con đường phía Đông tại cửa Bắc của bản huyện có một người mở khách điếm. Người này họ Lý, tên Hữu Nghĩa. Đêm hôm trước có một đôi vợ chồng nghỉ lại tại khách điếm của hắn. Lý Hữu Nghĩa tham của giết người, dùng dao nhọn giết chết người chồng, người vợ bỏ chạy, không biết đi đường nào. Nay có khẩu cung của Lý Hữu Nghĩa làm bằng chứng.
Đại nhân đọc xong công văn của huyện Thượng Nguyên, nghĩ:
- Hãy khoan. Nếu chủ điếm giết được người đàn ông, lẽ nào người đàn bà có thể chạy thoát. Cho dù chạy thoát, chồng cô ta bị giết hại, lẽ nào cô ta lại không đi tố cáo, kêu oan? Theo ý bản phủ, vụ án này chắc có uẩn khúc chi đây. Thôi thôi, Lưu mỗ đã tới làm quan tại đây, tất phải dốc lòng vì dân báo quốc, nhất định điều tra cho rõ vụ này, không để lương dân chịu cảnh oan khuất, không cho hung thủ lọt lưới.
Lưu đại nhân nghĩ xong, ngồi ngay ngắn lại, nói:
- Thừa sai trực nhật đâu?
- Có Tiểu nhân là Chu Văn đợi lệnh của đại nhân.
Nói xong tiến ra, quỳ xuống. Lưu đại nhân nói:
- Ngươi mau chóng tới nhà giam của huyện Thượng Nguyên dẫn tên chủ quán tham tài hại người tới đây cho bản phủ thẩm vấn.
Viên thừa sai này ứng tiếng, đứng dậy, rời khỏi công đường, sải bước ra khỏi nha môn. Không lâu sau đã dẫn theo bị cáo chủ quán Lý Hữu Nghĩa vào công đường, bắt quỳ xuống.
Các quý độc giả cũng nên biết rằng, huyện Thượng Nguyên của phủ Giang Ninh, Kim Lăng cũng giống như huyện Thanh Uyên của phủ Bảo Đinh hoặc huyện Uyển Bình tại Bắc Kinh vậy đều ở ngay bên ngoài thành, do đó đi lại rất nhanh. Ở đây, tôi đã kể ra rất rõ, nay xin trở lại với câu chuyện chính.
Lại nói chuyện viên thừa sai Chu Văn ở dưới thềm chắp tay vái, nói:
- Tiểu nhân Chu Văn đã dẫn chủ quán Lý Hữu Nghĩa tới.
Đại nhân xua tay, Chu Văn đứng dậy, đi vào hàng. Lưu đại nhân chăm chú nhìn người đang quỳ dưới chân thềm kia.
Lưu đại nhân ngồi ở trên chăm chú nhìn, đánh giá họ Lý đang quỳ dưới chân thềm. Chỉ thấy người ấy tuổi ngoại ngũ tuần, ánh mắt của lão vẫn còn ngấn lệ, đang quỳ dưới thềm chờ nghe phán xét. Trông bộ dạng, chắc chắn trong lòng có điều oan khuất. Đại nhân đánh giá xong, mở lời hỏi:
- Kẻ quỳ dưới thềm hãy nghe cho rõ. Ngươi đã mở cửa hàng buôn bán làm ăn, lẽ ra phải biết an phận, sao lại gây ra chuyện náo loạn, làm càn? Lẽ nào ngươi không biết giết người phải đền mạng, vương pháp vô tư không nể tình hay sao? Tại sao ngươi lại mở quán rồi hại người? Bản phủ trên công đường muốn nghe ngươi khai rõ.
Người quỳ dưới công đường thấy Lưu đại nhân hỏi vậy vội vã dập đầu, nói:
- Xin đại nhân hãy nghe tiểu nhân trình bày: Người hỏi tới chuyện này, tôi cũng xin đem nỗi oan khuất không nơi giãi tỏ kể cho ngài rõ. Tiểu nhân mở một quán trọ, sao dám gây chuyện thị phi, làm điều ác độc?

Tối hôm ấy có hai người một trai một gái tới xin nghỉ trọ. Tuổi họ độ hai mốt, hai hai. Tiểu nhân hỏi lai lịch, họ nói là hai vợ chồng. Tiểu nhân nghe họ nói là hai vợ chồng, mình mở quán trọ, lẽ nào lại gây chuyện lôi thôi? Họ thuê một căn phòng giá hai trăm tiền trong quán của tiểu nhân, lại gọi một ấm trà, một cây đèn. Phục vụ xong xuôi, tiểu nhân đi ra ngoài, trong phòng nghỉ còn hai người bọn họ. Không lâu sau nghe thấy tiếng trống canh vang lên, hai vợ chồng người ấy thổi tắt đèn. Tiểu nhân đi đóng cổng, thấy họ có hai xe vải đổ trong sân quán trọ. Trước đó họ còn nói với tiểu nhân hôm sau, tới canh năm phải lên đường sớm.

Sáng hôm sau tiểu nhân dậy sớm mở cổng, đẩy xe vải của họ ra ngoài. Chỉ một lúc sau trời đã sáng rõ. Tiểu nhân nghĩ: "Gọi vợ chồng họ lên đường cho sớm". Tiểu nhân vào phòng họ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa vẫn khóa, không có tiếng người nói. Tiểu nhân mở cửa, vào xem tường tận, đã thấy có chuyện không hay xảy ra rồi. Không biết người con gái chạy đi đâu mất, chỉ còn lại một mình người đàn ông trong phòng. Anh ta vẫn nằm vắt chân vắt tay trên giường, nhìn kỹ lại, thì ra anh ta đã bị giết, hồn xuống tới cõi u minh, vội vàng chạy lên báo với quan huyện. Tri huyện lão gia khám nghiệm tử thi rồi sai bắt tiểu nhân, dùng cực hình bức cung. Hôm nay may có đại nhân ngài hỏi tới, thực chẳng khác nào vén mây nhìn thấy mặt trời. Mong đại nhân công chính liêm minh, lão gia ơi, cầu mong ngài giải nỗi oan này cho tiểu nhân. Việc tuy đã xảy ra, nhưng tiểu nhân khai đây quyết không có dù chỉ là một lời gian trá!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 2 : Giả Xem Bói Khéo Léo Dò Xét Tình Hình

Lưu đại nhân nghe chủ quán Lý Hữu Nghĩa kể xong, ngồi ngay ngắn lại, nói:
- Lý Hữu Nghĩa?
- Có!
Lưu đại nhân nói tiếp:
- Ngươi hãy tạm đi về, đợi bản phủ bắt được kẻ ác, tất sẽ tra ra ngọn ngành câu chuyện.
Lý Hữu Nghĩa khấu đầu lui ra. Chuyện không cần nói tới nữa rồi mới bãi đường. Đám nha dịch rời khỏi nha môn, chuyện không kể thêm nữa.
Lưu đại nhân về tới thư phòng ngồi xuống, Trương Lộc dâng trà lên. Lưu đại nhân dùng trà xong, cơm canh đã được dọn lên. Đại nhân dùng xong, Trương Lộc bảo mọi người lui ra.
Lưu đại nhân ngồi rỗi, lòng thầm nghĩ:
- Vụ của Lý Hữu Nghĩa, tuy Lý Hữu Nghĩa bị oan nhưng không biết hung thủ thục sự là kẻ nào, bản phủ phải phán xét ra sao đây?
Đại nhân suy nghĩ một hồi, lại tính:
- Muốn tra xét rõ vụ này, cần phải làm thế này, thế này. Sao ta không cải trang thành một vị đạo nhân đi lang thang, rời khỏi nha môn vi hành? Thứ nhất có thể dò la tin tức của hung thủ, thứ hai có thể tìm hiểu thế thái nhân tình, phong tục tập quán vùng này.
Lưu đại nhân còn đang nghĩ ngợi, Trương Lộc đã vào. Đại nhân nói:
- Trương Lộc, hãy mang đạo bào, đạo quan, ty điều, thủy oa, vân hài, trúc bản của ta ra đây.
Tên người hầu ứng tiếng, đi lấy đồ ra.
Xin tạm làm phiền độc giả đôi chút. Chắc chắn sẽ có người bảo, kẻ viết sách này nói năng bậy bạ. Sách đời Đường, đời Tống, sách kiếm hiệp kể chuyện phi đao, phi bổng là mặc tình tô vẽ, mặc ý đặt điều bởi không có bằng chứng, sách này cũng học theo lối đó mà thôi. Lý nào là vậy? Người nói trong này là Lưu đại nhân vẫn còn khỏe mạnh, điều này ai chẳng biết. Người viết sách này muốn dùng những lời lẽ hoang đường như sách thời Đường, Tống thì viết sao nổi? Chúng ta ai ai cũng biết, Lưu đại nhân làm quan, từ khi còn trẻ cho tới nay đã tới chức trung đường mà chưa từng nghe nói ông làm đạo sĩ bao giờ, vậy lấy đâu ra những món đồ của đạo gia kia? Cuốn sách này chẳng phải rất hoang đường hay sao? Các vị độc giả hẳn còn chưa rõ.
Lưu đại nhân của chúng ta khác hẳn với những quan phủ khác. Hiện thời, ông ta thực sự không có bộ đồ nào ra hồn hoặc nếu có cũng không nỡ mặc, cũng chưa từng thấy ông treo bức tranh nào. Nhưng nếu nói tới những thứ như đạo bào, tăng y hay trang phục của người nông dân như áo chèn, giày vải thì quả thực ông ta có. Tại sao lại như vậy? Cũng bởi ông ta thích vi hành nên chuẩn bị sẵn những thứ này từ trước đó. Người viết sách này đã nói rõ ra rồi, xin phép được trở lại với chính truyện.
Trương Lộc đi ra ngoài, không lâu sau đã mang những món đồ ấy vào đặt xuống trước mặt Lưu đại nhân. Lưu đại nhân liền cởi hết đồ trên người xuống, mặc bộ đồ đạo sĩ vào, dùng một chiếc tay nải nhỏ bằng vải xanh gói một cuốn "Bách Trung Kinh" và hai mảnh phách tre vào. Chuẩn bị xong xuôi, ông quay sang phía Trương Lộc, nói:
- Con à, bản phủ hôm nay muốn đi tra xét dân tình. Con hãy cẩn thận thu xếp các việc lớn bé trong phủ. Chắc tới tối bản phủ mới trở về.
Trương Lộc ứng tiếng. Lưu đại nhân lại nói:
- Con mở cửa sau cho ta đi ra, chớ nên để người khác biết.
Nói xong, hai thầy trò không chút chậm trễ, Lưu đại nhân đứng dậy, gã người hầu cầm lấy tay nải, cùng nhau đi ra ngoài, vòng theo lối nhỏ ra cửa sau. Trương Lộc tiến lên mở cửa, thực may quanh đó không có ai. Lưu đại nhân vội vàng ra khỏi cửa. Trương Lộc trao tay nải cho Lưu đại nhân. Lưu đại nhân nhận lấy, khoác trên cổ tay, nói:
- Phải cẩn thận xử lý mọi chuyện.
- Dạ.
Trương Lộc ứng tiếng, đóng cửa. Chuyện không nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân vòng theo lối nhỏ ra tới đường lớn dõi mắt nhìn quanh.
Lưu đại nhân đi lên đường cái, dõi mắt quan sát khắp đôi bên. Người qua lại trên đường rất đông. Phủ Giang Ninh quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Lưu đại nhân quan sát xong, móc đôi phách tre ra, gõ vào nhau lách cách cao giọng rao:
- Các vị hương thân xin hãy nghe đây: Có duyên sớm tới gặp người nơi rừng núi này, xem đại vận, xem quanh năm. Muốn cầu tài lộc, hỏi chuyện vui hãy tới gặp ta, xem quẻ cát hung lập đàn hóa giải, xem quẻ lục nhâm đoán trước tai họa. Trừ tà ma, giữ yên gia thất. Xem tướng số biết rõ nghèo khó hay sang giàu, ai người muốn biết hãy tới tìm ta. Bói một quẻ chỉ lấy một trăm tiền, nếu bói sai xin chịu phạt một xâu. Có duyên mau tới gặp thần tiên ta đây, bỏ qua cơ hội hôm nay, sau này có hối cũng đã muộn mất.
Lưu đại nhân vừa đi vừa rao. Trước mặt là một quán trà, đại nhân sải bước tiến vào, ngồi nơi góc khuất. Tiểu nhị thấy có khách vào, không dám trễ nải, vội vàng bưng trà ra. Tiểu nhị mang một chén trà đặt xuống trước mặt đại nhân. Quan trung lương ngồi uống trà nghe chuyện chung quanh, chỉ thấy tiếng người nói xôn xao. Một người nói: "Trên con đường phía Bắc của huyện Thượng Nguyên xảy ra chuyện lạ. Chủ quán trọ giết người, thực hiếm có".
Một người khác nói:
- Giết được người đàn ông, người đàn bà chạy mất. Chuyện này thực khó hiểu quá đi.
Người kia nói:
- Quan huyện đã tới khám nghiệm tử thi, bắt chủ quán tống vào trong ngục.
Lại nghe một người khác nữa nói xen vào:
- Các vị nhân huynh hãy nghe tôi nói đây: Nhắc tới chuyện trong quán trọ ấy, muốn biết rõ đầu đuôi thì hãy hỏi tôi. Người chết tên họ đầy đủ là Y Lục, sống ở phía Đông Bắc huyện Thượng Nguyên. Thằng nhãi này chẳng bao giờ làm việc tốt, suốt ngày đi trộm cắp lung tung. Hắn tiêu sạch nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ nó tức giận quá mà qua đời. Y Lục không chịu lấy vợ, vậy thì từ đâu có một cô gái đi theo hắn? Sau đó lại nghe tin Y Lục lên kinh thành tìm cậu của nó là Lý Tam. Cái lão Lý Tam này buôn bán khắp nơi, phát tài lớn, nổi tiếng cả vùng Kim Ngư Trì. Nhắc tới tên lão, ai ai cũng sợ. Quanh vùng ấy ai chẳng biết tiếng Lý Lão Huyền!
Người này đang thao thao bất tuyệt, lại nghe thấy tiếng một người khác nói chen ngang:
- Ông anh à, nói tới chuyện này, ông anh chỉ biết một mà không biết hai. Để tôi kể cho ông anh nghe: Chẳng phải thằng ranh Y Lục này lên kinh sao? Hắn tới Kim Ngư Trì giúp cậu là Lý Tam buôn bán hai tháng trời, Lý Tam cho hắn ít tiền, hắn bèn về đây tậu mấy mẫu đất, cho thuê, lấy tiền tô ăn. ở phía đông của miếu thổ địa trên đường Đông chẳng phải có một ngôi lầu nhỏ sao? Chẳng phải là nơi ở của Phú Toàn là gì? Phú Toàn ngắm trúng mảnh đất của Y Lục, nghe nói Y Lục vẫn còn đang buôn bán ở Kim Ngư Trì, mà hắn tới phía Bắc huyện Thượng Nguyên khi nào để cho bị người ta giết chết? Đúng là con mẹ nó, câu chuyện này kỳ quái thật!
Lại nghe giọng một người trẻ tuổi cất lên:
- Ông anh à, ông kể ra chuyện này thì tôi cũng chẳng muốn kể ra chuyện của tôi. Thằng ranh Y Lục năm nào cũng đi thu tô thường dừng chân lại nhà Phú Toàn. Phú Toàn lại là người thích mảnh đất của hắn. Chắc mọi người chưa được gặp cô vợ của Phú Toàn. Ả và Y Lục dan díu với nhau. Ả tên là Bạch Thúy Liên.
Lại một giọng của người đã luống tuổi cất lên:
- Ông em à, ta khuyên ông em nên ít lời một chút. Các vị cứ đem chuyện này ra mà rêu rao! Tuy chủ quán trọ đã bị tống vào ngục, nhung vụ án vẫn chưa kết thúc. Nếu khi nãy có người của nha môn nghe thấy chỉ e trên cổ của các vị lại có thêm một con dao kề vào mất.
Nói xong, bọn họ cùng đứng dậy tính tiền, ra khỏi quán.
Lưu đại nhân ngồi ở một góc uống trà, nghe câu chuyện họ vừa nói xong, trong lòng Lưu đại nhân thầm nghĩ: Theo như họ nói, tên quỷ chết trong quán trọ Y Lục kia vẫn chưa có vợ.
Vậy cô gái kia từ đâu tới? Chủ quán lại nói họ là hai vợ chồng, vụ này còn rất nhiều điểm rối rắm. Theo bản phủ nhận thấy, chắc chắn cô gái này đã bị Y Lục cưỡng gian. Nhưng nếu bị cưỡng gian tại sao cô ta lại chịu ở cùng quán trọ với Y Lục? Có thể chung đồng tình với nhau. Nếu đã đồng tình với nhau, tại sao cô ả lại không đi minh oan cho Y Lục? Vụ này thực giả khó lường. Muốn làm rõ vụ này cần phải hỏi thăm tin tức cô ta mới được. Lưu đại nhân nhận thấy sắc trời còn sớm, thầm nghĩ: Sao không theo lời bạn kia, tới phía đông miếu thổ địa trên đường Đông tra xét qua nhà cửa Phủ Toàn xem thế nào? Một khi có được chút tin tức, vụ án này sẽ dễ phá hơn.
Lưu đại nhân nghĩ xong, trả tiền, rời khỏi quán trà, rẽ theo hướng Đông, dọc theo đường lớn mà đi. Vị Lưu đại nhân này vội vàng sải bước. Lưu đại nhân một lòng trung nghĩa vì nước vì dân. Ông vừa đi, trong lòng thầm nghĩ: Đây đúng là một vụ nghi án. Nếu cho rằng chủ quán trọ đã giết Y Lục nhưng ta xem Lý Hữu Nghĩa diện mạo hiền lành lương thiện, thái độ lại rất thành khẩn. Nhưng giả sử Lý Hữu Nghĩa không phải là hung thủ, nhưng ở huyện Thượng Nguyên đã có bản khẩu cung của hắn. Bản phủ đã tới nơi này, nhất định phải làm cho minh bạch. Làm quan mà không đứng ra làm chủ cho dân, thực đã ăn không bổng lộc của Hoàng đế ban cho. Lưu đại nhân vừa đi vừa nghĩ, không lâu sau, miếu thổ địa đã hiện ra trước mặt. Quả nhiên, ở phía đông miếu có một ngôi lầu nhỏ, sạch bóng không có một hạt bụi. Quan trung lương xem xong một lượt, không hề trễ nải, vội móc đôi phách tre ra gõ vào nhau lách cách, miệng ngâm nga câu "tử bình".
Lưu đại nhân miệng ngâm câu rao đã thuộc lòng. Câu rao của ông làm kinh động tới cô gái xinh đẹp trong phòng. Nàng nhìn ả a hoàn tên Thanh Nhi, nói:
- Em nghe này, từ khi anh rể em ra đi, trong lòng ta thường thắc thỏm không yên. Liệu anh ấy ở bên ngoài gặp phải chuyện không may nên đã khiến chị không thể bình tâm được chăng? Chị muốn gọi ông thầy kia vào bói cho một quẻ, muốn nghe quẻ “Tứ Bình" ra sao.
Thanh Nhi ứng tiếng, không chút chậm trễ, sải bước tiến ra ngoài.
Lại nói chuyện vợ của Phú Toàn Bạch, tên gọi là Thúy Liên, có nhan sắc chim sa cá lặn, hoa phượng nguyệt thẹn. Ả nha đầu Thanh Nhi vốn là em họ của nàng. Cha mẹ nàng ta mất cả, chỉ còn lại mỗi một người anh trai, nhưng lại chẳng ra gì. Do đó, Thanh Nhi không còn chỗ nào nhờ cậy, đành phải theo họ Bạch sống cho qua ngày.
Lại nói chuyện ả nha đầu Thanh Nhi nghe chị nói vậy, không dám chậm trễ, vội cất đôi gót sen lót tót chạy ra ngoài cổng đứng đợi. Cô mở cửa, lách mình đứng hẳn ra ngoài, hướng về Lưu đại nhân cao giọng gọi:
- Tiên sinh, chị tôi muốn coi một quẻ!
Lại nói chuyện Lưu đại nhân đứng trên thềm miếu thổ địa, đang ngắm khung cảnh uy nghiêm của miếu, bỗng nghe thấy có tiếng người gọi, vội quay lại nhìn.
Vị Lưu đại nhân này ngẩng đầu, dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Ông thầm đánh giá dung mạo của cô gái. Chỉ thấy cô ta có mái tóc ngắn bỏ xõa, vàng rực, khuôn mặt phù dung đen như đít chảo. Cái miệng anh đào nhỏ xinh đỏ chót, răng vàng khè, trên mặt cô ta, các nốt rỗ to như những đồng xu, đôi mắt to như chiếc chén uống rượu, mũi hếch ngược lên, tai như hai cái quạt, eo bồ tượng. Xem ngoại hình, thực chẳng ra làm sao cả. Đôi gót sen của cô ta nếu đo ra phải rộng tới một tấc ba. Bộ đồ cô ta mặc trên mình may bằng vải tốt, khá sạch sẽ. May cho cô ta có người chị con bác nuôi mới lớn được thành người. Nghe giọng cô ta lắp ba lắp bắp, kêu một hồi mới nghe rõ câu. Lưu đại nhân thấy vậy lập tức nở nụ cười, hỏi:
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 3:Bạch Thúy Liên Bước Đầu Thổ Lộ Nỗi Lòng

Lưu đại nhân ngắm xong, hỏi: "Xú đại thư, cô gọi ta sao?"
Thanh Nhi nghe Lưu đại nhân nói vậy, liền nói:
- Cái gì, ông già kia. Ông còn dám nói tôi xấu xí sao? Tôi trông dáng vẻ của ông cũng thanh tuấn lắm nhỉ!
Thanh Nhi nói tiếp:
- Tiên sinh.
Lưu đại nhân nói:
- Gì vậy?
Thanh Nhi nói:
- Ông cũng thực may lắm, bước chân ra khỏi cửa là kiếm ngay được tiền. Mà dù có tiền hay không tiền thì ông cũng không bị đói.
Lưu đại nhân nói:
- Cái gì mà không bị đói?
Thanh Nhi nói:
- Thì ông "cõng cái nồi" trên lưng mà!
Lưu đại nhân nói:
- Thôi không đùa nữa.
Nói xong, Thanh Nhi dẫn Lưu đại nhân vào trong sảnh.
Đưa tới ngoài sân thì dừng lại. Bỗng nghe thấy từ sau tấm rèm trúc có tiếng con gái nói vọng ra.
- Thanh Nhi, mau mang một chiếc ghế tựa tới để tiên sinh ngồi. Thanh Nhi ứng tiếng, đi vào trong phòng, bê một chiếc ghế tựa bằng gỗ liễu ra đặt giữa sân. Lão đại nhân vì muốn hiểu rõ dân tình nên đành phải ngồi xuống đó. Lưu đại nhân vừa ngồi xuống bỗng nghe thấy giọng con gái từ sau bức rèm trúc cất lên:
- Tiên sinh, xin hãy bói cho người đàn ông cầm tinh con trâu, năm nay hai mươi bảy tuổi, sinh ngày mười lăm tháng năm một quẻ.
Lưu đại nhân nghe cô gái nói vậy, liền nói:
- Người tuổi trâu, hai mươi bảy tuổi là sinh vào năm Đinh Sửu tháng Quý Mão, ngày Kỷ Hợi, giờ Ất Dậu. Năm nay có thần Bạch Hổ áp vận, điếu khách Tinh xuyên cung, đầu năm bất lợi, cực xấu. Người này sắp có chuyện nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng không biết hiện giờ anh ta ở đâu? Là gì của nương tử?
Cô gái kia nghe Lưu đại nhân nói vậy, nàng chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nhiều hơn, vội vén rèm bước ra ngoài, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nói:
- Tiên sinh, xin hãy xem cho kỹ lưỡng, không biết có cách gì hóa giải kiếp nạn này không?
Lưu đại nhân nói:
- Nương tử, để người nơi rừng núi ta tính kỹ lại xem sao.
Lưu đại nhân vừa nói vừa ngẩng đầu lên đánh giá diện mạo của cô gái. Chỉ thấy cô ta có mái tóc đen tuyệt đẹp, khuôn mặt kiều diễm hơn cả đóa phù dung, chiếc miệng anh đào đo đỏ xinh xinh Nàng có cái mũi thẳng, cao, rất đoan trang, khi nói chuyện để lộ ra hàm răng trắng như ngà. Đôi tai như hai vầng trăng khuyết, vóc liễu thon thả, gót sen chỉ rộng ba thốn, mười ngón tay như mười ngó sen. Lại thêm váy áo thướt tha khiến thân hình nàng càng thêm yểu điệu. Cử chỉ của nàng thật đoan trang, nhã nhặn, lại dịu dàng. Đại nhân ngắm nghía một hồi, mở lời gọi nàng là “nương tử", nói:
- Không biết người mà nương tử muốn xem bói giúp thân phận ra sao? Cần nói rõ ra, xem sẽ linh nghiệm hơn.
Cô gái nghe đại nhân hỏi vậy, lập tức trả lời:
- Xin tiên sinh hãy nghe cho rõ: Người tôi vừa nói ra chính là chồng của tôi. Anh ấy tên gọi Phú Toàn. Đi theo một người nữa là anh con bác của Thanh Nhi đấy. Người ấy họ Chung. Bọn họ bàn nhau đi làm ăn, đem hàng tới huyện Cú Chung buôn bán. Họ đi đã bảy tám tháng trời nay vẫn chưa thấy trở về cũng chẳng thấy gửi thư từ, nhắn tin gì. Mấy hôm nay, trong lòng tôi cứ cảm thấy hoảng hốt, bất an nên mới mời đạo gia vào xem cho rõ .
Lưu đại nhân nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bèn nói:
- Nương tử phải thành tâm, ta bói mới linh nghiệm.
Lưu đại nhân nghe cô ta kể rõ đầu đuôi sự việc, lại nói:
- Nương tử, quẻ bói này tuy có hơi kinh sợ, nhưng xem ra không đến nỗi nguy hại lắm.
Kính thưa các vị độc giả, đó chính là Lưu đại nhân tùy cơ ứng biến tức cảnh sinh tình nên nói như vậy. Vị lão gia này đi vi hành, thăm dò tin tức đâu phải chỉ một nhà. Do đó, những lời ông ta nói ra chỉ là thuận miệng mà thôi. Lúc đầu thì nói có liên quan tới tính mạng, sau lại nói không đến nỗi nguy hại lắm. Quý vị độc giả chớ nghĩ Lưu đại nhân thực sự biết coi bói.
Ở đây tôi đã giới thiệu rõ ràng, xin trở lại chính truyện.
Lưu đại nhân nhìn thẳng vào mặt giai nhân họ Bạch, nói:
- Xin hỏi nương tử, người họ Chung kia có phải là anh họ của nương tử không? Hay là anh họ của quý trượng phu?
Cô gái nghe Lưu đại nhân hỏi vậy, trả lời, nói:
- Xin thưa, anh ấy là anh họ của tôi.
Đại nhân nghe vậy, liền nói:
- Vậy là đã rõ. Anh ta vốn là anh họ của nương tử, hai người bọn họ là anh vợ, em rể đi chung với nhau. Hơn nữa, để nương tử được yên tâm hơn, sao không sai người tới nhà anh họ hỏi thăm tình hình?
Cô gái nghe Lưu đại nhân nói vậy, thở dài một hơi, ậm ừ nói:
- Ông đã nói tới người anh họ này của tôi thì tôi cũng xin kể rõ. Con người anh ta nào là cờ bạc, rượu chè, lầu xanh, chẳng chừa thứ gì. Anh ta đã tiêu sạch cả gia sản. Tới nay, nhà không còn lấy một mảnh ngói vụn, thân chẳng có lấy một miếng đất cắm dùi. Đâu còn nhà cửa gì. Nếu như anh ta còn một mái nhà, lẽ nào chịu để em gái ở chỗ tôi đây?
Lưu đại nhân nghe nàng kể vậy mới biết. Thì ra ả nha đầu Thanh Nhi này là em họ của nàng. Đại nhân bèn hỏi:
- Nương tử, lệnh phu ở nhà dựa vào nghề gì sinh nhai?
Cô gái trả lời:
- Trồng trọt kiếm ăn.
Lưu đại nhân nói:
- Mảnh đất này là của các vị hay các vị phải thuê?
Họ Bạch nói:
- Chúng tôi thuê.
Lưu đại nhân lại hỏi:
- Chủ đất là ai?
Giai nhân nói:
- Là người ở Bắc Kinh.
Đại nhân hỏi:
- Nhà nương tử trồng bao nhiêu mẫu?
Cô gái trả lời:
- Cả thảy canh tác hơn bảy mươi mẫu?
Lưu đại nhân lại hỏi:
- Vị chủ đất này họ gì?
Cô gái trả lời.
- Họ...
Vừa nói tới từ họ, cô ta vội vàng ngừng lại, không chịu nói tiếp, lập tức thay đổi chủ đề câu chuyện, nói:
- Việc nộp tô đều do chồng tôi trao cho chủ đất, tôi không biết chút gì.
Lưu đại nhân nghe cô gái nói đầy ẩn ý như vậy, vừa định thay đổi cách thức để tìm hiểu sự thật, bỗng thấy cô ta nói với Thanh Nhi:
- Thanh Nhi, lấy tiền ra trả công cho đạo gia để ông ta còn đi.
Thanh Nhi ứng tiếng trở ra, không lâu, đi vào mang theo một trăm tiền, tới trước mặt Lưu đại nhân dừng lại, mỉm cười, nói:
- Tiên sinh, xin hãy nhận lấy tiền gieo quẻ.
Đại nhân nghe vậy, lập tức đứng lên. Ông ta vốn không có ý muốn nhận một trăm tiền này, nhưng lại sợ người ta sinh nghi, nếu để lộ ra sẽ không lợi. Chẳng đặng chẳng đừng, đành nhận lấy tiền cho vào thắt lưng. Lại nghe giai nhân mở lời, nói:
- Thanh Nhi, hãy tiễn đạo gia một đoạn.
Thanh Nhi ứng tiếng, nói:
- Đạo gia, hai chữ "sơn" của ông xin ghép làm một. Thôi, mời ông "xuất”!
Lưu đại nhân nghe Thanh Nhi nói vậy, lập tức nảy ra một ý, buột miệng nói:
- Không tốt? Ồ, ta thấy khoảng sân của nhà này có hung khí bốc lên rất nặng. Phải chăng ban đêm thường có ma quỷ quấy nhiễu?
Thanh Nhi nói:
- Phỉ phui? Nói lời xui rủi. Có nhà ông bị ma quỷ quấy nhiễu thì có? Ông nói vậy là có ý gì? Định đem ma quỷ ra dọa người ta hả? Buổi tối nhìn đâu chẳng thấy như có ma quỷ. Còn không mau đi ra hay sao? Hay còn đợi tôi phải đẩy ra ngoài?
Thanh Nhi nói xong, liền dẫn Lưu đại nhân ra khỏi cửa. “Kẹt" một tiếng, đóng kín cửa lại. Thanh Nhi một mình đi vào trong. Chuyện không cần nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân ra khỏi cửa, nhìn quanh. Thấy bên tây ngôi nhà là một miếu thổ địa nhỏ, trước cổng có bốn, năm cây táo. Cửa cổng ngôi lầu này màu xanh. Lưu đại nhân đã nhớ kỹ lưỡng rồi mới rảo bước bỏ đi.
Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, Lưu đại nhân mới vội vã cất bước. Vừa đi, ông vừa nghĩ tới câu chuyện khi nãy: Câu chuyện của cô gái này kể có nhiều điểm mập mờ, chắc hẳn phải có khúc mắc gì đó bên trong. Về tới nha môn, Lưu đại nhân liền sai mã khoái làm thế này, thế này để dò xét tình hình. Nếu thực sự nắm được tin tức thật, lập tức về nha môn báo lại ngay.
Xử án trừ họa cho dân tức là không phụ công Hoàng đế Càn Long đích thân chấp bút phê cho ông làm tri phủ Giang Ninh. Làm quan, nếu không làm chủ cho dân, thực đã ăn không tước lộc triều đình ban cho. Lưu đại nhân vừa đi vừa nghĩ, thoắt chốc đã thấy cổng nha môn ở ngay trước mặt. Ông vẫn đi vào theo lối cửa sau. Trương Lộc ra đón lão gia vào, dâng trà nước lên. Đại nhân uống xong chén trà, nói:
- Trương Lộc hãy nghe cho kỹ đây, mau truyền gọi thừa sai Trần Đại Dũng vào, ta có chuyện muốn hỏi hắn.
Trương Lộc ứng tiếng, sải bước đi ra.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân vừa tới phủ Giang Ninh nhậm chức đã biết trong phủ nha có một tay hảo hán họ Trần, tên Đại Dũng, tuổi khoảng ba nhăm, ba sáu. Người này dáng vẻ cục mịch, tướng mạo khôi vĩ. Ông ta vốn xuất thân từ tầng lớp võ cử. Lúc đầu giữ chúc vận lương thiên tổng, do vận chuyển lương thảo tới Thông Châu, mắc phải sai lầm nên bị cách mất chức. Sau thấy không còn tiến thân được nữa nên mới chui vào phủ Giang Ninh làm một viên thừa sai. Người này cùng Lưu đại nhân xử lý rất nhiều vụ lớn, sau được Lưu đại nhân tiến cử làm đô ty của Tương thành tỉnh Hà Nam. Hiện nay ông ta vẫn là thừa sai của phủ Giang Ninh. Ở đây đã nói rõ ràng, do đó Lưu đại nhân mới sai Trương Lộc đi gọi ông ta tới.
Lại nói chuyện Trương Lộc nhận lệnh của Lưu đại nhân, không dám trễ nải, chạy thẳng tới bên ngoài phòng thừa sai, cao giọng gọi:
- Thừa sai Trần Đại Dũng, đại nhân truyền gọi ông, đang đợi hỏi ông vài chuyện trong thư phòng.
Còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng trong phòng thừa sai có tiếng người trả lời vọng ra:
- Ừ!
Rồi có người từ bên trong bước ra, đi theo Trương Lộc. Chỉ một lúc sau, họ đã tới trước cửa thư phòng. Trương Lộc nói:
- Khoan đã, ông hãy đợi ở đây một chút, tôi vào bẩm với đại nhân.
Trần Đại Dũng đứng đợi ngoài cửa.
Lại nói chuyện Trương Lộc vén rèm bước vào, chắp tay vái, nói:
- Nô tài đã gọi thừa sai Trần Đại Dũng tới, hiện anh ta đang đợi ở bên ngoài, xin được tâu rõ với đại nhân.
Lưu đại nhân nghe xong nói:
- Gọi anh ta vào.
Trương Lộc xoay mình bước ra, nói:
- Trần Đại Dũng, đại nhân cho gọi.
Trần Đại Dũng ứng tiếng, tiến vào trong thư phòng, cũng chắp tay vái đại nhân, nói:
- Tiểu nhân là thừa sai Trần Đại Dũng xin đợi lệnh của đại nhân.
Đại nhân khẽ xua tay. Trần Đại Dũng đứng thẳng người lên, bước sang một bên. Đại nhân nói:
- Trần Đại Dũng.
- Có tiểu nhân!
Lưu đại nhân nói:
- Hiện nay bản phủ đang điều tra một vụ án chưa có manh mối, vụ án này có liên quan đến mạng người. Cũng bởi tri huyện Thượng Nguyên bất tài nên mới khiến lương dân phải chịu cảnh oan khuất, để cho hung thủ thực sự lọt lưới. Nếu bản phủ không trừ diệt kẻ ác để cho dân chúng yên lành, e phụ ơn triều đình ban cho bổng lộc. Vụ này nhất thiết phải cần tới ngươi, nhưng không được để cho người ngoài biết. Nếu làm được việc này, bản phủ sẽ cất nhắc cho ngươi.
Trần Đại Dũng nói:
- Đây chính là thiên ân của đại nhân ban cho tiểu nhân.
Lưu đại nhân nói:
- Tối nay, khi trống canh đã điểm, ngươi hãy đi lên đường Đông. Ở đó có một miếu thổ địa, phía đông ngôi miếu ấy có một ngôi lầu nhỏ, cửa cổng son màu xanh, đối diện với cổng có mấy cây táo. Ngươi hãy vượt tường vào trong đó, giả tiếng ma quỷ hú gọi, gào khóc, tùy cơ hành sự, thám thính tin tức qua lời của cô gái trong đó. Nếu dò la được tình hình chính xác, bản phủ mới có thể cứu mạng cho chủ quán họ Lý. Cần hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được để người ngoài biết chuyện này.
Chuyện không kể lại cách Lưu đại nhân ngồi rỗi trong phòng đọc sách. Lại nói chuyện Trần Đại Dũng nhận lệnh của Lưu đại nhân, không dám lơ là, vội rời khỏi nha môn, thấy sắc trời không còn sớm nữa, mặt trời đã sắp khuất núi, vội trở vê nhà ăn qua chút cơm. Ăn cơm xong, bóng tối đã bao phủ tứ bề. Trần Đại Dũng không dám chậm trễ, vội rời khỏi nhà, đi lên đường Đông thăm dò tin tức của cô gái. Vị hảo hán này không dám chậm trễ, vội vàng lên đường Đông. Ông ta vừa đi vừa nghĩ, bất giác cảm thấy mập mờ, khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ đại nhân đi thăm dò tin tức trước rồi? Nếu không tại sao lại biết trong ngôi lầu nhỏ ấy có một cô gái? Phận gái liễu yếu đào tơ, sao có thể hành hung giết người? Theo ta nghĩ, Lưu đại nhân không dò la được gì nên mới sai ta giả ma giả quỷ dọa nạt rồi mới moi sự thực từ miệng ả ra.
Trần Đại Dũng vốn nức tiếng anh dũng, thông minh. Chỉ trong phút chốc đã lên tới đường Đông. Dõi mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy phía đông có một ngôi miếu thổ địa. Hảo hán vội bước lên thềm miếu, nhòm vào trong, thấy bên trong tối đen như mực, cũng không biết trong đó thờ thần gì, tượng gì, cửa miếu đã đóng kín mít. Lại dõi mắt nhìn về phía Nam, thấy có mấy cái cây, trong bóng tối, anh ta không thể nhìn rõ là cây gì. Lại ngoảnh cổ nhìn về hướng bắc, vẫn có thể nhìn thấy cửa ngôi tiểu lầu khá rõ ràng. Thừa sai quan sát một hồi, thấy giống hệt như lời đại nhân miêu tả. Hảo hán lắng tai nghe tiếng trống canh, thấy trong phủ Giang Ninh tiếng trống đã điểm canh hai, thầm nghĩ:
- Ta thừa hành phận sự này cũng chẳng khác gì phường trộm đạo, nếu bị người ta bắt được, chắc bị ghép tội trộm cắp.
Để đám thân bằng cố hữu biết, thanh danh của ta hẳn sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Lưu gù đã làm khó ta, còn hứa phận sự thành sẽ được thăng chức. Nếu lần sau lại sai ta lẻn vào hoàng cung, chẳng sớm thì muộn, ông ấy cũng khiến ta cổ phun máu đào. Có điều, việc này ông ấy giao phó, nói đi đàng đông, ta không dám bước đàng tây.
Viên thừa sai thầm oán hận thượng cấp nhưng vẫn phải lẻn tới trước cửa ngôi lầu dò xét tình hình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 4:Trần Đại Dũng Dò La Ra Tin Tức Thật

Hảo hán Trần Đại Dũng đứng trước cửa ngôi tiểu lâu nhòm vào trong, thấy cửa đã đóng kín. Đưa tay ra khẽ đẩy, thấy không hề lay động. Trần Đại Dũng lần theo hướng đông, đi tới đầu nhà, nhìn về phía bắc, thấy đầu tường phía đông thấp hơn đầu tường phía nam một chút. Trần Đại Dũng lắng nghe động tĩnh chung quanh một hồi, chợt thấy ở góc thấp nhất của bờ tường phía bắc có một đống gạch vỡ. Hảo hán thấy vậy, không chút chậm trễ, vội leo lên đống gạch vỡ. Vậy là anh ta có thể bám được lên đầu tường. Thân hình khẽ nhún, vụt một cái đã lên tới đầu tường. Anh ta ngồi tựa trên đó, dõi mắt quan sát chung quanh, lại nhòm cả vào bên trong. Thấy bên trong có ba gian chính phòng, phía đông có hai gian, phía tây là một gian nhà kho ở sát cổng. Cổng được xây bằng đá vôi trắng. Nhòm về phía gian phòng chính, thấy vẫn còn ánh đèn le lói qua khe cửa sổ. Cũng may nhà này không nuôi chó. Trần Đại Dũng quan sát xong, đứng thẳng người lên, đi lần về phía bắc theo bờ tường. Tới đầu phía bắc liền nhảy lên nóc nhà, đi dò xét khắp một lượt rồi lại nhảy xuống. Chân vừa chạm đất, thân hình đã lách tới sát cửa sổ. Trần Đại Dũng ghé mắt nhìn sát vào trong, tuy vẫn còn ánh đèn, nhưng lại không nghe thấy tiếng người nói chuyện. Nghe ngóng một hồi, bỗng trong phòng vang lên một tiếng thở dài rồi im ắng như cũ. Hảo hán tiến sát cửa sổ, dùng đầu lưỡi dao đâm thủng một lỗ trên giấy dán, nhòm vào bên trong.
Hảo hán ghé mắt nhìn vào, thấy một cô gái có đôi mắt buồn thăm thẳm, trông dáng vẻ, hình như cô ta đang có tâm sự gì đó ghê gớm lắm. Cô ta đang ngồi một mình trước ánh đèn, đôi mắt long lanh. Khuôn mặt đẹp như đóa phù dung nõn nà, sống mũi thẳng, cao, cái miệng anh đào xinh xinh, đỏ mọng.
Tuy không nhìn thấy nhưng chắc hẳn, bên trong cái miệng ấy phải là hai hàm răng trắng như ngà ngọc. Đôi tai như hai vầng trăng khuyết, mái tóc đen óng ả. Cho dù có viết hết vạn cuốn sách cũng không thể tả hết được vẻ đẹp của nàng. Trên mình mặc một chiếc áo màu lam, không nhìn rõ chân nên không biết đôi gót sen của nàng to nhỏ ra sao. Nàng có mười ngón tay như mười ngó hành, trên cổ tay có đôi vòng vàng lấp lánh. Nhìn nàng, người ta không hề có chút cảm giác suồng sã, chỉ thấy một vẻ đẹp u nhã, thuần khiết, rúng động lòng người. Thừa sai còn đang quan sát, bỗng thấy nàng mở lời, gọi:
- Thanh Nhi, hãy mang chậu đồng ra đây. Ta muốn rửa ráy sạnh sẽ để còn lễ thần.
Lời của giai nhân còn chưa dứt, Thanh Nhi ở căn phòng phía đông đã ứng tiếng, nói:
- Chị à, chậu đồng ở dưới bàn. Chị tự đi lấy nước, em còn đang ngủ.
Giai nhân nghe vậy, không chút chậm trễ, vội lấy chậu nước ra, rửa đôi tay ngà ngọc của mình trong chiếc chậu đồng. Lại cầm lấy cây đèn trên bàn, khẽ rời gót sen, bước ra bên ngoài. Thì ra căn phòng bên ngoài thờ Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường cuối thời Hán. Giai nhân đặt đèn lên bàn, với tay lấy hương, châm hương đưa cao lên đầu. Nàng không cắm hương ngay, miệng còn lẩm bẩm khấn cầu. Chỉ thấy từ chiếc miệng anh đào nho nhỏ kia vọng ra:
- Cầu xin thần thánh phù hộ cho chồng con ở bên ngoài được bình an, khỏe mạnh. Lại còn chuyện này nữa, chắc thánh thần cũng đã biết, con đây đâu phải loại người lả lơi, dâm đãng, tại sao lại gặp phải chuyện như thế này? Con thờ thần thánh trong nhà, vốn mong thánh thần bảo vệ, nhưng lại bị kẻ ác thi hành gian kế. Chẳng nhẽ trên đời này, Thần Phật đã hết linh nghiệm rồi hay sao? Nếu chuyện thần thánh chỉ là bịa đặt, thì từ nay trở đi, còn ai tới thắp hương, hành lễ trước thánh thần nữa?
Cô ta càng khấn càng giận, đứng trước bàn thờ, cắm hương vào bát. Với tay cầm lấy cây đèn, đi trở lại phòng, đặt lên bàn, còn nàng lại ngồi trước đèn đấm ngực than vãn. Thừa sai nghe ngóng hồi lâu vẫn không đoán ra được những lời nàng nói có ý gì trong lòng thầm nghĩ. "Sao ta không làm thế này, có được sự thực rồi sẽ dễ bề hành sử”. Trần Đại Dũng nghĩ xong, không chút chậm trễ, tìm lấy một miếng ngói vỡ cầm trên tay, vận sức khẽ ném. Chỉ thấy "lách cách" mấy tiếng vang lên khiến cô gái sợ hãi giật mình, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nghe ngóng một hồi, lại thấy nàng cao giọng, gọi:
- Thanh Nhi, mau tỉnh dậy. Hình như có tiếng người đi lại trong sân.
Ả nha đầu Thanh Nhi đang ngủ say, chợt nghe tiếng gọi bèn mở tung cửa phòng phía đông chạy ùa ra, nói:
- Chị à, người ở đâu? Đợi em lấy cây gậy ta vẫn chống cửa ra, đánh cho phường trộm đạo một trận mới được. Dám mò mẫm tới nhà chúng ta giở trò!
Giai nhân nói:
- Thanh Nhi, chớ nên lỗ mãng, đợi ta nghe xem đã.
Họ Bạch nói xong lại nghiêng tai lắng nghe, dường như nàng nghe thấy ngoài sân có tiếng chân bước nhè nhẹ. Bạch Thúy Liên gằn giọng, hướng ra phía cửa sổ, nói:
- Lũ cuồng đồ nghe cho kỹ đây! Chắc hẳn các ngươi nghe tin chồng ta không có nhà nên nửa đêm hôm mò vào giở trò hả? Cuồng đồ, ngươi nhầm rồi, nô gia đâu phải phường dâm đãng. Ngươi hãy mau quên ý niệm xấu xa ấy đi.
Nói xong lại nghiêng tai lắng nghe, vẫn thấy bước chân vang lên loẹt xoẹt. Giai nhân nói:
- Đúng rồi, chắc hẳn là phường trộm cắp, hãy nghe ta nói đây. Ngươi mau mau bỏ ý ấy đi, chớ có tốn thời gian ở đây, ta hàng ngày lăn lộn làm còn chưa đủ ăn, đâu có tiền nong gì mà cất giấu?
Nói xong lại nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân ngoài sân càng vang lên rõ hơn, nhanh hơn. Cô gái nói:
- À, thì ra là ngươi. Ta biết rồi. Ngươi nói ngươi chết không minh bạch nên tìm tới đây quấy rối ta. Tên giặc đáng căm, đáng hận kia, ngươi thử nghĩ xem ai đúng, ai sai? Ngươi đã tới đây rồi nô gia cũng đâu sợ gì cái chết? Đợi chồng ta về, gặp mặt chồng rồi, ta sẽ cùng xuống điện Diêm La, đứng trước mặt Diêm Vương đối chất với ngươi cho rõ ràng mọi chuyện.
Chỉ thấy giai nhân nổi giận đùng đùng nói vọng ra ngoài. Giai nhân hất tung cánh cửa, cất giọng chửi mắng:
- Tên cuồng đồ đáng chết hãy nghe đây: Con người ngươi ngụy kế đa đoan, gian ngoan khó lường. Gian tặc à, ngươi có dám tới đây hay không? Nghĩ lại, ta chỉ hận không thể ăn hết xương thịt trên mình ngươi, lột da, lóc thịt ngươi ra mà hầm, mà rán! Đợi chồng ta về gặp mặt lần cuối rồi ta sẽ cùng ngươi xuống điện Diêm La tranh cãi cho rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, nô gia đâu có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại hại ta.
Cô gái ở trong phòng chửi mắng, thừa sai ở ngoài sân nghe rõ mồn một. Trần Đại Dũng ở bên ngoài giả làm quỷ, khóc u u mãi không dứt. Thanh Nhi sợ đến run cầm cập, người mềm nhũn ra, lắp ba lắp bắp mãi mới nói thành câu:
- Xin chị hãy nghe em nói. Chẳng trách nào sáng nay lão đạo sĩ ấy lại nói ở đây có quỷ. Quả nhiên tài xem bói của lão đạo sĩ gù ấy rất linh nghiệm. Nếu ngày mai lão qua đây, ta chớ nên để lão ấy đi. Bảo lão bắt con quỷ này trước đã.
Hai người trong phòng nói chuyện với nhau, thừa sai ở bên ngoài nghe rõ mồn một, thầm nghĩ:
- Ta đã nắm được tin. Bây giờ, ta cứ về nghỉ ngơi đã, sáng mai khi thăng đường ta sẽ bẩm lên, xem ông ta còn nghĩ ra trò quái quỷ gì nữa?
Trần Đại Dũng lại lắng nghe tiếng trống canh, chỉ thấy trong phủ Giang Ninh, tiếng trống canh vọng tới báo đã canh tư. Trong lòng thầm nghĩ:
- Thời gian có hạn, ta phải về thôi.
Rồi vội vã vượt tường ra, trở về nhà. Chuyện của viên thừa sai ra sao, đợi sáng mai khi anh ta bẩm lại với quan thanh liêm sẽ rõ.
Lại nói chuyện của Lưu đại nhân, từ sau khi Trần Đại Dũng đi ra, Trương Lộc bày bữa tối lên. Đại nhân dùng bữa xong, dọn dẹp. Trương Lộc lại dâng trà lên, thắp sáng đèn. Chỉ một lúc sau, trống báo canh hai. Hai thầy trò trải giường đi nghỉ. Chuyện đêm ấy không cần nhắc tới nữa.
Vừa chợp mắt trời đã sáng tỏ. Trương Lộc trở dậy mời đại nhân rửa mặt, súc miệng, thay quần áo, lại dâng trà lên. Vừa uống xong chén trà, đã thấy Trần Đại Dũng vén rèm bước vào.
Anh ta chắp tay vái chào xong xuôi mới nói:
- Tiểu nhân phụng mệnh đại nhân tới nhà phía đông miếu thổ địa trên đường Đông, làm theo lời dặn của ngài...
Rồi kể lại một lượt những gì mình đã nghe thấy cô gái nói đêm qua. Lưu đại nhân gật đầu, nói:
- Ghi cho người công đầu. Đợi sau khi xét xong việc ngày mai sẽ ban thưởng.
Trần Đại Dũng lạy tạ xong đi ra. Lưu đại nhân nhìn Trương Lộc nói:
- Những lời Trần Đại Dũng nói khi nãy, ngươi đều nghe rõ cả chứ? Cô gái ấy còn muốn bản phủ tới giúp bắt quỷ trừ tà.
Thôi thôi, cũng chỉ vì dân, ta lại đi thêm chuyến nữa. Phải moi được sự thật từ cô ta mới có thể tra ra vụ án này.
Đại nhân nói xong, cởi ngay bộ quần áo đang mặc trên mình ra, thay bộ đồ đạo sĩ vào, vẫn đi ra theo lối cửa sau, vượt qua ngỏ nhỏ, đi lên đường Đông.
Ra khỏi nha môn, Lưu đại nhân không chút chậm trễ, không ngại gian khổ chỉ vì mục đích thấu hiểu dân tình. Hôm nay ông lại vi hành, chỉ muốn nhanh phá cho xong vụ án. Ông chỉ sợ hung thủ thực sự lại lọt lưới, để dân lành vô tội chịu oan uổng. Lưu mỗ đã tới nơi này làm tri phủ, tất phải khiến dân chúng hết đau khổ. Lưu đại nhân vừa đi vừa nghĩ, chợt ngẩng đầu lên, đã thấy tòa cổ miếu hiện ra ngay trước mắt. Trên tấm hoành phi treo dưới sơn môn có mấy chữ. Đại nhân chăm chú nhìn lên. Mấy chữ ấy là: “Phục ma tinh quân thánh vương miếu”. Tòa miếu này trước sau có năm, sáu lớp. Chợt nghe thấy tiếng chuông "bong, bong" vang lên nhức tai. Nghe thấy tiếng chuông, đại nhân dừng bước, thầm nghĩ: Sao ta không vào xem cho rõ. Nghĩ xong, không dám nấn ná lâu, bước qua sân môn, ngước mắt nhìn lên. Thấy hai lầu chuông, trống được dựng hai bên tả, hữu, đại điện ở chính giữa, trong miếu không hề có bóng dáng một vị sư tăng nào. Nhìn mãi không thấy ai, Lưu đại nhân thầm nghĩ bụng:
- Kỳ quái thực. Khi nãy bản phủ đi ngang qua bên ngoài miếu, rõ ràng nghe thấy có tiếng chuông vọng ra. Ta còn nghĩ trong này đang có hội tụng kinh, tại sao lại không thấy bóng dáng một ai vậy? Vụ này chắc hẳn có gì bí mật đây? Đợi đó, bản phủ về tới nha môn tự sẽ có cách.
Nghĩ xong, xoay mình đi ra ngoài, lại tiếp tục theo đường lớn đi về phía Đông.
Lưu đại nhân không ngại gian khó đi vi hành cũng bởi mạng người lớn bằng trời. Lưu đại nhân đi nhanh như tên bắn, đã thấy miếu thổ địa ngay ở trước mặt. Lại rẽ về phía cửa nhà họ Phú. Đôi phách tre cầm trên tay, tiếng phánh gõ lách cách vang lên, miệng lại ê a rao câu "tử bình". Lưu đại nhân lại đi coi bói. Lúc này ả a đầu tên Thanh Nhi đang cùng chị ngồi ở trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng phách váng tai, nhìn giai nhân họ Bạch, nói:
- Xin chị hãy nghe em nói: Chắc hẳn lão đạo sĩ hôm qua lại tới đây tài bói của lão quả linh nghiệm như thần. Chị hãy xem lão, người dị tướng tất có dị tài, pháp thuật huyền môn quả không tệ. Sao ta không mời lão vào bắt quỷ, tránh cho đêm tối khỏi rầy rà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 5:Giả Thánh Thần, Vẽ Bùa Trấn Oan Quỷ

Thanh Nhi lúc này thực coi trọng Lưu đại nhân. Ả nói:
- Chị à, chị hãy nghe tiếng gieo quẻ vang lên! Chẳng phải lão đạo gù hôm qua lại tới đó sao? Nếu đúng là lão, chúng ta hãy mời vào, nhờ lão bắt con quỷ tối hôm qua, tránh cho chị em ta đêm xuống lại rụng rời sợ hãi.
Nói xong, cũng chẳng cần đợi chị đồng ý, sải bước chân dài lạch bạch chạy ra đứng chờ ngoài cổng. "Kẹt" một tiếng, cánh cổng mở ra, cô nàng cao giọng gọi:
- Lảo đạo sĩ gù, tới đây!
Lưu đại nhân đang đứng ở đầu đường, chợt nghe thấy tiếng của cô gái vang lên, lại thấy có tiếng người gọi mình, hướng mắt nhìn qua, thì ra là ả nha đầu xấu xí hôm qua. Lưu đại nhân thấy vậy cao giọng nói:
- Tới ngay!
Miệng nói, chân bước tới. Thanh Nhi nói:
- Vào đi chúng ta là khách quen. Gặp mặt lần đầu lạ, gặp lần thứ hai quen, đúng không?
Nói xong, Thanh Nhi đi đằng trước, Lưu đại nhân đi theo đằng sau, thoáng chốc đã vào tới sân. Thanh Nhi lại khiêng chiếc ghế tựa bằng gỗ liễu hôm qua ra mời ông ngồi, vẫn đặt đúng ở vị trí cũ, nói:
- Mời ngồi xuống. Đạo gia, cái ông gù này có cái miệng nói đúng lắm. Chẳng phải hôm qua ông nói ở đây có quỷ hay sao? Quả nhiên đêm qua, có con quỷ quấy nhiễu suốt đêm, nào là ném gạch, nào là xô ngói, lại còn đập cả chậu đi vệ sinh của bọn ta. Tối nay chẳng biết sẽ ra sao. Hôm nay ông hãy cố giúp bọn tôi bắt con quỷ ấy đi.
Đại nhân nói:
- Biết rồi.
Lưu đại nhân còn đang ngồi nói chuyện với Thanh Nhi, bỗng thấy giai nhân họ Bạch từ trong phòng đi ra, đứng trước mặt đại nhân, nói:
- Đạo gia, ông hãy xem khoảnh sân này của nhà tôi, phải chăng có ma quỷ tác yêu tác quái?
Lưu đại nhân nghe giai nhân họ Bạch nói vậy, lập tức đứng lên, làm bộ đưa tay che trước mắt, ngóng bên đông, nhìn bên tây, bấm đốt tay, lẩm bẩm một hồi. Lúc này Lưu đại nhân mới nói:
- Nương tử, theo như bần đạo biết, không phải là quái vật, đó là con quỷ tới quấy nhiễu.
Họ Bạch nghe vậy, sợ hãi rùng mình, lại mở lời, nói:
- Đạo gia, người nói xem nó là quỷ đực hay quỷ cái?
Đại nhân nói:
- Theo bần đạo thấy, nó là quỷ đực. Tuổi chưa lớn lắm, chỉ vào khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi.
Cô gái nghe đại nhân nói vậy, sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vị Lưu đại nhân này vừa nói bừa, vừa lén quan sát sắc diện chủ nhân. Thấy chủ nhân bộ dạng như vậy, ông ta đã có ý sẵn trong đầu. Lại nghe thấy cô gái mở lời, nói:
- Đạo nhân, ngài đã biết vậy, hãy mau mau thi thố pháp lực đuổi con quỷ này đi. Ân này tôi xin hậu tạ, nghĩa này trọn đời khó quên, tôi sẽ trả công hầu cúng thật hậu.
Lưu đại nhân nghe xong, nói:
- Nương tử, những người xuất gia như ta phải luôn lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm môn. Việc đến nước này, hãy mau mang một chiếc bàn cao ra đây để bần đạo vẽ bùa chú.
Họ Bạch nghe ông ta nói vậy, vội sai Thanh Nhi mang chiếc bàn con trong nhà ra, kê trước mặt Lưu đại nhân. Đại nhân vội trải chiếc tay nải màu xanh ra, lấy đồ tứ bảo đặt trên mặt bàn.
Lưu đại nhân còn phải hỏi rõ tên tuổi con quỷ kia, bèn đưa mắt nhìn cô gái, nói:
- Nương tử, xin hãy nghe bần đạo nói. Mọi sự oán thù trong thiên hạ chỉ nên dùng điều thiện hóa giải, không nên dùng hành vi ác để kết thúc. Bây giờ, lão sẽ viết cho nương tử một câu chú giải oan, viết rõ tên tuổi con quỷ này lên đó. Tới lúc canh ba, hãy đốt chút tiền giấy cùng đạo bùa giải oan này, tất nó sẽ bỏ đi, không còn quấy nhiễu nữa.
Vị Lưu đại nhân này một lòng muốn đưa cô gái vào bẫy của mình, nên hỏi cô ta tên tuổi của quỷ. Ông cố làm bộ vui vẻ, hiền hòa, nói:
- Nương tử, hãy nghe cho rõ đây. Hãy đọc rõ tên tuổi của quỷ để ta viết lên bùa, giúp oan quỷ được siêu độ, bảo đảm gia trạch được an lành.
Cô gái nghe đại nhân nói vậy, bất giác cuống lên, trong lòng thầm nghĩ: Lão đạo nhân muốn biết tên họ, nếu ta nói ra e gặp họa vào thân. Còn nếu không nói ra, nỗi oan này khó lòng giải nổi. Chỉ sợ, nửa đêm canh ba, ma quỷ hiện lên quấy nhiễu hung tàn. Cô gái luống cuống một hồi, chợt nảy ra một kế, đưa mắt nhìn Lưu đại nhân, nói:
- Đạo gia, xin hãy nghe tôi nói..Bùa giải oan chỉ cần viết phần đầu, phần tên tuổi quỷ hãy để trống ra, khi nào đốt tôi sẽ điền vào.
Đại nhân nghe nàng nói vậy, bất giác giật mình lo ngại, thầm nghĩ: Thì ra cô ta còn biết chữ, quả là bậc nữ lưu tài mạo song toàn. Tới nước này, đại nhân thực chẳng biết phải làm sao, đành phải làm như lời cô gái nói. Lưu đại nhân đưa tay ra cầm lấy quản bút, cố ý viết linh tinh lên mặt giấy. Viết xong, đưa sang cho Thanh Nhi. Đại nhân lại nói:
- Ta sẽ viết thêm cho mấy đạo bùa nữa, dán trước cửa sẽ được bình an.
Thanh Nhi đứng bên nói chen vào:
- Này lão đạo gia, nếu thực sự tối nay quỷ không còn hiện lên quấy phá, chúng tôi đây sẽ đồn tiếng giúp ngài. Ngoài ra còn việc nữa mong ngài giúp cho. Xin hãy ban cho tôi một đạo bùa để tôi dán trước cửa phòng trấn yêu tinh. Để đám tà ma ngoại đạo không dám vào, để ban đêm có phải đi vệ sinh tôi còn dám ra ngoài.
Bạch Thúy Liên nghe vậy vội quát lên:
- Thanh Nhi à, người nói nhăng nói cuội gì vậy? Mau vào lấy tiền ra đây, đừng chậm trễ, chớ làm lỡ việc làm ăn của đạo gia đây.
Thanh Nhi xoay mình đi vào trong, một lúc sau đã thấy cầm tiền đi ra.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 6:Tiêu Tố Anh Phẫn Hận Đề Thơ Tuyệt Mệnh

Lại nói chuyện Thanh Nhi lấy ra một trăm tiền, bước tới trước mặt Lưu đại nhân, nở nụ cười nói:
- Đạo gia tiên sinh, giá cả của chúng ta vẫn vậy. Hôm qua một trăm tiền, hôm nay hai lần năm mươi. Nếu cứ làm ăn như thế này, một ngày ông làm được sáu mươi vụ, nhất định sẽ giàu to. Ông đâu có bỏ ra vốn liếng gì.
Lưu đại nhân nghe cô ta nói vậy, nhận lấy tiền, gói ghém bút nghiên vào tay nải. Thanh Nhi đưa đại nhân ra cửa, đóng cửa lại đi vào trong. Chuyện không cần kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân ra khỏi cửa nhà Phú Toàn, dọc đường đi không nói năng gì. Về tới phủ nha, ông vẫn vào theo lối cửa sau. Trương Lộc ra đón, rước vào thư phòng nghỉ ngơi, dâng trà nước lên. Đại nhân dùng trà xong, cơm canh lại được bày lên. Lưu đại nhân tay cầm chén trà, lòng thầm nghĩ:
- Khi nãy bản phủ lên đường Đông thăm thú dân tình, đi ngang qua Vương Quan miếu, chuông trong miếu không ai đánh lại tự kêu. Nhất định trong này phải có ẩn tình chi đây.
Đại nhân trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Có cách rồi. Ngày mai thăng đường, sao ta không làm như vậy, làm như vậy, tất sẽ rõ chân, giả, thục, hư.
Lúc này trời đã tối, người hầu châm đèn lên. Chuyện đến đây không cần kể ra đây. Sáng hôm sau, Trương Lộc mời đại nhân dậy rửa mặt, dâng trà. Trà nước xong xuôi, Lưu đại nhân thay đồ, nói:
- Trương Lộc, hãy truyền lệnh, bản phủ lập tức thăng đường xét việc.
Trương Lộc ứng tiếng, xoay mình đi ra. Ra tới ngoài, nhắc lại lời của đại nhân một lượt, tam ban thư lại nhất tề vào hầu.
Trương Lộc vào trong, bẩm lại với đại nhân. Đại nhân gật đầu, vội vã đứng dậy, đi ra ngoài. Trương Lộc theo sau. Ra tới bên ngoài, vượt qua bình phong, xuyên qua noãn các, lên công đường, ngồi xuống. Đám thư lại đứng nghiêm ở hai bên. Lưu đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, với tay lấy ra hai tấm thẻ bài, nhìn vào, thấy trên đó viết "Chu Văn, Chu Thành". Lưu đại nhân nhìn xuống dưới, nói:
- Chu Văn, Chu Thành!
- Có! Bọn tiểu nhân xin nghe lệnh!
Đại nhân nói:
- Hạn cho các ngươi trong năm ngày phải bắt cho được Chung Tự Minh đem về đây thẩm vấn.
- Dạ!
Đại nhân nói xong, ném hai tấm lệnh bài xuống. Bọn Chu Thành nhặt lệnh bài lên, cầm trên tay, dập đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, tên Chung Tự Minh này là người châu nào, huyện nào, phủ nào? Hắn sống ở đâu? Mong đại nhân chỉ rõ bọn tiểu nhân còn thi hành phận sự.
Lưu đại nhân nghe họ hỏi vậy. Ngay đến bản thân ông ta cũng không biết người này sống ở đâu. Chẳng qua ông ta chỉ là suy đoán, đuổi hình bắt bóng, dựa vào tài học và trí thông minh của mình, nhưng ông ta cũng không dám chắc có người này hay không, người này có tội hay không? Bèn giả bộ nổi giận nói:
- Thật là lũ nô tài to gan! Còn dám nói càn. Chẳng lẽ bản phủ phải đi cùng các người hay sao? Còn hỏi vòng vo, khinh nhờn vương pháp, bản phủ sẽ cho đánh gãy chân các ngươi!
- Dạ?
Chu Thành vốn đã quen bị sai bảo, ông ta suy nghĩ chín chắn hơn Chu Văn: Trong lòng thầm nghĩ: "Không ổn rồi. Nếu Lưu gù cố ý làm khó bọn ta. Còn hỏi nữa, ông ta sẽ ghép vào tội khinh nhờn vương pháp, bất tuân thượng lệnh, lôi xuống dưới đánh cho một trận. Được, không cho ta hỏi, ta ra ngoài kia căng tai căng mắt ra, bắt bừa lấy một đứa tên Chung Tự Minh là được. Tục ngữ nói rất đúng: Hảo hán không để tâm tới cái thiệt trước mắt. Bỏ đi. Cứ coi như hai đứa bọn ta tháng này vận xấu, gọi đúng ngay tên hai đứa ta. Chi bằng ta cứ tạm đi dò la, tạm lánh khỏi nơi này hẵng hay”. Nghĩ xong vội vàng đứng dậy, nhìn Chu Văn, nói:
- Đứng lên đi. Ta đã biết nhà Chung Tự Minh ở đâu rồi.
Chu Văn nghe vậy cũng vội đứng lên. Hai người bọn họ cũng chẳng lạy chào, dắt nhau ra khỏi công đường. Chuyện không nói tới nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân xét thêm một số việc khác, đang định bãi đường, bỗng thấy phía dưới có người bước lên, tiến tới trước công án, chắp tay lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, thuộc hạ là tri huyện huyện Cú Dung Vương Thủ Thành xin trình báo một vụ án mạng. Có văn thư ở đây, mong đại nhân xem qua.
Lưu đại nhân nghe báo, nói:
- Đưa lên đây ta xem.
Viên thư lại ứng tiếng, đứng dậy, đón lấy văn thư, trình lên cho Lưu đại nhân xem. Lưu đại nhân nhận lấy, chăm chú đọc, thấy trên đó viết:
- Tệ chức tri huyện Cú Dung, tên gọi Vương Thủ Thành. Bởi có vụ án mạng, tệ chức mới trình văn thư lên. Trong địa phận quản lý của tiểu huyện có một tú tài họ Lỗ, tên gọi đầy đủ là Lỗ Kiến Danh, nhà ở trấn Hoàng Trì phía Tây huyện. Trong thôn có tên thổ hào vừa hung vừa ác. Do cờ bạc, đã thắng vợ của Lỗ tú tài bằng số tiền bao nhiêu không rõ. Tên ác bá này vốn là một kẻ cực kỳ giàu có, tên hắn gồm ba chữ Hoàng Trí Hắc. Không ngờ vợ của tú tài là người tiết liệt, giai nhân tên gọi Tiêu Tố Anh. Dù chết quyết không chịu thất tiết nên đã treo cổ tự tử, để lại mười bài thơ tuyệt mệnh, ai đọc xong cũng cảm thấy xót thương. Cả mười bài thơ này đều được chép sau văn thư, xin đại nhân đọc qua sẽ rõ.
Lưu đại nhân xem xong, bất giác giật mình, thầm nghĩ.
Phận nữ lại biết làm thơ, đủ thấy câu "Văn thịnh Nam phương" quả không sai. Đại nhân trầm ngâm một hồi, lại lật phía sau văn thư ra xem.
Đại nhân chăm chú đọc thơ do cô gái họ Tiêu để lại.
Bài thứ nhất:
Phong vũ thê thê lệ ám thương
Thuần y bất nại ngũ canh lương
Huy hào dục ta ai tình sự
Đồ khơi tâm dầu cánh đoạn trường
Dịch thơ
Sùi sụt gió mưa ngẩn lệ vương
Chịu sao áo rách lạnh đêm sương
Buồn tình nâng bút toan ghi lại
Nhắc đến lòng thêm nỗi đoạn trường.
Bài thứ hai:
Phong xây đình trúc vũ tuyên hoa
Bách truyền ưu sầu chi tú gia
Đăng nhụy bất tri thành vĩnh quyết
Kim tiêu ưu kết nhất chi hoa
Dịch thơ
Gió thổi tre ru trước mái nhà
Ngổn ngang trăm mối chỉ mình ta
Hoa đèn đâu biết là xa mãi
Như héo đêm nay một nhánh hoa
Bài thứ ba:
Độc tọa mao thiềm tạp hận đa
Sinh thần vô nại mệnh như hà
Thế gian đa thiểu quần thoa nữ
Thiên nga ủy khuất thụ tiết ma
Dịch thơ
Mình ngồi thềm cỏ hận bao nhiêu
Nay đúng ngày sinh mạng tính liều
Bao khách quần thoa trong cuộc sống
Riêng ta buồn tủi chịu sao nhiều.
Bài thứ tư:
Nhân ngôn bạc mệnh thị hồng nhan
Ngã ty hồng nhan mệnh diệc nan
Thuyên khởi thanh hệ cân nhất bạc
Cấp lang quan khán lê hằng ban
Dịch thơ:
Ai rằng mệnh bạc ấy hồng nhan
Ta sánh hồng nhan mệnh bạc hơn
Một giải lụa xanh treo rút ngựa
Để chàng trông thấy lệ mi tràn.
Bài thứ năm:
Thị thùy thiết thử mê hồn trận
Lung lạc nhi phu mộ chí triêu
Thân quyện nang không quy ngọa hậu
Chẩm biên do tự hô huyền huyền
Dịch thơ:
Ai bày ra cái mê hồn trận?
Lung lạc chồng em sáng đến chiều
Rời rã túi không về đã ngủ
Còn nghe bên gối gọi yêu yêu(1)
(1) Tên gọi một quân bài tổ tôm.

Bài thứ sáu:
Phần hương triết thọ cáo thương thiên
Mặc hựu nhi phu duy tảo hoàn
Thúc thủy phụng thiên thư giáo tử
Thân quy hoàng thổ diệc an nhiên
Dịch thơ:
Đốt hương khấn vái đấng cao dày
Phù hộ chồng con chóng trở về
Cơm nước mẹ cha con sách dạy
Thiếp về chín suối cũng yên bề.
Bài thứ bảy:
Điêu hòa cầm sắt lưỡng tương y
Vong mệnh như ty dán tịch phi
Ưu hữu nhất điều nan giải sự
Sàng đầu ấu tử thủ cô vi
Dịch thơ:
Hài hòa chồng vợ kết làm đôi
Mạng mỏng như tơ sớm đứt rời
canh cánh một điều khôn giãi tỏ
Đầu giường con trẻ níu màn côi.
Bài thứ tám:
Thương hải tang điền thổ biến thiên
Nhân sinh bách tuế tống quy tuyền
Thủ tín cao đường đa trân trọng
Triệt mạc bi ai tổn thiên niên
Dịch thơ:
Biển biếc ruộng dâu đất đổi dời
Suối vàng trăm tuổi thảy về thôi
Mẹ cha thưa lại nên gìn giữ
Chớ để buồn thương hại tuổi trời
Bài thứ chín:
Ám yếm sài phi dĩ tự tri
Vong mệnh tự tư diệc như quy
Thương tâm cánh hữu ni nam yến
Lai vãng song tiền cách tự phi
Dịch thơ:
Cánh phên nhẹ khép tự mình hay
Chết cũng như về mạng sống này
Bầy én líu lo lòng những xót
Trước song qua lại cứ vờn bay

Bài thứ mười:
Vi nhân hà bất hỷ dư sinh
Ngã hỷ dư sinh thế bất hành
Kim nhật huyền lương vĩnh biệt khứ
Tha niên minh phủ tố ly tình
Dịch thơ:
Đời người ai chẳng tiếc hay sao?
Cuộc sống này ta tiếc được nào!
Treo ngược lên xà nay vĩnh biệt
Tình xa âm phủ kể năm nao.
Lưu đại nhân xem xong mười bài thơ tuyệt mệnh của họ Tiêu, bất giác gật đầu khen ngợi, nói:
- Đúng là hồng nhan bạc mệnh!
Kính thưa quý vị độc giả. Lưu đại nhân đã gửi bản tấu vụ này về kinh, tấu lên Hoàng đế Càn Long Lão Phật gia, Thái thượng hoàng xem xong thơ của họ Tiêu, trong lòng vui vẻ, nói:
- Trong đám phụ nữ chỉ người này mới thực sự có tài. Đủ thấy phủ Giang Ninh đúng là quê hương của cá, gạo và thi lễ.
Hoàng đế Càn Long lại nghĩ lại, nói:
- Tên thổ hào Hoàng Trí Hắc này thực đáng ghét.
Rồi nâng bút phê vào phía dưới bản tấu của Lưu đại nhân rằng:
- Phạt thổ hào Hoàng Trí Hắc một vạn lạng bạc, dùng tiền đó xây miếu thờ họ Tiêu. Lại chặt hai bàn tay đã đánh bạc của tú tài họ Lỗ mang về thờ cùng trong miếu ấy với họ Tiêu.
Kính thưa quý vị độc giả, nếu trong số quý vị có ai từng tới Giang Ninh hẳn phải biết, ngôi miếu này vẫn còn tồn tại cho tới tận ngày nay. Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân, tuy đã viết bản tấu gửi về kinh, lại xử lý thêm một số việc nữa rồi mới ban lệnh bãi đường.
Chuyện không nhắc tới nữa.
Ta lại nhắc tới chuyện hai người bọn Chu Văn, Chu Thành phụng mệnh của đại nhân đi bắt Chung Tự Minh. Hai người rời khỏi nha môn, đi thẳng tới một quán rượu, ngồi xuống, gọi hai bầu rượu ra ngồi uống với nhau. Chu Văn đưa mắt nhìn Chu Thành nói:
- Ông em à, ngươi biết nhà gã Chung Tự Minh kia cách đây xa không? Hắn làm nghề gì?
Chu Thành nói:
- Ông anh à, ông anh hỏi hay lắm! Tôi đâu biết nhà hắn cách đây bao xa, hắn làm gì đâu.
Chu Văn nghe Chu Thành nói vậy, bèn nói:
- Hay nhỉ. Vậy mà khi nãy ngươi dám mở miệng nói bừa.
Tại sao khi nãy ngươi lại nói là biết?
Chu Thành nói:
- Ông anh, ngươi làm nha dịch thực uổng công. Sự việc này, ngươi cũng chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao. Cái lão gù Lưu đại nhân này tự bày ra. Nay chính lão cũng chẳng biết thằng cha kia ở đâu nên mới bắt bọn ta đi mò kim đáy bể. Nếu ngươi còn hỏi nữa, ông ấy sẽ mắng ngươi về tội cãi lại cấp trên, không cho ngươi có cơ hội biện minh, nhẹ thì đánh hai mươi trượng, nặng sẽ phải năm mươi. Đánh xong vẫn bắt ngươi đi tróc nã người, thế có phải là khổ hay không? Để ông ta vô duyên vô cớ đánh cho một trận. Nếu ta không nói rằng mình biết, hai chúng ta đây sao ra khỏi chốn đó. Cứ tạm thoát ra đã rồi sẽ nghĩ kế sau. Ngươi nghe xem ta nói có đúng hay sai?
Chu Văn nghe xong, nói:
- Hay lắm. Đúng là có ngươi! Chuyện đã đến nước này, ta cũng bày ra một kế. Ngươi nghĩ xem, đất trời trong thiên hạ rộng lớn là vậy ta đi đâu bắt hắn. Hơn nữa, hạn bắt người của ông ta đưa ra lại gấp. Theo ý ta, đi tìm vẫn phải đi tìm. Nhưng ta nghe nói ở huyện Cú Dung đang có diễn kịch ở phố Thập Lý bên ngoài cửa Bắc của chúng ta đây. Người ta ai cũng khen đoàn kịch của Từ Ngũ Gia diễn rất hay. Chúng ta uống rượu xong, sao không tới đó xem kịch một hồi? Cứ đi chơi cho vui vẻ đã. Thời hạn vẫn còn năm ngày, từ từ rồi sẽ nghĩ ra kế đối phó lại ông ta. Nếu không đối phó lại, ông ta muốn đánh, chúng ta cho đánh. Dù gì cũng không đến nỗi phải lấy mạng hai ta.
Chu Thành nghe vậy, nói:
- Ông anh à, nay ta cũng đang bó tay đây. Đành phải vậy thôi!
Nói xong, bọn họ đứng cả dậy, trả tiền rượu, rời khỏi quán, đi thẳng ra cửa Nam phủ Giang Ninh, lên đường lớn dẫn tới huyện Cú Dung.
Hai người không chút chậm trễ, trò chuyện xong lập tức lên đường tới huyện Cú Dung. Chu Thành gọi Chu Văn lại, nói:
- Ngươi hãy nghe ta nói đây. Ta theo hầu quan đã được mấy nhiệm kỳ, cũng rất nổi tiếng trong phủ Giang Ninh này. Tri phủ tiền nhiệm thực dễ hầu, đáng tiếc ông ta đã hết hạn ở đây. Lão Phật Gia Càn Long đích thân chọn gã gù Lưu Dung này. Ông ta cưỡi lừa đến nhậm chức. Nói tới chuyện ấy, ta lại buồn cười tới đau cả bụng. Trên đầu ông ta đội cái mũ, tua rua đỏ đã bạc trắng cả ra. Vành mũ rách phải vá bằng lụa xanh, trông thật chán mắt. Tấm áo bằng đoạn xanh của ông ta chắc hẳn mặc đã lâu, khắp trên dưới chi chít đầy lỗ thủng. Khắp mình từ trên xuống dưới chẳng đáng giá là bao. Nhìn thấy thứ gì cũng cũ nát, trước sau vá chằng vá chịt, đếm không xuể. Ta cũng không biết ông ta cố ý ăn vận vậy hay thực sự là nghèo khó. Theo ta nghĩ, cho dù ông ta nghèo tới đâu, nếu thay bộ đồ khác vào chắc cũng uy phong lắm. Ngày hôm qua, có một thương gia buôn muối tới dâng lễ vật, ông ta không nhận. Xem ra cái ông gù này cũng chẳng biết nể tình. Còn nhắc tới chuyện ăn uống của ông ta lại càng buồn cười hơn nữa. Ông em hãy nghe ta kể đây này: Từ khi tới nhậm chức tới nay, ta chưa lần nào thấy ông ta ăn miếng thịt, chẳng khác gì một người ăn chay vậy. Còn tên người hầu thường thấy đi mua rau. Còn nữa, lại thấy hắn mua đậu phụ ế. Ta hỏi hắn mua về làm gì, hắn nói: “Mua về thái ra nấu canh, đại nhân rất thích ăn món này. Một tháng đưa cho tôi sáu xâu tiền. Hai thầy trù tôi, một ngày chỉ dùng có hai trăm tiền, đâu dám mua thịt. Muốn có miếng bỏ mồm thực là khó! Tới ngày rằm Trung Thu mười lăm tháng tám, đại nhân mới cho ăn mặn. Mỗi người được ăn một cân hành".
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bước chân nhẹ như gió cuốn. Cuốn sách này không kể chuyện dông dài, những chuyện vặt vãnh khác không nhắc tới. Chỉ một lúc sau, thành trì huyện Cú Dung đã hiện ra trước mắt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 7:Hung Thủ Sa Lưới Chốn Sòng Bài

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau đã tới cửa Bắc huyện Cú Dung. Họ tiến vào thành, tới một quán rượu, tiến vào hỏi thăm.
- Quan Âm Đường diễn kịch ở ngã tư nào?
Hai người không chút chậm trễ, cứ theo đường lớn đi về phía nam. Chỉ một lúc sau đã tới ngã tư. Lại rẽ về hướng đông là đã nhìn thấy sân khấu. Thấy ở đó không ít người đang vây lấy xem diễn kịch. Hai người tới gần, dừng lại, đưa mắt nhìn lên. Thấy một người cởi trần, mặt bôi đen, tay cầm cây cuốc đang diễn kịch ở trên. Chu Thành thấy vậy, hỏi:
- Không biết đang diễn vở gì vậy? Không giống vỡ "Điếu Ngư”, cũng không giống vở "Đả triều”.
Có một người đứng cạnh, nói:
- Ông không biết vở này hay sao? Đây là vở "Đỗ Vương Gia tảo Bắc, ngự giá thân chinh, đại chiến xuất Lưu Oa".
Hai viên thừa sai nghe vậy, nói:
- Đây đúng là một vở kịch mới.
Hai người nói xong, lần tới chiếc bàn đối diện sàn diễn, ngồi xuống. Rót đầy hai chén trà, chợt thấy một người ở phía đông nói:
- Hai vị đi thi hành công vụ ư? Lâu lắm mới gặp! Tới đây làm gì vậy?
Chu Văn, Chu Thành nghe thấy vậy, vội đưa mắt nhìn qua, nhận ra người ấy là mã khoái của huyện Cú Dung tên Kim Lục.
Hai người nhận ra, liền hỏi:
- Là bác Kim Lục đó ư? Lâu lắm không gặp.
Nói xong bưng bát trà tới bàn Kim Lục. Ba người ngồi chung một bàn. Kim Lục nói:
- Hai bác tới đây có việc gì vậy?
Chu Thành nói:
- Thứ nhất là tới xem kịch, thứ hai là tìm một người bạn.
Kim Lục nghe vậy, nói:
- Gần đây có quan tri phủ mới nhậm chức là Lưu gù. Ông này cũng thực thà, chỉ lo chuyện đâu đâu.
- Chớ nhắc tới ông ta. Đây cũng là điều khó khăn của bọn tôi. Nhưng bọn tôi cũng không tiện nói rõ ra đây.
Kim Lục nói:
- Hai bác ở đây xem kịch làm gì. Vở kịch này cũng chẳng hay đâu. Các bác thử nghĩ xem, sáu xâu tiền, hai đấu gạo, mười cân dưa, hát năm ngày, thế còn gì gọi là kịch hay nữa. Chẳng qua cũng chỉ vui nhộn hơn hai con chó cắn nhau một chút mà thôi. Theo ý tôi, hãy tới nhà tôi chơi. Ở nhà tôi có trò vui, có một gã họ Ngang rất giàu có. Tôi đã hẹn với hai người nữa, cùng với Lục hòa thượng của Quan Âm Đường. Bốn người bọn họ đang chơi bạc với nhau. Mỗi người họ có hai mươi xâu tiền mặt. Chúng ta tới đó xem. Nếu là người của ta thắng, chúng ta sẽ đi ăn nhậu. Còn nếu là người bên kia thắng, hai bác hãy đánh theo sự liếc mắt của tôi. Khi tôi nháy mắt, các bác hãy ra tay, vớ lấy con súc sắc, làm rối tung cả lên. Ta nhân lúc rối loạn lấy hết tiền của bọn họ. Vậy là xong.
Hai viên thừa sai nghe mã khoái Kim Lục nói vậy, họ đều vui vẻ nói:
- Bác Lục, vậy thì chúng ta thắng chắc rồi. Ta đi thôi.
Nói xong, ba người cùng đứng dậy. Mã khoái Kim Lục tranh trả tiền trà nước rồi ba người mới lên đường. Vượt đường lớn, ngõ nhỏ, chỉ một lúc sau đã tới trước nhà Kim Lục.
Kim Lục dẫn Chu Văn, Chu Thành vào trong. Vừa ngồi xuống, đã thấy gã trẻ tuổi đang ném con súc sắc, nói:
- Kim Lục gia, ông còn tiền không, cho tôi mượn hai xâu?
Một lúc nữa trở về phòng trọ sẽ trả lại ông.
Mã khoái Kim Lục nghe hắn nói vậy, trong lòng thầm mừng rỡ. Người của ông ta đã thắng! Tuy gã thanh niên này đã thua sạch hai mươi xâu tiền nhưng Kim Lục biết hắn vẫn còn tiền nên cố ý nói với một người trong đám là Vương Ngũ rằng:
- Vương Ngũ ca, hãy đưa cho đại ca Chu văn đây năm xâu tiền để anh ấy chơi một lúc. Cứ nghe theo tôi, đảm bảo sẽ ăn.
Vương Ngũ giả bộ ngần ngừ, nói:
- Cứ cầm tạm một xâu chơi trước đã.
Chợt lại nghe người kia nói.
- Kim Lục ca, sao lại khổ sở thế. Gặp đúng vận xui. Thế này vậy. Ông hãy sai người tới quán trọ của nhà Vương Hổ Thần ở cổng tây, nói Chung lão thúc cần mười xâu tiền.
Vương Ngũ nói:
- Hãy lấy tạm một xâu chơi trước đã, được không?
Mã khoái Kim Lục đứng ở một bên nói chen vào:
- Hai vị không biết nhau sao?
Rồi dùng tay chỉ người trẻ tuổi, nói:
- Vương Ngũ ca, vị này là Chung lão thái gia ở phủ Giang Ninh!
Lại chỉ người kia nói:
- Còn đây là Vương Ngũ gia, chủ xưởng mộc ở cửa Đông.
Đều là người nhà cả.
Vương Ngữ nghe Kim Lục nói vậy, cố ý đưa mắt nhìn người trẻ tuổi, nói:
- Chung lão thái gia, thứ cho tôi có mắt không tròng. Thất kính, thất kính.
Chung lão nói:
- Đâu dám, đâu dám.
Mã khoái Kim Lục quay đầu lại, nói:
- Chu đại huynh, hay nhờ anh đi cho một chuyến vậy. Hãy tới quán trọ nhà Vương Hổ Thần ở cửa tây nói Chung lão thúc đang đánh bạc ở nhà tôi, cần mười xâu tiền.
Chu Thành nhận lời, khẽ đưa mắt về phía Chu Văn. Chu Văn hiểu ý. Chu Thành sải bước đi ra ngoài, Chu Văn cũng bước ra. Hai người cùng nhau rời khỏi cửa nhà Kim Lục, lúc này mới mở lời nói chuyện với nhau.
Hai người bọn họ đứng ngoài cửa. Chu Thành mở miệng nói:
- Người khi nãy đánh bạc trong kia chắc có điều gì mờ ám lắm. Tuy anh ta ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng diện mạo hung dữ, mặt mũi gồ ghề, không giống như diện mạo của người dân lương thiện. Thằng nhãi ấy trông bộ dạng ngang ngạnh lắm. Nghe người ta gọi hắn bằng ba chữ “Chung lão thúc". Hơn nữa, xem hắn đốt tiền cũng kinh khủng, trông bộ dạng lại không giống với phong cách. Việc này thực khó xử. Sao chúng ta không tới quán trọ của Vương Hổ Thần hỏi cho rõ xem hắn là ai?
Hai người nói chuyện xong, không chút chậm trễ, vội đi xuyên đường lớn, ngõ nhỏ tiến lên, chẳng còn lòng dạ nào để ngắm cảnh phố phường nữa. Họ nhanh chóng ra khỏi huyện thành Cú Dung. Đi qua cầu treo, hướng về phía nam, thấy phía trước có một khách điếm. Đúng lúc ấy Vương Hổ Thần đang đúng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai vị thừa sai của phủ Giang Ninh. Do phủ, huyện cách nhau không xa lắm nên hai vị thừa sai vẫn hay qua lại huyện này nên chủ quán cũng biết mặt. Có điều, họ chỉ chào hỏi xã giao với nhau thôi, không giao tình thân mật lắm. Vương Hổ Thần mỉm cười, hỏi:
- Xin hỏi hai vị hôm nay tới huyện này có việc gì vậy? Xin mời vào tệ quán uống chén trà.
Hai viên thừa sai nghe vậy, nói:
- Tới đây thăm lão huynh thôi.
Hai người nói xong, bước vào trong quán. Vào trong sảnh tiếp khách, thi lễ xong xuôi, nhất tề ngồi xuống. Chu Thành mở lời nói:
- Trong quý quán có một người tên "Chung lão thúc" ở. Hôm nay, anh ta tới nhà mã khoái Kim Lục đánh bạc, nhờ chúng tôi đến đây lấy mười xâu tiền.
Chủ quán nghe vậy, hướng mắt nhìn hai vị thừa sai, nói:
- Tới đây thăm lão huynh tôi thôi ư?
Chu Thành lại nói:
- Xin hỏi Vương huynh, phải chăng hắn là bạn của huynh? Nếu không chắc cũng phải là anh em họ gần.
Vương Hổ Thần nói:
- Xin nói rõ cho hai vị nghe. Hắn vốn họ Chung, sống tại Giang Ninh, tên đầy đủ gồm ba chữ “Chung Tự Minh". Hôm qua hắn cùng một người nữa tới thuê phòng trọ ở đây. Người kia chưa tới ba mươi, tuổi độ hai bảy, hai tám gì đó. Sáng hôm qua họ cùng đi ra ngoài, nói tới Bắc Trang thăm bạn bè gì đó. Khi trở về chỉ thấy có một mình hắn, hắn nói người kia ở lại nhà họ hàng có việc...
Chủ quán nói chưa dứt lời, trên mặt hai vị thừa sai đã hiện rõ nụ cười rạng rỡ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 8 :Hai Vị Thừa Sai Nhân Cơ Hội Kiếm Tiền

Hai vị thừa sai nghe Vương Hổ nói vậy, bấc giác như mở cờ trong bụng. Chu Thành cố ý lái câu chuyện sang chủ đề khác:
- Vương đại ca. Thế này nhé, chúng ta không nói chuyện phiếm nữa. Hãy quay về chủ đề chính đi thôi. Rốt cuộc hắn còn tiền để lại ở đây không?
Vương Hổ Thần thấy nhắc tới tiền, nói:
- Ở đây hắn còn gần mười xâu tiền, còn thiếu tôi hơn hai xâu. Nếu muốn lấy, tôi chỉ có thể trao cho các vị tám xâu, còn lại cứ để chúng tôi tính toán với nhau.
Chu Thành nói:
- Cứ quyết định như vậy.
Vương Hổ Thần liền kiếm một cái ruột tượng cũ, bỏ tám xâu tiền vào đó, trao cho Chu Thành. Viên thừa sai này đưa tay ra nhận lấy, chào Vương Hổ Thần. Vương Hổ Thần tiễn hai người họ ra khỏi cửa, chắp tay bái biệt.
- Chu Văn, chúng ta vô tình lại làm xong nhiệm vụ. Thằng nhãi này đã mang họ Chung. Con mẹ nó, bất kể đúng hay sai, chúng ta về cứ bắt lấy thằng ranh này. Vậy là hai đôi mắt của bọn ta đỡ phải dương lên tìm kiếm rồi.
Chu Văn nói:
- Anh nói phải lắm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã tới cửa tây huyện Cú Dung. Chu Thành nói:
- Người anh em Chu văn, hôm nay chúng ta thực gặp may. Còn về tám xâu tiền này, chúng ta tạm gửi tại quán rượu quen.
Quay lại gặp thằng ranh kia, nói chủ quán không chịu đưa, nói ông ta không biết bọn ta, bảo hắn phải tự về mà lấy. Nhân cơ hội này, chúng ta bắt luôn hắn. Tiền của hắn đây chúng ta sẽ giữ lại đó chẳng phải là chuyện hay lắm sao?
Chu Văn nói:
- Chu Thành à, mật lắm tất phải có ruồi nhiều. Rốt cuộc anh vẫn là người thông minh. Đúng là con cóc đen!
Nói xong, hai người rẽ vào quán quen, gửi mấy xâu tiền vàng này lại đó rồi mới rảo bước đi về phía nhà mã khoái Kim Lục.
Hai người vào phòng, nói:
- Chủ quán không chịu đưa tiền. Ông ta nói không quen bọn ta, bảo anh phải về mà lấy.
Mã khoái Kim Lục nói:
- Không cần đâu. Đợi lúc nữa Chung lão thúc gỡ lại được Mà!
Chu Thành bước tới trước mặt Kim Lục, khẽ xô ông ta ra, sải bước đi ra ngoài. Kim Lục đi theo sau. Họ ra tới ngoài sân thì đúng lại. Chu Thành hạ giọng, nói:
- Kim Lục ca, Chung lão thúc kẻ đang đánh bạc trong kia chính là người chúng tôi nhận lệnh phải đi bắt.
Rồi lại kể cho Kim Lục nghe chuyện Lưu đại nhân. Kim Lục nói:
- Đã vậy xin hãy đợi tôi vào trong kia, đuổi hết mọi người Đi. Hai vị, một hãy canh chừng ngoài cửa, một vào trong động thủ, tôi ở trong sẽ giúp một tay.
Chu Thành nói:
- Xin cám ơn anh đã giúp đỡ.
Kim Lục nói:
- Ông em, nói chuyện gì vậy? Chúng ta như nhau, đều là người trong ngành cả.
Nói xong, họ trở vào phòng. Thưa quý vị độc giả, nếu là sai nha nơi khác tới bắt ngươi, tất phải có lệnh của quan huyện mới được thi hành. Vậy mà ở đây không cần, thế là làm sao?
Huyện Cú Dung chỉ cách phủ Giang Ninh sáu mươi dặm đường, hơn nữa, quan huyện còn là thuộc cấp của Lưu đại nhân. Thừa sai tới nha môn của các châu, huyện còn được gọi là "Thượng sai" nên không cần lệnh của huyện vẫn có thể thi hành phận sự như thường. Ở đây tôi đã nói rõ. Giờ xin trở lại với chính truyện.
Lại nói chuyện mã khoái Kim Lục vào giằng lấy hộp súc sắc, nói:
- Các vị, đánh thế thôi. Hãy nghỉ đi. Uống chén rượu xong lại đánh tiếp.
Chắc hẳn quý vị độc giả cũng nghĩ: Kẻ thắng rất mong có cơ hội được thôi. Kẻ thua nghe vậy hẳn phải cuống lên, nói:
- Kim Lục ca, đánh còn đang rộ, lúc này uống rượu sao nổi?
Họ đang xôn xao, thừa sai phủ Giang Ninh là Chu Thành tiến vào, lấy từ ống tay áo ra một sợi dây thừng, tiến tới trước gã họ Chung, soạt một tiếng, quấn vòng quanh người hắn.
Chẳng nói chẳng rằng, lôi tuột lệnh bài ra, cắm lên, gã họ Chung thấy vậy kêu gào ầm ĩ, nói:
- Thế này là thế nào? Sao lại bắt tôi? Tại hạ đâu có làm điều gì phạm pháp? Đúng vậy, muốn bắt bạc, phải giải tôi tới bộ phận xử lý đánh bạc của huyện, thế mới đúng. Nếu là bắt bạc, bọn họ cũng cùng đánh bạc, phải bắt cả bọn họ mới đúng. Quan ty tôi đều quen cả, tới đó cũng chẳng nên cơm cháo gì. Muốn vòi tiền của tôi ư? Nói cho các vị nghe, đừng hòng moi được một xu nào của tôi. Chung lão thúc tôi từ năm mươi mấy tuổi đã lăn lộn ngoài đời, chưa từng phải tiêu ra một xu nào vào những việc thế này. Để rồi các vị xem.
Chu Thành nghe vậy, quát lớn:
- Gã họ Chung hãy nghe cho kỹ đây. Ngươi không làm điều trái với lương tâm, chắc chắn gặp chuyện sẽ không giật mình. Ngươi làm gì, chẳng lẽ trong lòng còn chưa rõ hay sao? Muốn đánh bạc, ngày khác sẽ đánh. Còn bây giờ, tạm tới cửa quan trước đã. Bọn ta phụng mệnh Lưu đại nhân tới bắt ngươi, lệnh bài đỏ chót có ở đây. Ngươi có tội, ngươi vô tội, bọn ta không cần biết. Khi gặp đại nhân, trên công đường sẽ rõ cả thôi. Gặp nguơi ở đây, đúng là phúc tinh chiếu mạng bọn ta, đỡ cho đôi mắt của bọn ta phải căng ra tìm kiếm.
Chu Thành nói xong, gã họ Chung không nói năng gì nữa.
Cúi đầu một hồi mới mở lời:
- Xin hai vị thượng sai hãy nghe tôi nói: Nếu đã phụng mệnh tới bắt tôi, phép được tôi đâu dám không tuân? Thượng sai thử nghĩ xem, trong thiên hạ thiếu gì người cùng họ, cùng tên, liệu hôm nay các vị có bắt nhầm người không ?
Chu Thành nghe vậy, mở miệng nói:
- Mặt trời còn có lúc sáng, lúc tối. Phải cũng bắt, không phải cũng bắt. Hãy tới phủ Giang Ninh, gặp phủ đài Lưu đại nhân mà tranh biện.
Gã họ Chung nghe vậy cuống lên, mắt ngó quanh. Kim Lục nói:
- Nay anh có mười bảy xâu tiền ở đây, hãy cứ để tôi giữ hộ. Lại đưa mắt nhìn hai viên thừa sai, nói:
- Xin hai vị thượng sai hãy nghe tôi nói: Tại hạ kết bạn khắp gần xa, lẽ nào không hiểu được thế thái, nhân tình. Trong nhà tôi vẫn còn mấy xâu tiền, hai vị cầm lấy làm lộ phí. Tôi và hai vị đưa anh ta lên phủ Giang Ninh, tới trước đại nhân để biện minh. Nếu đúng người cần bắt, tất hắn sẽ tra tay vào còng. Chu Thành sẽ phải đi một chuyến. Cầm lấy tiền chúng tôi làm lộ phí. Có điều, hãy lượng chút tình của tại hạ. Chẳng lẽ tại hạ bắt hai vị bỏ tiền túi ra chi dùng hay sao? Thôi thì coi như tôi đã mù mắt, kết nhầm bạn xấu!
Hai vị thừa sai nghe vậy, lòng thầm mừng rỡ, mặt mày tươi tắn, đúng là có tiền mua tiên cũng được. Hơn nữa, lão gia trong phủ nha quả là rắn mắc. Nay thấy có tiền, không muốn cười cũng phải cố gượng mà cười, nói:
- Họ Chung chú ý nghe đây: Theo tôi thấy vụ này, ngươi chớ nên quá lo ngại. Tuy trên lệnh bài viết rõ danh tánh, nhưng không bằng, không chứng. Hãy tới phân biện rõ ràng với ông gù có lẽ ông ta sẽ chẳng làm khó gì được cho ngươi. Bọn ta đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, ông ta bảo đi đằng tây, bọn ta quyết không dám đi đằng đông. Ta thấy anh cũng là một người bạn, từ xưa tới nay, người mắt kém vẫn thương người kém mắt.
Nói xong vội đứng dậy nhìn Kim Lục, nói:
- Kim Lục ca, trời cũng không còn sớm nữa. Hai chúng tôi phải đưa Chung lão đây lên phủ Giang Ninh, đi gặp Lưu đại nhân. Xin tạm thất lễ.
Kim Lục nghe vậy, nói:
- Hai vị huynh đệ, tôi chẳng biết nói gì hơn. Chung lão thúc đây là một người bạn, xin hãy chiếu cố cho.
Hai vị thừa sai nghe vậy nói:
- Câu này còn phải nói hay sao?
Ba người đứng dậy đi ra ngoài. Kim Lục tiễn ra khỏi cửa rồi trở vào. Chuyện không cần nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện hai vị thừa sai cùng gã họ Chung ba người không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi huyện thành Cú Dung.
Ra khỏi thành, trời đã tối. Tuy phủ Giang Ninh cách huyện Cú Dung không xa lắm, chỉ khoảng năm, sáu mươi dặm đường nhưng cũng phải tới canh ba họ mới về tới phủ Giang Ninh.
Lúc này cổng thành đã đóng, họ đành phải tìm một quán trọ quen nghỉ lại. Chuyện đêm ấy không cần phải kể. Tới sáng sớm ngày hôm sau, ba người trở dậy, không dám nấn ná, vào thẳng phủ Giang Ninh theo lối cửa Nam Xuyên qua đường lớn, ngỏ nhỏ. Không lâu sau, họ đã tới trước nha môn phủ đài. Đúng lúc này, Lưu đại nhân đang thăng đường. Chu Thành nói:
- Chu lão đệ, hãy cùng Chung lão thúc đợi ở đây, để ta vào trước bẩm với đại nhân.
Nói xong, quay mình bước vào trong. Tới trước công đường, quỳ xuống, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh đại nhân, đã bắt được Chung lão thúc giải về, hiện đang đứng đợi ngoài cửa.
Lưu đại nhân nghe vậy phán:
- Các người bắt được người ấy ở đâu?
Chu Thành nghe hỏi, vội kể lại chuyện họ tới huyện Cú Dung xem kịch đi nhầm vào sòng bạc ra sao một lượt. Lưu đại nhân nghe xong, nói:
- Đã vậy hãy dẫn vào đây!
Chu Thành ứng tiếng, đứng dậy, lui xuống khỏi công đường.
Một lúc sau, giải Chung Tự Minh vào, bắt quỳ bên dưới. Lưu đại nhân ngồi trên công đường chăm chú nhìn hắn.
Lưu đại nhân chăm chú nhìn kẻ quỳ dưới công đường kia, thấy hắn mặt mày gồ ghề, hung dữ. Hai hàng lông mày rậm che ngang đôi mắt hung ác. Hắn có đôi tai vểnh của loại người phá gia chi tử, tướng ngũ đoản lộ rõ hung tàn. Bên mình mặc một bộ đồ sạch sẽ, đai lụa Hà Nam thắt ngang lưng, đầu đội một chiếc mũ màu đen, viền mũ bằng vải giả nhung. Chân đi tất vàng, giày bằng đoạn xanh. Đại nhân nhìn hắn một hồi, nói:
- Nhà ngươi ở đâu, thuộc châu, huyện nào. Ở nông thôn hay ở trấn thành? Làm nghề gì? Cuộc sống từ trước tới nay thế nào phải khai cho rõ.
Chung lão nghe hỏi vậy vội khấu đầu, nói:
- Đại nhân thanh thiên ở trên xin nghe tiểu nhân nói: Tiểu nhân không công ăn việc làm, cũng không kinh doanh, buôn bán. Nhà tiểu nhân vốn ở Giang Ninh. Cha mẹ đều đã qua đời cả gia sản thất tán, nghèo nàn. Tiểu nhân không có anh em trai, chỉ có một người em gái tên gọi Tiểu Thanh. Bởi tiểu nhân không có gia quyến nên em gái phải đi tới ở nhờ nhà người em họ. Tuy sống nghèo nàn nhưng tiểu nhân rất biết an phận, không dám làm điều gì phi pháp. Nay xin hỏi đại nhân, tiểu nhân đã phạm tội gì? Sai nha lại tới bắt trói tiểu nhân, mong thanh thiên đại nhân phán xử công bằng, chớ để tiểu nhân bị oan uổng.
Đại nhân nghe vậy, ngồi trước công đường nổi giận đùng đùng, quát lớn:
- Cuồng đồ to gan hãy nghe đây! Ngươi khua môi múa mép như vậy đủ rồi. Ta sẽ lập tức khiến ngươi rõ. Tạm thời lôi hắn xuống, giam lại đã.
Đám người mặc áo xanh dưới công đường ứng tiếng. Lưu Đại nhân ngồi trên, nói:
- Thừa sai trực nhật nghe đây.
Còn chưa dứt lời đã có tiếng dạ ran. Một viên thừa sai tên Vương Minh tiến ra quỳ trước công đường. Đại nhân ngồi trên, nói:
- Vương Minh nghe lệnh. Mau chóng lên đường Đông, ở phía đông tòa miếu thổ địa trên đường Đông có một ngôi tiểu lầu cổng xanh xây bằng đá trắng, đối diện cổng ấy có mấy cây táo. Trên cổng có dán một đạo bùa, chủ nhà ấy là một cô gái xinh đẹp. Hãy truyền lệnh gọi cô ta tới đây, bản phủ có điều muốn hỏi.
Vương Minh ứng tiếng, xoay mình đi ra. Lại nói chuyện Lưu đại nhân rường cột của nước nhà dặn dò hãy nán lại, bãi đường chậm một chút, đợi cô gái tới hỏi cho rõ ràng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 9:Đệ Đơn Kêu Oan, Dân Nữ Lên Công Đuờng

Lưu đại nhân trên công đường dặn dò rằng:
- Tạm thời bãi đường, khi nào cô gái ấy tới, hãy vào báo cho ta biết. Đám thuộc hạ dạ ran. Chỉ thấy đại nhân lui ra phía sau tấm bình phong. Chuyện không cần kể nữa.
Lại nói chuyện thừa sai Vương Minh phụng mệnh Lưu đại nhân lên đường Đông truyền vợ của Phú Toàn lên nha môn xử việc. Anh ta không dám chậm trễ, sải bước đi như tên bắn về hướng đông. Chỉ một lúc sau, tới miếu thổ địa. Ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy phía nam có mấy cây táo. Lại nhìn về hướng bắc, quả nhiên nhìn thấy một ngôi lầu nhỏ có cửa cổng xây bằng đá vôi. Nhìn xong, tiến tới chân tường, dừng lại. Quả nhiên thấy trên cổng có dán một đạo bùa màu vàng. Vương Minh thấy vậy, nghĩ: Không biết tại sao Lưu gù lại biết tường tận đến như vậy.
Chẳng nhẽ ông ta thực sự biết phép thuật, đoán trước được mọi chuyện hay sao? Nghĩ xong đưa tay lên gõ cửa. Cốc, cốc, cốc mấy tiếng vang lên.
Lại nói chuyện người đẹp Bạch Thúy Liên đang ngồi trong phòng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền nói:
- Thanh Nhi, em đi xem xem, có người gõ cửa, có lẽ là anh rể của em về đó.
Quý vị độc giả thử nghĩ xem, cái sân ngăn cách nhà và cổng được bao xa? Họ Bạch ở trong phòng với Thanh Nhi, thừa sai Vương Minh đang đứng ngoài cửa đều nghe rõ mồn một!
Anh ta liền cảm thấy hồi hộp trong lòng.
Không nói chuyện Vương Minh đang đợi ngoài cửa. Lại nói chuyện Thanh Nhi nghe chị nói vậy, nàng không dám chậm trễ, vội xoay mình, cất đôi chân to bè loẹt xoẹt đi ra cổng, hướng ra ngoài, nói:
- Ai tới gõ cửa nhà tôi vậy?
Thừa sai Vương Minh nói:
- Là tôi! Tôi mang tin tới đây.
Thanh Nhi nghe vậy, nói:
- Xin đợi một chút, để tôi vào báo lại với chị tôi đã.
Nói xong chạy ngay vào trong, nói:
- Chị à, anh rể em sai người đưa thư về.
Họ Bạch nghe vậy, nói:
- Nếu là vậy, em hãy mời người ấy vào đây gặp ta.
Thanh Nhi xoay mình bước ra ngoài, tới trước cổng dừng lại nhìn viên thừa sai, nói:
- Chị tôi có lời mời đại gia vào trong nói chuyện!
Nói xong Thanh Nhi đi trước, viên thừa sai đi sau. Chỉ một lúc đã vào tới sảnh đường, ngồi xuống. Họ Bạch nói:
- Thanh Nhi dâng trà!
Thanh Nhi ứng tiếng, bưng trà ra.
Thừa sai Vương Minh ngắm giai nhân đang ngồi trước mặt.
Chỉ thấy mái tóc của nàng đen như mực tàu để xõa thực xinh đẹp. Đôi tai đeo khuyên hình hoa đào. Nàng có đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, sáng lấp lánh, khuôn mặt đẹp như đóa phù dung nõn nà, cái miệng anh đào đỏ thắm. Đôi mày liễu cong như vầng trăng khuyết. Khi mở miệng nói, để lộ hai hàm răng trắng như ngà. Mười ngón tay thon thả như mười búp măng, trên cổ tay đeo chiếc vòng thục tử Nhiêu Nhãn Minh. Dù có dùng hết hàng vạn cuốn sách cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của nàng. Nàng có bờ eo thon thả, mềm như cành liễu, chân đi đôi hài kim liên màu hồng. Tuy trên mình mặc bộ đồ bằng vải thô nhưng vẫn không làm giảm vẻ trang nhã đến rúng động lòng người của mình. Có lẽ Tây Thi tái sinh, Điêu Thuyền tái thế cũng không thể xinh đẹp hơn nàng. Vương Minh ngắm xong hơi quay đầu qua hướng khác, nhưng mắt vẫn không rời gương mặt nàng, trong lòng thầm nghĩ: Người này trông thật đáng yêu. Nếu phải niệm ngàn vạn lần câu "Cứu khổ Quan Thế âm" để có được nàng làm vợ thì ta cũng không nề. Người như nàng phải là vợ của kẻ có bạc vạn mới phải. Cô gái thấy bộ dạng Vương Minh như vậy, bất giác nổi giận, nói:
- Nếu có thư từ, tin tức gì, xin hãy đưa ra. Ngồi ngay ở đó làm gì vậy?
Vương Minh trong lòng đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe nàng nói vậy, lập tức ngượng ngùng, ấp úng một hồi, gọi nàng là “nương tử”, nói:
- Xin nương tử hãy nghe lời tôi nói. Tôi có tấm thiếp này xin nương tử xem qua.
Rồi móc từ trong lòng ra tấm thẻ bài, trên đó có bút tích của Lưu đại nhân viết bằng mực đỏ. Cô gái nhận lấy, đưa mắt đọc. Thì ra nội dung của nó đề cập tới một vụ án mạng. Chỉ thấy trên đó viết:
- Cấp truyền họ Bạch vào nha môn, bản phủ có chuyện cần hỏi cho rõ ràng.
Giai nhân xem xong trao trả lại, nói:
- Đại nhân đã có lệnh, tôi sao dám bất tuân? Xin thượng sai cho phép tôi trang điểm qua rồi cùng vào nha phủ.
Giai nhân nói xong không chút chậm trễ, vội mở hộp đồ trang điểm ra, lấy một chiếc khăn tay, cài lên đầu, chỉnh lại quần áo cho gọn ghẽ. Chuẩn bị xong xuôi, nói:
- Cảm ơn thượng sai đã cho tôi thời gian trang điểm.
Giai nhân họ Bạch lại nói:
- Xin thượng sai hãy đợi tôi thêm chút nữa, đợi tôi viết một lá đơn kêu oan để lên kêu oan trước đại nhân.
Lúc này, viên thừa sai đang muốn được ngắm thêm dung mạo xinh đẹp của giai nhân lúc nữa, đang mong có cơ hội còn không được. Nay nghe giai nhân nói vậy, liền nói:
- Nương tử, nếu vậy, nàng hãy mau viết đi.
Cô gái nghe vậy vội mở rương lấy văn phòng tứ bảo ra, đặt lên mặt bàn, mài mục thật đậm, chấm bút thật no, nâng bút lên, viết liền một mạch. Chữ vừa chân, vừa thảo, chỉ một lúc sau đã viết xong lá đơn bỏ trong ống tay áo. Vương Minh ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng càng thêm kính nể, nghĩ: Cô ta không chỉ dung mạo hơn người, chữ viết cũng rất tuyệt, thực là hiếm có. Như Vương Minh ta sống đã ba mươi năm trời, nay mới được mở rộng tầm mắt!
Chợt lại nghe cô gái mở lời nói:
- Thượng sai, chúng ta đi thôi!
Vương Minh thấy vậy, chẳng còn cách nào khác, lúc này mới miễn cưỡng đứng lên, cố ý ra oai để cô gái phải cầu xin mình, cho mình được oai phong một chút. Mặc dù đứng trước mặt giai nhân nhung anh ta vẫn rút soạt chiếc còng ra, nói:
- Nương tử, chịu khó đeo tạm món đồ này một lúc.
Trước khi đi, Lưu đại nhân không hề dặn anh ta bắt trói, nhưng bởi anh ta muốn giai nhân họ Bạch phải mở lời cầu xin mình, để anh ta có cơ hội nói chuyện với nàng. Ngờ đâu cô gái là người rất hiểu luật, lại thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt qua tấm trát thấy viết hai chữ "cho gọi", không phải là tróc nã. Vậy mà viên sai nha này lại muốn còng nàng, nàng hiểu ngay viên công sai này muốn làm khó cho mình. Cô gái nghĩ ngợi một hồi, đưa mắt nhìn Vương Minh, nói:
- Thượng sai, xin hãy trao còng cho nô gia, nô gia tự đeo lên là được. Vương pháp lẽ nào tôi dám không tuân?
Vương Minh nghe vậy, thấy không thể làm khác được, đành phải trao còng cho nàng. Giai nhân nhận lấy, tự còng mình vào.
Lúc này, nàng mới xoay mình bước ra cửa. Họ Bạch quay đầu lại nói:
- Thanh Nhi, ở nhà trông nom nhà cửa cẩn thận, để ta vào phủ minh oan với Lưu đại nhân.
Thanh Nhi ứng tiếng, chuyện không cần phải kể nữa.
Lại nói chuyện thừa sai Vương Minh dẫn theo người đẹp họ Bạch vượt đường lớn, ngõ nhỏ, không lâu sau đã tới trước cửa phủ nha. Vương Minh vào thông báo. Lưu đại nhân nghe báo giai nhân họ Bạch đã được truyền tới, lập tức thăng đường.
Vừa ngồi xuống, đã thấy thừa sai Vương Minh quỳ dưới công đường, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân Vương Minh phụng lệnh đại nhân đã truyền gọi cô gái ở phía đông miếu thổ địa trên đường Đông tới. Nay xin bẩm rõ với đại nhân.
Lưu đại nhân ngồi trên cao, nói:
- Dẫn cô ta vào.
- Dạ.
Vương Minh ứng tiếng, xoay mình bước ra ngoài, tới trước mặt cô gái, mỉm cười, nói:
- Nương tử, vào gặp quan phủ, phải tháo còng ra để ta dẫn vào gặp đại nhân.
Họ Bạch nghe vậy, nói:
- Thượng sai, không thể tự ý tháo còng ra được. Đợi khi nô gia gặp đại nhân rồi sẽ liệu!
Nàng từ chối, kiên quyết đeo còng vào gặp Lưu đại nhân.
Vương Minh nghe nàng nói vậy, nói:
- Sao phải khổ sở thế! Hôm nay ngươi định trêu gan ta hay sao?
Nói xong, Vương Minh đi trước dẫn đường, cô gái theo sau, tiến vào cửa, thoắt chốc đã lên tới công đường. Giai nhân quỳ bên dưới, thừa sai chắp tay, nói:
- Tiểu nhân Vương Minh đã dẫn gái họ Bạch vào.
Đại nhân ngồi trên cao khẽ vẫy tay. Vương Minh đứng sang một bên. Lưu đại nhân ngồi trên cao nhìn xuống, thấy người quỳ dưới công đường phải đeo còng, đại nhân nói:
- Vương Minh!
- Có Tiểu nhân nghe lệnh.
Bảo ngươi đi truyền gọi, sao lại đi còng người ta?
Vương Minh nói:
- Bẩm đại nhân, cô ta đòi đeo mà.
Lưu đại nhân nhìn cô gái, nói:
- Sao ngươi lại đòi đeo còng?
Cô gái nghe hỏi, trả lời:
- Bẩm đại nhân, thừa sai bỡn cợt nô gia, nô gia không cho, ông liền còng nô gia lại.
Lưu đại nhân nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nói:
- Giỏi cho tên nô tài đáng ghét.
Lại dặn:
- Lôi Vương Minh xuống dưới, đánh bốn mươi trượng thật đau.
Thuộc hạ dạ ran, không nói năng nhiều, lôi tuột Vương Minh xuống ấn nằm dưới thềm son, đánh chan chát. Hai bên mông Vương Minh sưng vù cả lên.
Lưu đại nhân ngồi trên nhìn xuống, ngắm nghía dung mạo cô gái. Thấy cô ta dùng một tấm lĩnh đen che mặt, lưng thắt đai trắng. Đôi mày lá liễu che đôi mắt thu ba, quỳ ngay ngắn dưới công đường. Nàng, tuổi chưa đầy ba chục, chỉ khoảng hai sáu, hai bảy. Đại nhân ngắm một hồi, nhận ra đúng là mỹ nhân mình từng xem bói cho. Lưu đại nhân ngồi trên cao, nói:
- Cô gái kia, hãy ngẩng đầu lên nghe cho rõ đây. Chuyện của ngươi ta đã biết cả. Mấy mạng người trong đó quả không nhỏ chút nào.
Họ Bạch nghe nói vậy vội ngẩng đầu lên, nhận ra đại nhân chính là lão tiên sinh gù đoán số, lập tức hiểu ra ngay đại nhân làm vậy để đi vi hành, một lòng trung quân báo quốc, vì dân.
Giai nhân không dám chậm trễ, vội vàng dập đầu dưới công đường, nói:
- Tội nữ vô tri, có mắt không tròng, mong đại nhân thứ lỗi, giơ cao đánh khẽ.
Nói xong lấy lá đơn kêu oan ra. Mười ngón tay búp măng run run trình lên, nói:
- Mong đại nhân chí công vô tư. Tội nữ không hề sợ chết, chỉ có điều trượng phu đến huyện Cú Dung chưa về, không biết chàng có xảy ra chuyện gì không. Nô gia vốn có ý quyên sinh vào hôm qua, nhưng chỉ e trượng phu về nhà không gặp được mặt. Nô gia có chết cũng biến thành oan quỷ bởi bị tên tội đồ ngầm hại, chuyện khó nói thành lời. Đại nhân xem đơn xong khắc rõ.
Lưu đại nhân nghe vậy, nhìn xuống, quát bảo tả hữu:
- Mau đưa đơn kiện lên đây cho bản phủ xem, tiện bề phân xử rõ trắng đen.
Thư lại nghe vậy không dám chậm trễ, xoay mình sải bước tới bên cô gái, đón lấy lá đơn, trao lên cho Lưu đại nhân. Đại nhân nhận lấy đọc:
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 10 :Tham Tiền Bạc, Hung Đồ Họ Chung Hại Mạng Bạn Thân

Lưu đại nhân nhận lấy đơn kiện viết trên giấy trắng, liếc mắt xem qua, thấy chữ trên đơn viết theo lối vừa thảo, vừa chân, không biết nội dung viết những gì.
Lưu đại nhân chăm chú đọc, thấy chữ viết trên đó rất đẹp, viết rằng:
- Dân nữ họ Bạch, tên gọi Thúy Liên. Chồng của nô gia vốn họ Phú, năm nay hai mươi bảy tuổi. Chẳng may cha mẹ mất sớm. Chồng nô gia trên không có anh chị, dưới không em, không buôn bán cũng chẳng kinh doanh, chỉ theo nghề cày cấy nông gia. Chủ đất họ Vương, tên Vương Lục theo cậu lên kinh thành Bắc Kinh. Mỗi năm tới tháng chín lại về thu tiền tô một lần, nghỉ lại trong nhà dân nữ. Không ngờ, tặc đồ Vương Lục mang lòng bất chính, ngầm dùng kế điệu hổ ly sơn. Thấy dân nữ có chút nhan sắc, hắn ngầm bày kế điệu hổ ly sơn. Hôm ấy ba người cùng ngồi uống rượu, có thêm cả anh họ của nô gia. Họ bàn chuyện tới huyện Cú Dung làm ăn buôn bán, Vương Lục bỏ vốn ra cùng kinh doanh. Ngày hôm sau, anh họ và chồng của dân nữ không dám chậm trễ, vội lên đường tới huyện Cú Dung, chỉ còn lại một mình Vương Lục trong nhà. Tên ác đồ này không từ thủ đoạn đê tiện nào, lén đùng thuốc mê hại dân nữ. Khi hắn đẩy cửa bước vào, dân nữ đã hôn mê. Tên ác đồ này thực đáng ghét, hắn đã cưỡng dâm dân nữ, xâm phạm sự trong trắng của dân nữ. Bẩm đại nhân, gạo tẻ đã nấu thành cơm, nô gia có ý muốn tự tận, nhưng lại sợ ngậm oan, chết không minh bạch, trở thành con quỷ hồ đồ. Dân nữ nghĩ kế, muốn lấy mạng Vương Lục. Nô gia giả ý thuận theo tên giặc này, hắn nói sẽ đem nô gia chạy trốn tới Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ lén rời khỏi nhà. Trước khi đi nô gia đã chuẩn bị sẵn một con dao sắc nhọn giấu trong lưng. Tới cửa bắc huyện Thượng Nguyên thì dùng lại thuê phòng trọ, nói dối là hai vợ chồng.
Đợi tới khi tên tội đồ ngủ mê mệt, sẽ ra tay. Không lâu sau trống điểm canh ba, nô gia thấy hắn đã ngủ say, lẽ nào chịu lưu tình? Nhưng lại sợ mình phận nữ, sức yếu, giết không nổi hắn còn rước họa vào thân nên nhắm thật chuẩn vùng ngực trái nơi trên của hắn đâm một nhát chí mạng. Vương Lục hồn về chốn Diêm đài. Mối thù của nô gia cũng đã báo xong, nay đại nhân xử tội vạn đao phân thây, nô gia cũng xin chịu. Đây toàn những lời nói thực, không hề có sự dối trá. Nếu có nửa lời gian dối, trời đất bất dung!
Lưu đại nhân ngồi trên công đường xem kỹ một lượt xong xuôi, nói vọng xuống:
- Họ Bạch kia, việc đã như vậy, ngươi nửa đêm giết chết Vương Lục, nửa đêm nửa hôm, lẽ nào cổng quán trọ lại không đóng? Ngươi làm thế nào để rời khỏi quán?
Họ Bạch nghe hỏi, vội dập đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, đêm ấy có hai xe vải cũng đỗ ở trong quán.
Bởi trước đó đã dặn canh năm phải lên đường cho sớm, quán mở cửa sớm nên tội dân mới rời khỏi điếm được.
Đại nhân nghe vậy, nói:
- Vậy là đã rõ.
Rồi lại dặn dò:
- Dẫn Chung Tự Minh lên công đường!
- Dạ.
Bên dưới dạ ran, không lâu sau, Chung Tự Minh được dẫn lên, quỳ dưới thềm. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nhìn Bạch Thúy Liên, dùng ngón tay chỉ vào Chung Tự Minh, hỏi:
- Bạch Thúy Liên, ngươi hãy nhìn xem, nhận ra người này là ai hay không? Mau lên xem mặt.
Bạch Thúy Liên nghe vậy, không dám chậm trễ, vội đứng dậy, tiến tới trước Chung Tự Minh nhìn xuống. Thấy không phải người lạ, chính là người anh họ của mình. Lúc này, nàng quên việc trả lời Lưu đại nhân, vội nói:
- Anh à, anh cùng chồng em lên huyện Cú Dung, tại sao chỉ một mình anh trở về? Em rể của anh đâu? Anh làm chuyện gì đến nỗi phải lên công đường?
Chung Tự Minh nghe vậy, nói:
- Em họ à, em rể của ta đã về nhà từ mấy hôm trước rồi mà? Tại sao còn hỏi ta?
Hai người nói chuyện bên dưới, Lưu đại nhân ngồi trên nghe rõ từng câu, biết ngay hai người này hẳn có quan hệ với nhau. Hiện nay, chồng của họ Bạch không biết đang ở đâu, nhất định là do họ Chung tham tài hại mệnh mất rồi. Chẳng trách nào chuông không ai đánh lại tự kêu. Thì ra cũng bởi tên hung đồ này. Đại nhân nghĩ xong, ngồi trên công đường, nghiêm giọng quát nói:
- Họ Bạch kia, rốt cuộc ngươi có nhận ra hắn không?
Họ Bạch nghe hỏi, vội dập đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, đây chính là người anh họ, cùng tệ phu lên huyện Cú Dung buôn bán làm ăn.
Đại nhân nghe vậy cười nhạt, lại nói vọng xuống:
- Chung Tự Minh, chồng của họ Bạch là Phú Toàn, hai ngươi cùng đi với nhau, tại sao không cùng trở về? Tại sao vậy?
Họ Chung.thấy hỏi, vội nói:
- Bẩm đại nhân, em rể tôi nói trong nhà có chuyện nên đã về trước rồi. Tiểu nhân gặp mấy người bạn nên nán lại đó mấy ngày. Vì vậy tiểu nhân mới về chậm.
Đại nhân nghe vậy, nói:
- Ngươi nói có lý lắm. Nếu chỉ khoanh tay hỏi tội, lẽ nào tội phạm chịu khai?
Lại dặn dò tả hữu :
- Đánh hắn rồi sẽ hỏi.
- Dạ?
Bên dưới nhất tề dạ ran, lập tức mang gậy ra. Tiếng gậy vụt bồm bộp vang vọng công đường. Gã họ Chung thấy vậy, sợ đến hồn bay phách lạc, thầm nghĩ. Từ lâu ta đã nghe nói Lưu gù là con cóc của vùng Tô Châu, rất khó chơi. Hơn nữa, ta hại người là chuyện có thật. Nếu nay cố cãi, chỉ e xác thịt đau khổ oan uổng. Chi bằng khai nhận cho sớm, giữ lấy đôi chân chó chết này. Nếu có làm ma, ở chốn âm gian còn cướp được miếng nước sông mà uống. Xem ra, ta đi nhanh chẳng kém gì con ma chó chết kia. Thôi thì mệnh ta phải là vậy rồi. Nghĩ xong, dập đầu nói:
- Bẩm đại nhân, không cần dùng đến cực hình, tiểu nhân xin khai nhận là xong.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường nghe vậy, khẽ nở nụ cười, nói:
- Hãy mau khai ra.
Họ Chung dập đầu lạy, nói:
- Xin đại nhân cho phép tiểu nhân khai.
Họ Chung dập đầu lạy, nói:
- Xin đại nhân hãy nghe tiểu nhân kể. Tiểu nhân họ Chung, vốn sống tại Giang Ninh, Chung lão vốn là tiểu danh. Vương Lục trước kia cũng sống tại Giang Ninh. Hắn à, tiêu sạch hết gia tài, sau đó lên Bắc Kinh sống nhờ vào người thân. Ở đó, hắn có người cậu buôn bán lập nghiệp tại Kim Ngưu Trì, cũng đáng gọi là bậc phú ông giàu có. Vương Lục ở đó làm giúp cậu, sau này cũng trở nên giàu có ở đất Kim Lăng. Hắn bèn về đây mua mấy mẫu đất, mỗi năm về thu tô một lần. Năm nay, vào tháng chín hắn ở Bắc Kinh về, ở tạm lại trong nhà Phú Toàn.
Thấy em họ tôi dung mạo xinh đẹp, Vương Lục sinh lòng tà, bày ra kế điệu hổ ly sơn. Hắn bàn với tiểu nhân muốn chiếm đoạt nàng, nếu thành công, sẽ cho tiểu nhân trăm lạng bạc.
Tiểu nhân nhất thời u mê, hỏi hắn: "Việc này phải làm thế nào? Chắc gì Phú Toàn chịu nghe theo?". Vương Lục thấy tiểu nhân nói vậy, hắn nói: "Ta đã có một kế". Hôm sau ba người ngồi uống rượu, giả đò bàn chuyện kinh doanh, nói sẽ cho bọn tôi vay năm trăm lạng bạc, làm vốn cùng kinh doanh. Hắn nói ở Cú Dung có người muốn bán một quán rượu nhỏ, bảo tôi với Phú Toàn đi xem, nửa đường sẽ hại mạng hắn. Vương Lục đưa trước cho tiểu nhân hai mươi lạng bạc, sau khi xong việc sẽ đưa nốt số còn lại. Phú Toàn mắc mưu hai đứa tiểu nhân, ngày hôm sau liền cùng tiểu nhân lên huyện Cú Dung. Trên đừơng đi có nhiều người qua lại nên khó ra tay. Tới huyện Cú Dung, bọn tiểu nhân thuê một quán trọ nghỉ lại. Ngày hôm sau, tôi lừa hắn là đi dạo chơi, tới vùng ngoại ô vắng vẻ, thấy có một ngôi miếu hoang, tiểu nhân lừa hắn vào trong đó ngắm cảnh. Phú Toàn đi trước, tiểu nhân đi sau. Hắn không đề phòng, tiểu nhân bèn dùng một sợi dây thòng qua cổ hắn, kéo ngược về sau. Phú Toàn vùng vẫy một hồi, không lâu sau thì tắt thở. Lúc này tiểu nhân mới thả ra cho hắn ngã xuống. Tiểu nhân xem xét lại, thấy trong miếu hoang có một cái hố. Tiểu nhân liền ném xác Phú Toàn xuống đó, lại dùng gạch đá lấp kín lên trên. Tiểu nhân tự nghĩ, mình làm việc này quỷ không hay, thần không biết, không ngờ đại nhân là người tài giỏi. Cũng là do tiểu nhân, làm hại âm đức, trời không phù hộ, sau khi chết rồi còn bị người đời chửi rủa. Đây toàn là những lời nói thực của tiểu nhân, nếu sai một lời, nửa chữ, trời đất không dung."
Chung lão còn chưa dứt lời, mỹ nhân đã nổi cơn lôi đình, chỉ thẳng tay vào mặt hắn chửi mắng:
- Tên hung đồ độc ác hại người kia! Ngươi đúng là đồ mặt người dạ thú, ngoài mặc áo quần nhưng thực chất lại là giống sài lang. Giai nhân chưa mắng xong đã nghe Lưu đại nhân nói
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 11:Vạn Nhân Sầu Bức Hiếp Gái Nhà Lành

Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói:
- Chung Tự Minh, nghe ta phán xử tên tội đồ vạn ác ngươi đây: Ngươi tham tiền hại mạng người khác, chỉ vì hai mươi lạng bạc, đã hại chết hai mạng người Thằng nhãi địa chủ Vương Lục chết là đúng lắm, giết phải lắm, rất đáng chết. Chỉ có điều Phú Toàn chết uổng, thực là thảm thương.
Đại nhân nói tiếp:
- Họ Bạch!
- Có tội nữ xin nghe lệnh.
Đại nhân nói:
- Tuy rằng ngươi cầm dao giết người, đúng ra phải đền mạng, nhưng do chồng ngươi vô cớ mất mạng, ngươi lại bị ác nhân làm nhục, tình cũng đáng khoan. Chung Tự Minh tham tiền hại mạng, lại giúp kẻ ác làm càn, tội nặng thêm một bậc, phải chịu chém đầu. Tên địa chủ Vương Lục, vô cớ làm hại gái nhà lành, lại bày ra kế hại người, chết là đáng lắm.
Đại nhân phán xong, lại gọi họ Bạch, nói:
- Ngươi hãy về nhà, đợi nhận thi thể chồng, mai táng Phú Toàn cho chu tất. Từ nay về sau, phải thủ tiết thờ chồng. Thôi, về đi.
Họ Bạch dập đầu tạ ân, ra khỏi nha môn, chuyện không cần phải kể nữa. Lại nói chuyện Lưu đại nhân lập tức sai tri huyện Giang Ninh dẫn hung đồ đi tìm thi thể người bị hại, giao cho họ Bạch mang về mai táng. Ngờ đâu họ Bạch sau khi chôn cất cho chồng xong xuôi cũng vội quyên sinh theo chồng. Lưu đại nhân tấu vụ này lên Hoàng đế Càn Long. Nếu quý vị độc giả có ai đi qua nơi này, hẳn vẫn còn thấy bia mộ của họ Bạch.
Chuyện không phải kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân dặn dò, nói:
- Truyền gọi tri huyện huyện Thượng Nguyên lên cho ta hỏi chuyện!
Thừa sai ứng tiếng, xoay mình đi ra. Không lâu sau, tri huyện Thượng Nguyên là Lưu Dạng lên công đường. Sau khi hành lễ xong xuôi, đứng sang một bên đợi nghe lệnh. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói:
- Huyện lệnh huyện Thượng Nguyên?
Tri huyện nói:
- Tệ chút Lưu Dạng đợi lệnh.
Đại nhân nói:
- Ngươi biết tội chưa?
Lưu Dạng nói:
- Tệ chức ngu muội, bất tài, xin nhận tội trước lão đại nhân.
Lưu đại nhân nghe vậy, khẽ nở nụ cười, ngồi trên công đường, nói:
- Tri huyện hãy nghe cho rõ lời ta nói đây: Ngươi đã ra làm quan, phải biết thương xót dân chúng. Có câu rằng: Quan làm cha mẹ, dân làm con. Sao có thể tham lam, làm càn, để người đời chửi rủa? Hơn nữa, mạng người đâu phải là chuyện nhỏ, đánh đập người ta lấy khẩu cung sao đành? Nếu không có bản phủ đứng ra xét lại vụ án này, chẳng phải lương dân chủ quán trọ họ Lý phải chịu tội oan uổng hay sao? Đức hạnh của ngươi để đâu vậy? Sao có thể mong lên cao hơn nữa? Hại dân đâu khác gì cha mẹ hại con. Ta hỏi ngươi: Ngươi có thương con cái của ngươi không? Nếu ta không niệm tình mười năm đèn sách khổ cực, ta đã thu ấn quan của ngươi rồi. Sau này, khi làm việc quan phải cẩn thận, một lòng sắt son với Hoàng thượng. Những điều bản phủ nói khi nãy, bất kể ngươi có chịu nghe hay không, nếu lần sau còn vi phạm nữa, ta sẽ chém cái đầu của ngươi.
Tri huyện nghe xong run cầm cập, vội dập đầu lạy, sợ đến vãi cút vãi đái ra quần làm công đường phủ Giang Ninh hôi thối nồng nặc. Đại nhân dặn cho về huyện cũ. Lưu tri huyện dập đầu lạy tạ, quần áo dính đầy phân với nước tiểu, lướt thướt chạy thẳng ra ngoài. Lưu đại nhân lại dặn dò:
- Mau dẫn chủ quán lên công đường.
Nha dịch dạ ran, chạy ra ngoài. Không lâu sau, chủ quán trọ đã quỳ ngay ngắn trước công đường, không ngớt dập đầu, miệng nói:
- May nhờ có thanh thiên đại lão gia phán xét công minh, nếu không, cái mạng của tiểu nhân đây đâu còn nữa. Tiểu nhân chẳng thế nào báo nổi công ơn này, chỉ biết cầu cho đại nhân được thăng quan tiến chức.
Lưu đại nhân mở lời, nói vọng xuống:
- Lý Hữu Nghĩa hãy nghe ta nói. Người không có tội, không cần phải lo sợ gì hết. Tất cả đều do tri huyện Thượng Nguyên bất tài, ép cung ngươi. Nay sự việc đã sáng tỏ, ngươi về nhà phải cẩn thận, thủ phận làm ăn.
Lý Hữu Nghĩa lại dập đầu lạy tạ, sau đó mới rời khỏi công đường trở về nhà. Lưu đại nhân xử vụ án của huyện Thượng Nguyên xong, đã gây xôn xao khắp vùng. Sau khi trở về nhà, đương nhiên Lý Hữu Nghĩa cũng phải hết lời ca ngợi quan quốc cán trung lương.
Lưu đại nhân xét xử xong, hạ lệnh gióng trống bãi đường.
Nha dịch dạ ran, trống nổi một hồi, đại nhân lui vào sau tấm bình phong. Tới thư phòng ngồi xuống, Trương Lộc dâng trà lên.
Trà nước xong xuôi lại dùng cơm. Đại nhân dùng cơm xong, Trương Lộc đuổi hết người hầu ra. Không lâu sau, châm đèn lên. Chuyện đêm ấy không cần phải kể.
Sáng sớm hôm sau, đại nhân tự dậy rửa mặt, thay quần áo Cơm nước xong xuôi, lập tức thăng đường. Đại nhân lên công đường ngồi xuống. Nha dịch đánh trống thăng đường, thủ tục xong xuôi, đứng sắp hàng hai bên đợi lệnh. Lưu đại nhân đang định xem xét các vụ án khác, chợt thấy có người cuống cuồng vào cổng nha môn, tới trước công đường, quỳ xuống nâng lá đơn kiện ngang đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu dân có điều oan khuất xin được trình lên, mong Thanh thiên đại lão gia đứng ra phân xử cho tiểu nhân.
Nói xong dập đầu lạy. Lưu đại nhân nghe vậy, dặn dò thư lại mang đơn kiện lên. Thư lại ứng thanh, xoay mình đi xuống, nhận lấy lá đơn kiện của người ấy dâng lên đại nhân xem. Lưu đại nhân nhận lấy lá đơn, chăm chú đọc, thấy trên đơn viết:
- Tiểu dân tên Chu Quốc Đống, nhà ở phía chính đông phủ Giang Ninh, trong thôn tên gọi Đồng Gia Vụ, cách phủ chưa đầy mươi dặm đường. Tiểu nhân có một đứa con gái tên gọi Chu Nguyệt Anh, năm nay vừa tròn mười sáu, vẫn chưa gả cho ai. Phía tây bắc phủ có một trấn tên gọi Vương Gia, trong trấn có một người bạn thân, họ Vương, tên gọi Vương Tự Lập. Người này vốn là anh em họ của tiểu nhân. Tháng tư, trấn Vương Gia có hội lễ chùa, Vương Tự Lập tới đón Chu Nguyệt Anh tới đó xem hội. Vương Tự Lập sai một người cháu tới nhà tiểu nhân ở Đồng Gia Vụ đón con gái tiểu nhân. Mọi việc thu xếp đã xong xuôi liền đón con gái tiểu nhân đi. Con gái tiểu nhân cưỡi lừa đi trước, cháu Vương Tự Lập là Vương Hồng theo sau. Dọc đường đi ngang Thập Lý Bảo, trong thôn ấy có một tên đại ác nhân họ Từ, tên gọi Từ Ngữ, ngoại hiệu là "Vạn Nhân Sầu”: Con gái tiểu nhân đi ngang cửa nhà hắn, Từ Ngũ nhìn thấy không chịu tha, chặn đầu lừa ra tay cướp lấy con gái Chu Nguyệt Anh mang về nhà. Vương Hồng sợ hãi bỏ chạy về nhà tiểu nhân báo tin. Tiểu nhân nghe báo chẳng biết phải làm sao, đành nhờ đại nhân phân xử, mau bắt Từ Ngũ vào nha môn. Tiểu nhân chẳng biết lấy gì báo ân, chỉ biết cầu cho đại nhân thăng quan tiến chức.
Đại nhân xem đơn kiện xong, trong bụng thầm nghĩ: Thực quá đáng!
Quý vị độc giả hẳn sẽ cho rằng cuốn sách này chỉ hay kể những chuyện đâu đâu. Nước Đại Thanh ta lẽ nào lại xảy ra những chuyện không coi vương pháp ra gì như vậy? Người viết cuốn sách này chỉ toàn bốc phét. Xin kính thưa quý vị độc giả, thời Càn Long năm thứ năm mươi lăm, từng đánh biên giới phía nam dẹp yên một đám anh hùng. Đám này cả thảy có mười tám người, người nào cũng có ngoại hiệu riêng. Tại sao lại phải bắt bọn họ? Các quý vị độc giả thử nghĩ xem: Những việc bọn họ làm đều thuộc loại thấy nhà ai có con gái xinh đẹp thì cướp, thấy nhà nào khá giả, họ tới đòi vay tiền. Không chịu cho họ vay, họ liền ra tay đánh cướp. Quý vị thử nghĩ xem, vương pháp của nhà nước Đại Thanh liệu chịu để cho lũ hung đồ này hoành hành, gây tội ác hay không? Vì vậy, nhà Đại Thanh đã bắt họ lại trừ đi mối họa lớn cho dân chúng phía nam. Hoàng đế Càn Long lại ra chỉ dụ, không giết mà bắt mười tám người bọn họ canh giữ chín cổng thành, mỗi cổng thành cắt hai người canh gác, dùng còng nặng một trăm ba mươi nhăm cân còng họ lại.
Bình Trắc Môn có hai người là Hoa Đao Miêu Tứ, người kia là Lập Địa Thái Tuế Kiều Thất, Tuyên Vũ Môn có hai người là Hắc Hổ Vương Quý và Kim Dục Đại Bằng Điểu Từ Hổ. Từ Hổ chính là cháu của Vạn Nhân Sầu, người khi nãy Chu Quốc Đống dâng đơn kiện. Ở đây tôi đã kể rõ, giờ xin trở về với chính truyện.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân xem xong đơn kiện, nói:
- Lại có kẻ ác ôn, bạo ngược như vậy sao? Nếu bản phủ không sớm trừ đi, chỉ e hắn gây thêm họa cho dân.
Đại nhân nghĩ xong, hướng xuống dưới, nói:
- Chu Quốc Đống.
- Có. Tiểu nhân đợi lệnh của đại nhân.
Đại nhân nói:
- Ngươi hãy tạm thời về nhà, để đơn kiện lại đây. Ba ngày nữa ta sẽ truyền gọi Từ Ngũ tới, giữa công đường tiến hành thẩm vấn. Nếu trong đơn có nửa từ sai trái, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là công đạo!
- Dạ!
Chu Quốc Đống dập đầu ứng tiếng, ra khỏi nha môn, đi về nhà. Chuyện không cần kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân đang định bãi đường, bỗng lại thấy bên ngoài công trường có ba người vừa già, vừa trẻ tiến vào. Một người mắt ngấn lệ, tay nâng cao đơn kiện, tới trước công đường, quỳ cả xuống, nói:
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân đây có nỗi oan lớn bằng trời, mong Thanh thiên đại lão gia đứng ra làm chủ cho.
Nói xong dập đầu lạy. Lưu đại nhân thấy vậy, dặn thuộc hạ:
- Mang đơn kiện lên đây!
- Dạ.
Đám thuộc hạ không dám chậm trễ, vội mang đơn kiện của ba người trình lên Lưu đại nhân. Đại nhân nhận lấy.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường chăm chú đọc, thấy trên đơn kiện viết thực dài. Đại nhân đọc hồi lâu, hướng mắt nhìn xuống ba người đang quỳ dưới kia, nói:
- Đơn kiện của các người, bản phủ đã đọc rồi. Các ngươi đều kiện Từ Ngữ. Nay trên công đường, trước mặt bản phủ, hãy mau kể rõ hành vi ác ôn của hắn. Nếu có một lời sai trá, lập tức bị đánh gãy chân ngay tại chỗ.
Ba người bọn họ dập đầu, luôn miệng kêu "đại nhân". Một người nói:
- Tiểu nhân tên gọi Vương Ngũ, nhà cách thành tám dặm đường, sống trong thôn tên gọi Hoàng Trí Trấn. Phía bắc phủ thành có Thập Lý Bảo, trong thôn này có tên ác tặc chuyên hại người, hoành hành bá đạo không ai dám trêu vào, dưới tay hắn có cả đám gia nô ác bá tên gọi Từ Ngũ, ngoại hiệu là Vạn Nhân Sầu. Hắn thấy mảnh đất nhà tiểu nhân đẹp, bèn giả làm một tờ khế ước, nói tiểu nhân từng vay hắn năm trăm lạng bạc...
Vương Ngũ chưa kể hết, một người khác tiếp luôn:
- Hắn thấy ruộng nhà tiểu dân tốt, đã bày trò hãm hại cả nhà tiểu dân.
Lại người khác nói:
- Tiểu nhân vì nộp tô cho hắn bị thiếu, hắn đã đánh chết cha tiểu nhân, vứt cho chó ăn.
Ba người chưa dứt lời, Lưu đại nhân Lưu đại nhân đã nổi trận lôi đình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 12:Con Trai Tuần Phủ Cậy Thế Làm Càn

Lưu đại nhân ngồi trên công đường nghe ba người họ khai vậy, thấy không khác gì so với lời viết trên bản cáo trạng, liền nói:
- Các ngươi hãy tạm thời về nhà, năm hôm nữa tới đây nghe phán xử.
Bọn họ về nhà, chuyện không cần nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện đại nhân lúc này mới hạ lệnh bãi đường, về tới thư phòng, ngồi xuống. Trương Lộc dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, đại nhân nhìn Trương Lộc, nói:
- Ngươi hãy đi truyền gọi thư lại Hòa Anh tới đây, bản phủ có chuyện muốn hỏi hắn.
Tên người ở ứng tiếng, xoay mình đi ra. Không lâu sau, thư lại Hòa Anh tiến vào thư phòng. Gặp đại nhân, ông ta chắp tay vái, đứng sang một bên. Lưu đại nhân nhìn viên thư lại nói:
- Bên ngoài cửa bắc phủ Giang Ninh này, cách đây mười dặm có một kẻ tên là Vạn Nhân Sầu Từ Ngũ sống trong Thập Lý Bảo, người biết kẻ này không?
Hòa Anh nói:
- Đại nhân, nhắc tới người này, không ai không biết hắn. Cha hắn là Từ Côn, từng làm tuần phủ vùng Vân Quý một nhiệm kỳ, đã qua đời từ lâu, chỉ có một mình hắn là con trai. Ba năm trước, Từ Ngũ cũng từng đi thi nhưng không đỗ.
Lưu đại nhân nghe Hòa Anh nói vậy, bèn nói:
- Ngươi đã biết về lai lịch hắn rõ như vậy, hãy mau kể cho ta nghe về con người hắn từ trước tới nay.
Hòa Anh nghe Lưu đại nhân hỏi vậy, nói:
- Xin đại nhân hãy nghe tệ chức kể. Nếu nói tới hành vi của gã Từ Ngữ này, hắn không có chuyện vô pháp vô thiên nào là không làm. Dưới tay hắn có một lũ hào nô đông vô kể, tên nào cũng có ngoại hiệu rõ ràng. Một đứa tên là Quỷ Đầu Thái Tuế Vu Văn Lập, một kẻ tên là Bạch Hoa Sà Trịnh Thanh, Trương Tam có ngoại hiệu là Hoàng Phong Vĩ, Tôn Bát có ngoại hiệu là Quỷ Xây Đăng, còn có gã quản gia tên Vu Văn Lương, là một tên trọc đầu, ngoại hiệu là Kim Đầu Ngô Công rất nổi tiếng. Đám người này hoành hành bá đạo, không ai dám dây vào chúng quen hết người trong các nha môn lớn nhỏ. Tri phủ tiền nhiệm Vương thái thú cũng bởi hắn mới mất chức này.
Đại nhân nghe viên thư lại nói vậy, bất giác trong lòng khẽ rúng động, nói:
- Nơi này cách kinh thành không xa lắm, lẽ nào lại có kẻ lớn gan là vậy! Uổng cho nơi đây văn võ đủ đầy, vậy mà kẻ nào kẻ nấy làm bộ như câm, như điếc. Lưu Dung ta hôm nay đã thụ lý vụ này, quyết một lòng tận trung với Hoàng thượng. Chức quan tri phủ hàm tứ phẩm này dù phải mất đi, cũng phải trị bằng được gã Vạn Nhân Sầu này.
Lưu đại nhân lại gọi Hòa Anh, nói:
- Ngươi mau đi gọi Đại Dũng tới đây, ta có việc muốn nói.
Hòa Anh nghe vậy không dám trễ nải, vội sải bước, xoay mình đi ra ngoài. Không lâu sau đã gọi viên thừa sai vào thư phòng. Trần Đại Dũng chắp tay vái, đứng sang một bên, nói:
- Không biết đại nhân truyền gọi tiểu nhân tới có việc gì?
Lưu đại nhân nghe anh ta hỏi vậy, nở nụ cười, nói:
- Trần Đại Dũng, bản phủ thấy ngươi cũng là một trang hảo hán, hơn nữa, ngươi lại xuất thân từ hàng khôi giáp, từng làm một nhiệm kỳ chức Thiên tổng vận lương. Bản phủ thấy ngươi là người thẳng thắn, cương trục, lại nghĩa khí, theo ngươi, bản phủ đối đãi với ngươi như thế nào?
Trần Đại Dũng nghe Lưu đại nhân nói vậy, lại chắp tay vái dài, nói:
- Ân điển của đại nhân, tiểu nhân luôn ghi tạc đáy lòng. Chỉ cần có việc sai bảo, dù phải nhảy vào dầu sôi, lửa bỏng, có chết vạn lần tiểu nhân cũng không nề.
Lưu đại nhân nghe vậy, bật cười ha hả, nói:
- Đã vậy ngươi hãy nghe ta dặn đây.
Lưu đại nhân nhìn thẳng mặt viên thừa sai, nói:
- Đại Dũng hãy chú ý nghe ta nói đây. Hôm nay bản phủ muốn đi vi hành, tìm hiểu vụ ác nhân bắt gái nhà lành. Ác đồ chính là Từ Ngũ "Vạn Nhân Sầu”, hắn sống tại Thập Lý Bảo phía bắc thành. Tên ác đồ này quen biết với các nha môn lớn nhỏ tri phủ tiền nhiệm cũng bởi hắn nên mới mất chức. Không biết ngươi có dám đi theo bảo vệ bản phủ thăm dò tình hình Giang Ninh không? Nếu có thể trừ ác, xử xong vụ án oan này cho dân lành, bản phủ sẽ giúp ngươi có được tiền đồ thênh thang.
Trần Đại Dũng nghe Lưu đại nhân nói vậy, đứng ở một bên, nói:
- Đừng nói là một tên giặc Từ Ngũ, cho dù có hai, ba tên như hắn, tệ chức cũng không ngại. Không phải là tiểu nhân dám lớn lối, bảo đảm hộ vệ đại nhân đi chuyến này bình an.
Lưu đại nhân nghe vậy, trong lòng vô cùng hoan hỷ, nhìn sang phía Trương Lộc, nói:
- Mau đi lấy đồ cho ta thay, hôm nay ta phải đi nắm bắt dân tình.
Trương Lộc không dám chậm trễ, mở hòm da ra, lấy gói quần áo, đặt lên giường, mở ra thì ra quần áo, giầy tất đều có đủ trong đó cả. Thấy có một cái ruột tượng bằng vải điều dùng đã lâu, nếu đem bán chắc không được quá hai trăm đồng. Trên quần áo cũng đầy các lỗ thủng nhưng rất sạch sẽ. Đại nhân đi đôi giầy trắng, mặc chiếc áo chèn trắng, trong áo có chiếc túi hình ống, trong túi có đôi phách tre nằm ngang. Ngoài ra còn có một cuốn “Bách Trung Kinh". Thừa sai nhìn một hồi, trong lòng đã hiểu. Biết chắc ông muốn cải dạng thành một ông thầy bói. Trong lòng Trần Đại Dũng hơi buồn, chợt lại nghe đại nhân mở lời, nói:
- Trần Đại Dũng.
- Có tiểu nhân.
Lưu đại nhân nói:
- Hôm nay ta đi thăm dò tin tức của tên ác đồ Từ Ngũ , bản phủ cải trang thành một ông thầy bói, ngươi phải thay bộ đồ này vào, đi lại mới tiện. Chớ để ác nhân nhận ra mà làm hỏng việc. Người theo sau một khoảng xa, ngấm ngầm bảo vệ cho bản phủ, chớ để lộ hình tích.
- Dạ! Tiểu nhân biết rồi.
Đại nhân nói:
- Người cũng cải trang đi. Chuyến này đi sớm là hơn, khi về ta sẽ vào theo lối cửa sau, chớ để người ngoài biết.
Trần Đại Dũng xoay mình đi ra.
Lại nói chuyện đại nhân không chút chậm trễ, đứng lên, cởi bộ quần áo đang mặc trên người xuống, bỏ sang một bên.
Trương Lộc thu lấy. Đại nhân đi tất trắng vào chân, mặc quần áo lên mình. Đội lên đầu chiếc mũ đạo sĩ vá trên chóp, tua rua đã bạc màu. Dùng chiếc túi vải màu xanh gói đôi phách tre cùng cuốn "Bách Trung Kinh" vào. Chuẩn bị xong xuôi, vừa ngồi xuống ghế, đã thấy Trần Đại Dũng bước vào. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn xem anh ta cải trang ra sao.
Lưu đại nhân hướng mắt nhìn lên, thấy quan thừa sai cải trang: Quan miện lột bỏ, thay vào đó là chiếc mũ vải, trông mất cả uy phong. Trên mình mặc tấm áo chèn, ruột tượng quấn ngang lung. Dưới chân là đôi giày màu xanh bám đầy bụi vàng, trông hệt như một người dân quê chất phác. Còn nữa, đôi hốt hót phân cầm trên tay. Lưu đại nhân thấy vậy, không hiểu, hỏi:
- Ngươi cầm theo vật ấy làm gì?
Thừa sai nghe hỏi, vuốt râu cười, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân đi tay không sợ bị người ta nhận ra, nên giả trang thành người hót phân.
Lưu đại nhân nghe vậy, trong lòng thấy vui vui, nói:
- Vậy ta cứ thế này mà đi!
Đại nhân nói xong đi ra ngoài. Trương Lộc nói:
- Để thuộc hạ cầm giúp tay nải.
Ba thầy trò đi ra phía ngoài, vòng theo lối cửa sau nhanh như gió. Qua một khúc ngoặt, đã thấy cửa sau hiện ra trước mặt. Tên người hầu vội mở hai cánh cổng ra. Lưu đại nhân nhận lấy tay nải, bước ra ngoài. Viên thừa sai bước vội theo sau. Hai người họ một quan phủ một nha dịch muốn đi dò xét dân tình, Lưu đại nhân quay đầu lại dặn dò thuộc hạ:
- Trương Lộc, hãy chú ý làm tốt mọi việc.
Tên người hầu trả lời:
- Biết rồi, đại nhân không cần phải chỉ bảo.
Người hầu đóng cửa đi vào. Chuyện không cần kể nữa. Lại nói chuyện Lưu đại nhân sải bước tiến lên phía trước, thừa sai trong lốt người hót phân theo phía sau. Hai người vượt đường lớn ngõ nhỏ, đi nhanh như tên bắn, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi thành Giang Ninh. Họ cùng nhau hướng về phía Thập Lý Bảo thẳng tiến. Đại nhân vừa đi vừa nghĩ: Chuyến đi này khó lòng định trước cát hay hung. Nếu để ác nhân nhận ra, điều không hay chắc chắn sẽ đến với mình. Nay chỉ biết nhờ vào hồng phúc và số mệnh của mình. Lưu Dung ta đi chuyến này phó thác cho mệnh trời, dù phải vào long đàm, hổ huyệt, Lưu mỗ cũng chẳng từ nan. Nếu chuyến này đi không thăm dò được tin tức, làm sao giải được oan cho đám lê dân? Lưu đại nhân vừa đi vừa nghĩ, ngẩng đầu lên, Thập Lý Bảo đã ở ngay trước mắt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 13:Trừ Ác Tặc, Lưu Tri Phủ Dò Xét Nhà Giặc

Lại nói chuyện Lưu đại nhân vừa đi vừa nghĩ, khi ngẩng đầu lên đã thấy Thập Lý Bảo hiện ra trước mắt. Tiến vào thôn, hướng mắt nhìn lên, thấy con đường phía đông có một quán trà. Đại nhân đi thẳng vào quán chọn một chiếc bàn, ngồi xuống. Tiểu nhị thấy vậy, không dám chậm trễ, vội vàng tới bưng trà, rót nước. Lưu đại nhân vừa uống trà, vừa nghe người chung quanh nói chuyện. Chuyện tạm kể tới đây.
Lại nói chuyện thừa sai Trần Đại Dũng đi theo phía sau, thấy đại nhân vào quán trà bên đường đông của Thập Lý Bảo. Hảo hán thấy vậy, cũng không chậm trễ, cùng tiến vào Thập Lý Bảo. Tới bên ngôi quán đã đóng cửa ở mé đường tây ngồi xuống thềm lấy thuốc ra hút đợi đại nhân.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân vừa uống trà vừa lắng tai nghe ngóng chung quanh, nghe mọi người nói chuyện. Chợt thấy tại chiếc bàn phía đông có hai người ngồi, chỉ thấy người ngồi ở phía đông nói với người ngồi ở phía tây:
- Lão Tam, ngươi có nghe tin mới ngày hôm qua ở chỗ chúng ta đây không?
Người ngồi phía tây hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Người kia nói:
- Là chuyện Vạn Nhân Sầu Từ Ngũ lão thái gia sống ở phía bắc kia, lão ta bắt về nhà mười ba, mười bốn cô gái, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, hôm qua có một cô gái cưỡi lừa đi từ phía đông qua phía tây, có bảy, tám chàng trai hộ tống. Vốn là họ cố tình làm bộ long trọng ấy mà. Vừa ngang qua cửa nhà Từ Ngũ thái gia, bị lão ta nhìn thấy. Không cần nói lằng nhằng, lão cướp ngay cô gái ấy đem về, khiến đám thanh niên hộ tống kia sợ hãi bỏ chạy thẳng về nhà. Ngươi nói xem, đó chẳng phải là hành động vô pháp vô thiên hay sao?
Người ngồi bên tây nói:
- Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nhắc đến Từ Ngũ lão thái gia này, chắc ngươi cũng chẳng biết mấy về hắn. Cha hắn là Từ Côn, từng giữ chức tuần phủ Vân Quý một nhiệm kỳ rồi cáo lão về quê. Ông ta chỉ có một người con trai là Từ Ngũ. Sau đó Từ Côn lâm bệnh qua đời, để lại cho con cả ngàn mẫu ruộng tốt cùng gia tài bạc vạn, rất có danh tiếng trong phủ, trong huyện. Ngay cả tổng đốc đại nhân của bọn ta đây cũng từng tới ăn ở tại nhà ông ta. Từ Ngữ dựa vào thế lực ấy, hoành hành bá đạo, không từ chuyện gì hắn không làm. Hắn còn luyện được một thân võ công kinh người, hai tay sử dụng đôi côn, dăm ba người không phải là đối thủ của hắn. Hắn còn có một người em kết nghĩa tên gọi Giang Nhị, biệt hiệu là Tham Kim Đầu. Thằng nhãi này còn lợi hại hơn nữa, hai tay sử đôi song đao, đủ sức đương cự năm, bảy cho tới mười người khác. Ngươi thử nghĩ xem, ai dám động vào bọn chúng? Muốn đánh nhau, không phải là đối thủ của họ, ngươi muốn nói là đi báo quan chứ gì? Giỏi. Báo quan càng không lại với chúng. Đừng nói là bọn ta, ngay cả tri phủ tiền nhiệm là Vương lão đại nhân kết cuộc ra làm sao? Hẳn ngươi cũng biết. Chẳng phải ông ta bị chúng tố cho một bản đó sao? Vương đại lão gia sai mấy vị sai nha tới bắt chúng, sai nha tới, bị Từ Ngũ sai người bắt lấy, treo lên, đánh cho hộc máu, lại nhét đất vào mồm. Sau nghe nói đám sai nha phải quỳ xuống dập đầu lạy, Từ Ngũ mới chịu tha cho. Chắc ngươi nghĩ rằng Từ Ngũ thả sai nha ra là xong chuyện phải không? Chưa đâu, còn ghê gớm hơn nữa kia. Hắn còn ngấm ngầm cấu kết với quan trên, khiến cho Vương lão gia phải bế con bỏ đi biệt xứ, quan chức cũng mất cả. Nghe nói quan tri phủ tân nhiệm đây là do Hoàng đế Càn Long ngự bút chọn ra. Vị lão gia này có ngoại hiệu là Lưu gù. Nghe nói người này danh tiếng lẫy lừng, không sợ thế lực. Vậy mà tới đây nhậm chức đã lâu, tại sao vẫn chưa thấy ông ta có động tĩnh gì cả? Chẳng nhẽ ông ta cũng sợ hãi trước thế lực của Từ Ngũ sao?
Người kia nói:
- Nói vậy là nghĩa lý gì? Đời này, ai chẳng có tai, có mắt.Lưu gù lẽ nào chưa nghe tới chuyện của quan tri phủ tiền nhiệm? Liệu ông ta có dám dây vào hắn không? Nếu ông ta làm Từ Ngũ bực lên, Từ Ngũ giở thủ đoạn, Lưu "cõng nồi" lại phải cõng con mà bỏ đi ấy chứ.
Lưu đại nhân ngồi uống trà ở bàn bên cạnh, nghe họ nói vậy cơn tức dâng lên đầy bụng, tim đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ:
- Thôi thôi, đúng là đáng ghét thực!
Đại nhân lửa giận đùng đùng, chợt lại nghe người ngồi bên tây nói.
Lưu đại nhân nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy người ấy cao giọng nói:
- Ở vùng Giang Ninh ta đây rất khó làm quan, muốn làm phải có chỗ dựa thật chắc mới được.
Người kia nói:
- Quan tri phủ tiền nhiệm Vương lão gia cũng bởi quá cứng rắn với Từ Ngữ nên mới như vậy.
Người này nói:
- Thế lực của Vương tri phủ đâu lớn bằng thế lực của nhà họ Từ? Chỉ một phong thư của nhà họ Từ đã khiến ông ta phải cõng con, dẫn vợ về quê.
Người kia nói:
- Nói tới nhà họ Từ cũng thực lợi hại, hoành hành bá đạo chẳng kiêng nể ai bao giờ.
Người này nói:
- Hắn mặc tình làm ác như vậy mà quan ở đây vẫn giả câm giả điếc, coi như không biết chuyện gì.
Người này nói:
- Nghe nói vị quan tri phủ tân nhiệm do hoàng đế Càn Long đích thân phê' duyệt, bổ nhiệm đã tới phủ Giang Ninh này.
Người kia nói:
- Ngoại hiệu Lưu gù ai ai cũng khen ngợi, tên húy của ông ta là Lưu Dung. Nghe nói vị quan này thẳng thắn, không sợ thế lực. Vậy mà tới đây nhậm chức đã mấy tháng trời, tại sao vẫn chưa thấy tới Thập Lý Bảo sờ tới gã giám sinh họ Từ kia? Nhất định là do Lưu gù lo sợ. Ông ta cũng thật là, chỉ biết lo cho mình mà không tận trung với nước. Thanh danh thường ngày toàn là giả, đúng là lời đồn thổi không đáng tin. Thế lực của Lưu tri phủ, đâu thể lớn hơn thế lực nhà họ Từ. Chỉ cần gã quản gia đầu trọc của nhà họ Từ nhăn cặp lông mày, chức tri phủ của ông ta sẽ bị mất.
Lưu đại nhân nghe họ nói vậy, trong lòng vô cùng tức giận.
Lưu đại nhân nghe họ nói chuyện với nhau mà tức tới trợn mắt, há mồm, trong bụng thầm nghĩ: "Thôi thôi, Từ Ngũ gia quả là kẻ vô cùng tàn ác. Nếu bản phủ không tóm được tên ác tặc này, dân chúng vùng này sẽ phải chịu cảnh khổ sở."
Nghĩ xong, đại nhân đứng dậy trả tiền trà nước, sải bước ra khỏi quán trà. Tay gõ phách tre lách cách, miệng rao to:
- Ai xem bói đây? Ai xem bói đây!
Rồi mới nhằm phía trước thẳng tiến.
Lưu đại nhân miệng rao, chân rảo bước về phía trước. Đại nhân tiến thẳng lên, tay gõ phách liên hồi, miệng rao điệu “Tứ Bình":
- Văn vương Chu dịch ta rành lẽ, trong sáu hào đinh quẻ kiết hung. Sang hèn phú quý khốn cùng, hạn to hạn nhỏ, vợ chồng kết duyên. Ma y thần tướng ta đều biết, trừ tà tẩy uế bắt yêu ma. Nào ai duyên lớn gặp ta. Ai người bỏ lỡ ắt là hối to. Lưu đại nhân bản lãnh có hạn nhưng được cái mồm, ông ta vừa đi vừa rao gọi. Tạm thời không kể chuyện Lưu đại nhân vừa đi vừa rao bói nữa, ta lại nhắc tới chuyện thừa sai đang hút thuốc đằng kia. Thấy đại nhân ra khỏi quán trà, anh ta cũng vội vã đứng lên đi theo ngay. Vội vàng vớ cây hốt phân cầm trên tay, rảo bước theo sau Lưu đại nhân. Tạm thời không nhắc chuyện thừa sai Trần Đại Dũng, ta lại kể chuyện của Lưu đại nhân. Miệng rao vang chân bước lên phía trước, chợt ngẩng đầu lên, thấy một cái cổng lớn hiện ra ngay trước mắt. Trước cổng có hai cây hoa hồng lớn, lừa ngựa cả bầy đứng đông đầy. Dưới cổng đặt hai chiếc ghế băng, trên ghế là mươi mấy gã hào nô đang ngồi. Đại nhân đang chăm chú quan sát nhà tên giặc, bỗng thấy một gã gầy gò từ trong cổng đi ra, đưa tay lên vẫy tiên sinh, miệng nói:
- Mau vào đây, lão gia nhà ta đang muốn nghe "Tứ Bình".
Lưu đại nhân nghe vậy không dám chậm trễ, cuống cuồng sải bước vào bên trong.
Lưu đại nhân vừa tiến tới trước cổng, chưa kịp dừng lại, một tên người ở đã đứng dậy, nhìn tên gầy gò gọi đại nhân khi nãy, nói:
- Bát Thập Nhi, người vào trong đi. Để ta dẫn vị tiên sinh đây vào.
Người kia nói:
- Cũng được!
Rồi xoay mình tự bước vào trong. Lại nói chuyện tên người hầu vừa nói khi nãy, hắn họ Triệu, tên Lục, ngoại hiệu là Bạch Hoa Sà. Tên này tới trước mặt Lưu đại nhân thì dừng lại, nói:
- Tiên sinh, tôi có lời này muốn nói với ông. Tôi với ông vào trong, gặp mặt lão gia nhà tôi, ông phải cẩn thận đó.
Đại nhân nghe tên người ở này nói vậy, liền nói:
- Đa tạ ngài chỉ giáo!
Nói xong, tên nô gia Triệu Lục dẫn Lưu đại nhân vào trong. Lưu đại nhân vừa đi, vừa để ý quang cảnh đôi bên.
Lưu đại nhân vừa đi vừa để ý, qua khỏi cổng lớn nhà giặc qua một lối quanh là tới đường lớn, trong đó bày biện rất hào hoa. Bên phải, bên trái lối đi là hai dãy phòng đông, tây, chính giữa là bức bình phong bốn cánh. Lưu đại nhân theo Triệu Lục tiến vào trong, qua tầng cửa thứ hai, chăm chú để ý. Thấy trước mặt là năm gian đại sảnh, bậc thềm xây bằng bạch ngọc thời Hán sáng như bạc. Nhìn vào trong thấy sâu hun hút, không rõ nơi đâu mới là điểm tận cùng. Triệu Lục không dẫn đại nhân đi tới cuối, bên đông dãy đại sảnh có một cái cửa, hắn bèn dẫn đại nhân đi theo lối ấy. Đi một hồi tới một gian thư phòng nhỏ bày biện rất khả ái, trên cửa treo một đôi câu đối, nét chữ chân phương, ngay ngắn. Vế đối bên trái là: “Lãn khứ triều trung đăng kim khuyết". Vế đối bên phải là: “Tiêu dao lâm hạ thắng triều thần”. Trên tấm hoành phi là bốn chữ "Vạn cổ trường xuân". Bên trong cánh cửa là các bồn kỳ hoa dị thảo mọc đầy. Lưu đại nhân chưa tiến vào trong cửa, Bạch Hoa Sà Triệu Lục đã mở miệng nói:
- Ông hãy đợi ở đây một lát, để tôi vào thông báo với chủ nhân.
Lưu đại nhân ứng tiếng, nói:
- Biết rồi.
Triệu Lục sải bước, xoay mình đi. Lưu đại nhân đứng đó ngắm cảnh sắc bên ngoài, thấy tường rào cao vây kín khoảng sân, giữa sân có một bể cá cảnh, hòn non bộ đầy rẫy cây xanh, hoa lạ rất đẹp mắt. Mấy chú chó vàng đua nhau sủa, trên cổ chúng đeo lục lạc đồng. Lại nghe thấy bên trong có tiếng chim kêu ríu rít, vọng ra hàng ngàn thanh âm lạ. Đại nhân xem xong vội rảo bước, tới trước cửa thư phòng đứng lại. Lưu đại nhân dưới thềm dõi mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trên có một người đang ngồi. Người ấy tuổi độ tam tuần, tướng mạo thô lậu, mặt nổi gân xanh, trên đầu đội chiếc mũ nhỏ màu vỏ dưa hấu. Đôi mắt to, đỏ rực, mình mặc một tấm áo chèn mỏng. Nhìn kỹ lại, thấy đeo hai miếng ngọc bối chạm hoa bằng lam ngọc, áo ngoài bằng đoạn xanh thêu hoa trên lưng, eo thắt đai lụa, có giắt một chiếc đồng hồ con, có thể xem giờ bất cứ lúc nào. Lưu đại nhân còn chưa kịp quan sát hết dáng vẻ bề ngoài của người ấy, bỗng thấy gã gia nhân bước vào, nói:
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 14:Trần Đại Dũng Nửa Đêm Thám Thính Chốn Hang Hùm

Đại nhân còn đang đứng bên ngoài quan sát, chợt thấy tên người hầu đi vào khi nãy tới trước mặt ác bá Từ Ngữ ắp tay vái, nói:
- Bẩm lão gia, tiểu nhân phụng mệnh lão gia, đã rước được vị thầy bói ở ngoài kia vào, hiện ông ta đang đứng bên ngoài thư phòng.
Từ Ngũ nghe báo khẽ xua tay, Triệu Lục đứng sang một phía. Từ Ngũ nói:
- Mời ông ta vào!
- Dạ!
Triệu Lục ứng tiếng, xoay mình bước ra ngoài, tới trước mặt Lưu đại nhân dừng lại, nói:
- Tiên sinh, hãy cẩn thận một chút là hơn, mau theo tôi vào trong!
Đại nhân ứng tiếng, theo sau Triệu Lục bước lên thềm, tiến tới trước mặt ác bá Từ Ngũ.
Kính thưa quý vị độc giả, Lưu đại nhân vốn là thiên tinh giáng phàm, số làm tới chức tể tướng nhà Đại Thanh, lẽ nào chịu hành lễ trước tên ác bá này? Vì vậy, ông ta chỉ làm bộ chắp tay vái tên ác bá này một vái, nói:
- Bẩm trưởng quan, kẻ này xin kính chào.
Từ Ngũ cũng chẳng thèm động cựu, dáng vẻ hết sức ngạo mạn, nói:
- Mang một chiếc ghế lại!
- Dạ!
Thủ hạ ứng tiếng, vội khiêng một chiếc ghế tựa ra, đặt xuống. Đại nhân thấy vậy, lại chắp tay nói với Từ Ngũ :
- Kẻ này xin đa tạ!
Nói xong, khẽ ngồi xuống ghế. Ác nhân Từ Ngũ đưa mắt nhìn đại nhân, mở miệng nói:
- Tiên sinh, hôm nay xin hãy bói cho tôi một quẻ. Người tuổi Tý, sinh vào giờ Tuất, mùng năm, tháng tám, ông xem cho kỹ xem hiện nay và sau này ra sao?
Đại nhân nghe Từ Ngũ nói vậy, cố ý giở chiếc tay nải màu xanh ra, lấy cuốn “Bách Trung Kinh" cầm trên tay, xem qua một lượt, nói:
- Quan trưởng năm nay hai mươi chín tuổi, sinh vào năm Đinh Hợi, tháng Quý Sửu, ngày Kỷ Mão, giờ Kỷ Hợi. Người sinh vào giờ này, ngày này, tháng này, năm này có Thiên Nguyên Nhị Đức, về tính nết, có hơi nóng nảy một chút, đúng như cây cung bằng gỗ dâu, thà bị gãy quyết không chịu bị cong, không sợ thế lực, cũng không hiếp đáp người nghèo khó. Hiện nay chưa có gì đáng kể, không được thuận lợi cho lắm nhưng qua con số hai mươi bảy, gặp tiết tháng tư sẽ được bình an.
Từ Ngũ đang định hỏi thêm, bỗng thấy tên gia nhân canh cổng chạy vào, tới trước mặt Từ Ngũ, nói:
- Lão gia, có Giang Nhị thái gia xin bái kiến, hiện đang đợi ngoài cửa.
Từ Ngũ nghe vậy, nói:
- Mau mời vào!
- Dạ!
Tên canh cổng ứng tiếng, xoay mình đi ra ngoài. Không lâu sau, Tham Giang Đầu Kim Nhị tiến vào. Từ Ngũ bước ra tận ngoài cửa đón tiếp, mỉm cười, nói:
- Lão Nhị tới đấy à?
Hai người đi thẳng vào bên trong, phân ngôi chủ khách, ngồi xuống. Gia nhân dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, lúc này
Giang Nhị mới mở lời, nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Lưu đại nhân đang ngồi bên dưới. Giang Nhị ngắm đại nhân một lượt từ đầu xuống chân, nói:
- Ngũ ca, vị này từ đâu tới?
Từ Ngũ nói:
- Là ông thầy bói. Ngu huynh đang xem bói, không ngờ hiền đệ lại tới, khiến ta quên béng đi mất.
Giang Nhị nói:
- Hay lắm, Ngũ ca, anh tự nhiên lại đi rúc đầu vào. Anh có quen biết gì với lão tiên sinh này không?
Từ Ngữ nói:
- Lão Nhị, sao đệ lại nói vậy? Xem bói, quen hay không quen đâu có liên can gì? Ngu huynh không hề quen ông ta.
Giang Nhị nói:
- Thì ra huynh quả thực coi ông ta là thầy bói! Ngũ ca, ghé tai lại gần đây, đệ có điều này muốn nói với huynh.
Giang Nhị mỉm cười, nói:
- Ngữ ca hãy chú ý nghe đệ nói đây. Lão ta vốn là một viên tri phủ trong thành Kim Lăng, Hoàng đế Càn Long ngự bút phê cho làm tri phủ Giang Ninh. Ngoại hiệu của hắn là Lưu gù ai mà chẳng biết. Trong thành Bắc Kinh, danh tiếng hắn lẫy lừng. Hôm nay, hắn giả làm thầy bói tới đây thăm dò tin tức. Theo ý đệ, chắc hắn muốn làm tròn chức trách của mình. Nếu không phải tiểu đệ đã biết trước, chắc hẳn hôm nay chúng ta gặp chuyện rồi. Cũng là hôm trước đệ đi chơi, ngang qua đình Tiếp Quan, nhìn thấy hắn cưỡi lừa đi nhận chức, tướng mạo hắn ra sao đệ còn nhớ rất kỹ. Do đó, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hắn chính là giả dạng thầy bói tới dọa huynh đó.
Từ Ngũ nghe thấy vậy, trong lòng nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy, nhìn trừng trừng về phía Lưu đại nhân, nói:
- Thì ra người cải trang vi hành tới dò xét ta. Ta muốn người phải nói cho rõ! Nếu khua môi múa mỏ, nói lời xảo trá, đừng hòng bước ra khỏi cửa này!
Lưu đại nhân nghe ác đồ nói vậy, cố ý làm bộ kinh ngạc, nói:
- Tôi thực sự là một lãng khách giang hồ, sao dám nhận xằng làm tri phủ lão gia? Quân tử nghĩ xem, trong thiên hạ này thiếu chi người cùng họ cùng tên, người có diện mạo, dáng vẻ giống nhau đâu có thiếu.
Giang Nhị đứng bên cạnh, nói:
- Này lão thầy bói giả kia, ta nghĩ, người mới tới Giang Ninh này chưa lâu, chắc chưa nghe tới đại danh của anh ta. Cha anh ấy trước đây làm tuần phủ, là bậc khanh thần dưới trướng của Hoàng đế Càn Long. Ông cụ không có con gái, chỉ mỗi lệnh huynh Từ Ngũ đây là người nối dõi tông đường. Ba ban thư lại đều quen cả, tri phủ, tri châu cũng đến làm quen. Đến quan tổng đốc còn phải tới xưng với anh là huynh đệ. Hãy nghĩ cho kỹ, chẳng nhẽ bọn ta lại sợ một tri phủ như người sao? Ở kinh đô, trong ]ục bộ đều có người thân, đúng là, vừa có thế lục vừa có danh. Theo ý ta, hôm nay ngươi nên nói thực, may ra chúng ta còn có thể để lại chút giao tình. Nếu để bọn ta viết một lá thư gửi về kinh, ngươi đừng hòng nghĩ tới đường thăng tiến. Nếu không chịu nói thực ra, nên nghĩ tới việc ra khỏi cửa!
Giang Nhị lại nói:
- Lưu tri phủ, nếu ông chịu nói thực ra, chúng tôi để lại chút giao hảo, thiết nghĩ, nhà họ Từ đây cũng không đến nỗi đối xử tệ bạc với ông.
Đại nhân nghe Giang Nhị nói vậy, bèn nói:
- Quân tử chớ nên nhận nhầm người. Nếu là tri phủ, tôi đã nhận rằng mình là tri phủ, nhưng tại hạ đâu dám mạo nhận chức quan?
Giang Nhị nghe vậy, cười nhạt, nói:
- Này lão gù, ngươi lẽo mép cũng chẳng tác dụng gì. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lưu đại nhân nghe Giang Nhị nói vậy, liền nói:
- Xin quân tử hãy nghe lời tôi nói: Ngài nhầm một kẻ lang bạt giang hồ như tôi thành tri phủ, nỗi oan này biết bày tỏ cùng ai đây?
Từ Ngũ ngồi ghế trên nổi giận đùng đùng, quát vọng xuống:
- Bay đâu, chớ chậm trễ, mau bắt hắn giam vào căn phòng trống đằng sau cho ta. Tạm thời không được thả hắn ra, để hắn chạy về Giang Ninh sẽ rất khó xử. Tên này ý niệm thực xấu xa, đến đây định thám thính tình hình! Nói cho ngươi biết: Quan tứ phẩm đâu có gì là to? Từ mỗ đây coi ngươi chỉ như con ma xó mà thôi!
Ác tặc càng nói càng tức giận:
- Bay đâu! Mau bắt lấy hắn giam lại. Nhốt hắn vào căn phòng trống phía sau, đợi lát nữa ta sẽ tới tra hỏi. Nếu không treo hắn lên, đánh cho một trận, chắc hắn chẳng chịu khai ra đâu!
Lũ thủ hạ không dám chậm trễ, chúng như một bầy lang sói vùa cả lên, vây lấy Lưu đại nhân vào giữa, kẻ kéo người lôi kéo tuột ra ngoài. Xuyên cửa, vượt nhà kéo về phía sau, không lâu sau đã tới một gian nhà để không. Chúng vội đẩy đại nhân vào trong, đóng cửa, cài then, khóa kỹ lại. Đám gia nô trở vào bẩm lại với Từ Ngũ, Từ Ngũ nhìn Giang Nhị, nói:
- Việc đến nước này, tuy đã bắt giam hắn lại, khóa trong căn phòng bỏ không nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Ta không biết phải xử lý hắn ra sao, đệ hãy giúp ta giải quyết vụ này.
Giang Nhị nghe Từ Ngũ nói vậy, trả lời, nói:
- Đại ca hãy yên tâm. Lão gù đã tới đây dọ thám, nhất định là do vụ hôm qua của ta. "Kẻ tới tất không thiện", câu này đúng lắm. Nếu tha cho hắn, để hắn trở về Giang Ninh tất bị rầy rà to. Việc này không thể giải quyết một cách tùy tiện được, nếu sơ sểnh, chúng ta gặp họa ngay. Theo ý đệ, đêm nay cho một mồi lửa, đốt chết hắn cùng gian phòng trong. Vậy là, thần không hay, quỷ cũng không biết, chúng ta cũng được bình an vô sự
Từ Ngũ nghe Giang Nhị nói vậy, mặt mày rạng rỡ, bật cười vang, nói:
- Lão Nhị, vỏ quýt dày gặp phải móng tay nhọn. Đệ giỏi lắm. Ta cứ làm như vậy.
Rồi dặn lũ thuộc hạ:
- Mau bày rượu lên, ta phải cùng Nhị gia cạn ba chén.
Đám thuộc hạ không dám trễ nải, chỉ trong chớp mắt, rượu thịt đã được bày lên. Hai tên ác đồ ngồi uống rượu với nhau, chuyện không phải kể nữa.
Lại nới chuyện Lưu đại nhân đang gặp nạn, bị nhốt trong căn nhà trống và thừa sai Trần Đại Dũng đang đợi bên ngoài.
Trần Đại Dũng mắt thấy đại nhân vào trong hang ổ giặc, đợi một hồi lâu vẫn không thấy ra, đoán chắc đại nhân đã lành ít dữ nhiều, thầm nghĩ: Hỏng rồi. Chi bằng ta đợi tới khi trời tối, liều chết mò vào hang ổ giặc, dò la xem đại nhân lành dữ ra sao rồi sẽ định đoạt.
Tạm không nói tới chuyện thừa sai Trần Đại Dũng đợi ở bên ngoài, lại nói chuyện Lưu đại nhân bị ác nhân nhốt trong phòng trống. Đại nhân dõi mắt quan sát, thấy trên cây cột có hai chiếc vòng sắt giống như dùng để trói người vậy. Bốn bức tường kín bưng không hề có cửa sổ, trên mái nhà chỉ có một lỗ thông hơi nho nhỏ. Nói thì là căn phòng trống, thực chất là nhà giam riêng của ác nhân.
Tạm không nói tới chuyện của đại nhân, ta lại trở về với Trần Đại Dũng ở bên ngoài đợi đã lâu. Mặt trời dần khuất núi, nhà nhà đã sáng đèn. Hảo hán không dám nấn ná, vội đi vòng ra phía sau nhà ác nhân, ngước mắt trông lên, thấy tường không cao lắm nhưng cũng khó lòng leo lên được. Trần Đại Dũng lo lắng, sốt ruột đến toát mồ hôi hột. Ngẩng đầu lên, chợt thấy góc tường phía bắc có một cái cây, trong đêm tối không phân biệt được là cây gì. Thừa sai vội tới bên gốc cây, ngước mắt nhìn lên, thấy có một chục cây xòe ra hướng nam, cách đầu tường khoảng một thước. Trần Đại Dũng thấy vậy, trong lòng thầm mùng rỡ, nghĩ: Ta trèo tường, leo lên cây, chi bằng leo lên cây rồi chuyền vào tường theo chục cây ở phía nam kia, há chẳng tiện hơn sao? Thôi, cứ như vậy! Hảo hán nghĩ xong, đứng dưới gốc cây, hai tay ôm lấy nhoai dần lên, xem ra cũng không khó khăn lắm, chỉ một lúc sau, Trần Đại Dũng đã leo lên đến ngọn cây, lại lần theo chục cây phía nam bò ra, đứng trên đầu tường dõi mắt quan sát phía trong.
Trần Đại Dũng đứng trên đầu tường, tay vịn cành cây, nhìn thấy rất rõ. Phủ đệ của ác tặc quả không nhỏ, lầu, đài, đình, phòng đếm không xuể, chẳng biết đại nhân hiện giờ đang ở đâu? Chi bằng liều mạng vào trong một chuyến. Hảo Hán quan sát xong không dám chậm trễ, bám vào bờ tường đu mình xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Rón rén tiến về phía trước, dồn hết tâm trí nhìn ngó, nghe ngóng động tĩnh. Đi hết con đường phía đông, lại rẽ về phía nam, thấy ba gian nhà bên dãy phía đông vẫn còn sáng đèn, bên trong có tiếng người nói chuyện vọng ra, đều là giọng của phụ nữ. Hảo hán lắng tai nghe, lại ghé mắt nhòm vào bên trong, thấy trên bàn, bát đũa còn chưa dọn, dao thớt để ngổn ngang. Thì ra, nhà bếp của ác nhân nằm ở đây. Nhất định đám nô gia vẫn còn ở trong đó. Thế là, thừa sai ghé mắt nhòm qua cửa sổ, muốn nghe ngóng tin tức của đại nhân. Vừa tiến tới bên cửa sổ, đứng lại, đã nghe thấy giọng phụ nữ từ bên trong vọng ra. Người đầu tiên mở miệng gọi người kia là "chị", nói:
- Chị có biết không? Người con gái hôm qua bị bắt về đây tên gọi Chu Nguyệt Anh, tuổi chưa đầy mười tám. Ngũ gia muốn cưới nhưng cô ta không chịu, tay cào, miệng cắn làm sứt cả mặt, cả tai Ngũ gia. Ngũ gia bực quá hóa điên, đã đánh chết cô ta ngay tại chỗ. Vô pháp, vô thiên đến thế là cùng!
Lại nghe người kia gọi người này là em, nói rằng:
- Em nghe chị kể đây này. Hôm qua có một người giả làm thầy coi tướng số tới đây dò hỏi về vụ này. Ngũ gia đang bảo ông ta xem tướng cho, bỗng thấy người canh cổng vào báo, nói Tham Kim Đầu Giang Nhị tới thăm. Ông ta với chủ nhân vốn là anh em kết nghĩa. Thiếu gia dặn "mời vào", không lâu sau, khách quý của chủ tiến vào, tới thư phòng vừa ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn thấy vị tiên sinh kia. Ông ta ngắm nghía một hồi rồi mở miệng gọi chủ nhân một tiếng "nghĩa huynh", nói: "Có nhận ra người kia là ai không? Chắc chắn huynh không biết ông ta là ai". Chủ nhân nói với Giang Nhị: "Không biết, xin được chỉ giáo". Giang Nhị nghe chủ nhân nói vậy, hắn mỉm cười, nói: “Ông ta vốn là tri phủ đất Giang Ninh, họ Lưu tên gọi Lưu Dung, ngoại hiệu Lưu gù ai cũng biết. Người này rất nổi tiếng tại Bắc Kinh. Bởi hôm trước nhàn rỗi đi dạo, vô tình tới trước đình Tiếp Quan, thấy ông ta cưỡi lừa đi nhậm chức, hình dung, tướng mạo còn nhớ như in, vì vậy, chỉ mới nhìn qua đã nhận ra ngay. Ông ta giả làm thầy tướng số tới đây dọ thám tình hình, lừa nghĩa huynh đó". Chủ nhân nghe xong nổi giận đùng đùng, nói: "May có nhị đệ nhận ra hắn, nếu không, xuýt chút nữa ta đã trúng quỷ kế của hắn rồi. Đã dám tới đây dò la tin túc của ta, không sợ trong nhà ta có quỷ hay sao? Ta mà tức lên, sẽ cho lão về quê bế con! Ngay cả tri phủ, tri châu còn không dám lớn tiếng trước mặt ta nữa là." Nói xong quát thủ hạ ra tay lập tức nhốt ông ta vào gian phòng trống, đợi tới canh ba cho một mồi lửa xem ai tài giỏi hơn ai. Đám thuộc hạ nghe lệnh không dám chậm trễ, đã ồ lên tóm lấy ông ta, lôi đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

Postby tuvi » 09 Oct 2019

Hồi 15:Lưu Dung Ngấm Ngầm Điều Quân Bắt Giặc

Lại nói chuyện cô gái kia nói:
- Chị à, bắt nhốt ông ta vào đâu vậy?
Cô gái kia nói:
- Ở đầu dãy phía tây rẽ về phía đông, gian cuối cùng sát với chuồng ngựa ấy. Ta nghe nói, tới canh ba sẽ nổi lửa đốt cả căn phòng ấy lẫn ông ta!
Tạm thời không nói tới chuyện hai cô gái nói với nhau nữa, lại nói chuyện hảo hán Trần Đại Dũng đang nghe lén ngoài cửa sổ đã nghe được nơi đại nhân đang bị giam giữ, anh ta không chút chậm trễ, vội men theo bóng tối đi về phía bắc, chỉ một lúc sau đã tới đầu phía bắc, quả nhiên thấy phía tây là một dãy chuồng ngựa, lại rẽ về hướng đông, đi không bao lâu, nhìn về phía bắc, thấy đầu dãy nhà phía đông có một căn phòng còn bị khóa kỹ. Thừa sai tới bên cửa, nghe ngóng hồi lâu, thấy không có động tĩnh gì, buột miệng nói:
- Quái lạ thực!
Tạm gác chuyện thừa sai Trần Đại Dũng đứng rầu rầu trước cửa lại ta lại nói chuyện Lưu đại nhân đang bị giam trong căn phòng không. Ông ta ngồi xếp bằng trên nền, nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói: "Kỳ quái" Đại nhân nghe vậy, tưởng người của ác nhân tới tra hỏi mình, miệng nói:
- Ác nhân tới rồi!
Trần Đại Dũng đang buồn bực đứng ngoài cửa, chợt nghe thấy bên trong có tiếng người nói vọng ra, nghe thực kỹ, thì ra là tiếng của đại nhân, bất giác trong lòng hoan hỷ. Trần Đại Dũng vốn xuất thân từ hàng võ cử, từng giữ chức Thiên tống vận lương một nhiệm kỳ, lại đang trong độ sức thanh niên trai tráng. Hảo hán không chút chậm trễ, vươn tay ra nắm lấy ổ khóa, dùng sức khẽ vặn. Chỉ nghe "lách cách" một tiếng vang lên, chiếc khóa đã bị bẻ gãy, ném xuống đất. Gạt then cửa ra, đẩy rộng hai cánh, hảo hán sải bước tiến vào bên trong, hạ thấp giọng, hỏi:
- Đại nhân đang ở đâu vậy?
Lưu đại nhân nghe giọng, rõ là tiếng của thừa sai Trần Đại Dũng, bất giác trong lòng cả mừng.
- Bản phủ đang ở đây!
Hảo hán nghe tiếng, lần theo hướng giọng nói tiến tới. Đưa tay ra lần mò, thấy đại nhân đang ngồi dưới nền, vội đỡ đại nhân dậy, nói:
- Tiểu nhân tới cứu chậm, mong đại nhân tha tội! Ta không nên nấn ná ở đây lâu, phải mau chóng rời khỏi hang ổ giặc, trở về phủ Giang Ninh, điều quân tới bắt thằng giặc này. Thằng giặc này võ công rất là ghê gớm, lại có Tham Kim Đầu Giang Nhị giúp đỡ, chúng rất khó đối phó.
Nói xong, hai người không dám chậm trễ, Đại Dũng dìu Lưu đại nhân ra khỏi căn phòng trống, đi theo lối cũ, tới góc tường có cành cây xòa qua, nói:
- Đại nhân hãy đứng lên vai tiểu nhân, tiểu nhân kiệu đại nhân đứng lên, đại nhân hãy leo lên đầu tường. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng về phủ.
Đại nhân nghe vậy, nói:
- Đành phải vậy!
Chẳng còn cách nào khác, đại nhân đành phải làm như lời thừa sai nói. Thừa sai kiệu đại nhân lên đầu tường, đại nhân ôm lấy cành cây, chỉ sợ rơi xuống đất. Lại nói chuyện khi trèo vào, Đại Dũng mượn lực đàn hồi của cành cây trèo lên đầu tường, không phải mất nhiều sức lực. Lúc này, hảo hán lại cảm thấy khó khăn, chợt nảy ra một kế, nói:
- Hay lắm, có cách rồi!
Cởi luôn chiếc dải thắt quanh lưng ra, ném một đầu lên bờ tường, đầu sợi vải mắc lên bờ tường. Đại Dũng hạ giọng nói với đại nhân:
- Đại nhân, ngươi buộc đầu này lên cành cây để tiểu nhân leo lên.
Đại nhân nghe vậy, vội cầm lấy đầu sợi vải buộc lên cành cây Đại Dũng thấy đại nhân buộc xong, không dám trễ nải, vội đu dây trèo lên đầu tường, nhảy xuống phía bên kia, đúng vững trên mặt đất, nhìn đại nhân, nói:
- Đại nhân hãy nắm lấy đầu sợi dây đu xuống, tiểu nhân ở dưới sẽ đỡ đại nhân.
Đại nhân vội nắm lấy sợi dây, đu xuống, Đại Dũng ở dưới đỡ đại nhân, nói:
- Xuống thì xuống được rồi, nhưng lại không tháo được sợi đai lung.
Đại nhân nói:
- Không cần tháo nữa, bản phủ sẽ đền cho người cái khác.
Nói xong, hai người không dám chậm trễ, sải bước tiến lên phía trước nhằm hướng phủ Giang Ninh mà đi. Giờ ta lại nhắc tới hai tên ác bá Từ Ngũ và Giang Nhị.
Chuyện đai nhân bỏ đi ta không kể tới nữa, nay trở lại với hai tên vạn ác tội đồ kia. Từ Ngữ và Giang Nhị vừa ngồi uống rượu, vừa bàn với nhau về chuyện ban sáng. Từ Ngũ nói:
- Canh ba đêm nay cho một mồi lửa, e hắn mọc cánh cũng khó lòng thoát chết.
Giang Nhị nói:
- May có đệ tới nhận ra chân tướng của hắn, nếu để tên gù này trở về phủ thì thật rầy rà. Giờ đệ lại nghĩ ra một kế, kế này vừa không để ai bị kinh động, lại rất tuyệt, đúng là kế lưỡng toàn. Ta cũng chẳng cần nổi lửa đốt nhà làm gì, mất một căn phòng há chẳng đáng tiếc lắm hay sao? Nay ta chỉ cần giam hắn trong đó mười ngày thì dù tên gù này được đúc bằng sắt cũng không thể sống nổi.
Từ Ngũ nghe Giang Nhị nói vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nói:
- Kế này của lão Nhị đâu kém gì Khổng Minh.
Hai tên ác đồ vui vẻ nói cười, ăn uống. Chúng ngồi uống rượu với nhau tới tận canh ba, rượu hết, tiệc tàn mới chịu đi ngủ. Đám thuộc hạ vội vàng trải giường đệm, hai kẻ ác nằm lăn ra ngủ. Giờ ta lại trở lại với đại nhân và Trần Đại Dũng.
Sau khi hai thầy trò họ thoát ra khỏi hang ở sài lang, vội vàng sải bước tiến lên. Trời tối đen như mực, đường rất khó đi. Hai thầy trò chỉ còn biết nhằm hướng phủ Giang Ninh thẳng tiến.
Họ bỏ chạy, trong lòng thầm lo kẻ ác sai người truy đuổi, bắt họ về chỗ cũ. Đại nhân vừa đi, vừa nói:
- Trần Đại Dũng nghe ta nói đây. Quả nhiên Từ Ngũ là kẻ không biết từ một tội ác nào hắn không làm, đúng như ngoại hiệu "Vạn Nhân Sầu” của hắn. Hắn múa đôi gậy trong tay, võ nghệ tinh thông, lại đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng. Còn cả thằng em kết nghĩa của Từ Ngũ nữa. Cái tên Tham Kim Đầu Giang Nhị còn hung hãn hơn. Vừa nhận ra bản phủ, hắn đã sai bắt lấy, nhốt vào gian phòng trống. May có ngươi cứu ta ra, nếu không, bản phủ e khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nay ta về nha phủ cất quân đi bắt ác đồ, trừ hại cho dân mới được.
Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc, tỉnh thành Giang Ninh đã hiện ra trước mắt. Cổng thành đã đóng kín từ lâu. Đại nhân lại nói:
- Lại phải nhờ ngươi tới trước cổng thành gọi chúng mở cửa vậy
Trần Đại Dũng gọi đám quân canh cổng, kể lại cho chúng nghe một hồi. Đám lính canh cổng nghe vậy, giật mình kinh hãi, nói:
- Lão ca đợi chúng tôi vào thông báo rồi lấy chìa khóa ra mở cổng thành. Người phụ trách giữ cổng thành là viên võ quan tên gọi Vương Anh.
Đám lính giữ cổng nói xong, không dám chậm trễ, vội chạy thẳng vào nha môn nhanh như gió. Chúng vào trong quan nha thông báo lại. Lính canh cổng không dám trễ nải, vội chạy vào trong truyền đạt, nói:
- Hôm qua Lưu đại nhân đi vi hành, dẫn theo thừa sai Trần Đại Dũng ra khỏi thành. Tới Thập Lý Bảo gặp phải ác đồ. Tất cả cũng bởi ông ta muốn điều tra vụ bắt cóc dân nữ hôm trước.
Vương Anh nghe vậy, vội nói:
- Để bản nhân ra mở cổng thành.
Viên quan phụ trách việc giữ cổng thành này nói xong, không dám chậm trễ, vội mặc triều phục lên mình. Đám thủ hạ cúi mình thi lễ, nói:
- Tiểu nhân nghênh đón chậm, xin được lượng thứ.
Đại nhân nói:
- Đâu dám. Chính bản phủ mới là người có lỗi, đã quấy nhiễu quý phủ lúc đêm hôm.
Vương Anh vội dặn lấy ngựa ra cho đại nhân cưỡi. Binh sự không dám chậm trễ, vội dắt ngựa ra.
Vương Anh nói:
- Mời đại nhân lên ngựa.
Lưu đại nhân nói:
- Không cần đâu, bỏ đi. Việc đã đến nước này, bản phủ có điều muốn nhờ vả. Mời quý phủ cùng tới tệ phủ luôn một thể, ta có chuyện muốn bàn.
Quan giữ cổng thành nói:
- Tệ chức xin tuân lệnh.
Theo lý mà nói, tri phủ không có quyền ra lệnh cho quan giữ thành, bởi quan giữ thành không phải là thuộc hạ của tri phủ. Vậy tại sao quan giữ thành Vương Anh lại cẩn thận đến vậy? Bởi vì Lưu Gù là người rất khó chơi. Điều này ai cũng biết. Nếu để ông ta tức lên, biết đâu sáng còn có bát cơm ăn nhưng tối đã phải ôm bụng nhịn đói. Vì vậy, Vương Anh cũng có ý nể sợ.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân cưỡi lên lưng ngựa, quan giữ thành Vương Anh cưỡi một con ngựa khác đi kèm theo phía sau. Họ xuyên qua đường lớn, ngõ nhỏ, chỉ một lúc sau đã tới trước phủ nha. Trần Đại Dũng vội vàng chạy vào nha phủ, gọi mọi người dậy nghênh đón đại nhân trở về. Tới lúc này, thư lại mới biết đại nhân đi vi hành. Lại nói chuyện Lưu đại nhân vào nha môn, xuống ngựa, nói:
- Xin nói rõ với quý phủ được biết. Hiện nay, trong vùng này có hai tên ác đồ, chúng ở cách cổng Bắc thành Giang Ninh chừng vài dặm, nơi ấy có thôn Thập Lý Bảo. Một đứa tên là Từ Ngũ, một đứa tên là Tham Kim Đầu Giang Nhị, chúng hoành hành bá đạo, không một tội ác nào là không dám làm. Vì muốn tra xét chúng, minh oan cho dân lành nên bản phủ đã cải trang, lẻn vào nhà chúng dò xét thực hư. Không ngờ bị ác nhân Giang Nhị nhận ra. Hắn biết mặt bản phủ. Chẳng nói chẳng rằng, chúng nhốt luôn bản phủ vào một căn phòng trống, lại định tới canh ba sẽ nổi lửa đốt cả căn phòng ấy lẫn bản phủ. May có thừa sai Trần Đại Dũng nửa đêm lẻn vào sào huyệt giặc, cứu bản phủ ra khỏi hang hùm. Đêm tối chạy về, đã quấy nhiễu quý phủ đây. Nay lại phải phiền quý phủ cấp tốc điều động binh đinh cùng ta đi bắt ác nhân, vì dân trừ hại.
Quan giữ thành nghe vậy, nói:
- Tệ chức xin tuân lệnh.
Nói xong, cáo từ đại nhân đi ra ngoài. Ông ta rời khỏi phủ nha, cưỡi lên lung ngựa, không lâu sau đã về tới phủ nha của mình. Vội vàng điều động binh mã, chọn ra năm mươi mã cung, ba mươi giáp sĩ, năm mươi lính tinh nhuệ, tuổi đều dưới ba mươi. Điểm quân xong xuôi, không chút chậm trễ, quan giữ thành Vương Anh lại xuyên đường lớn, vượt ngõ nhỏ, dẫn quân tới trước nha môn của phủ đài đại nhân. Binh mã nhất tề đứng đợi bên ngoài. Có người vào thông báo, Lưu đại nhân không dám trễ nải, cũng dẫn theo bốn vị thừa sai, mười viên bổ khoái.
Bản thân ông cũng không ngồi kiệu, cưỡi trên lưng một con ngựa, đám nha dịch theo sau, tiễn đại nhân ra khỏi nha môn.
Lưu đại nhân ngồi trên lưng ngựa, nói:
- Binh mã của quý phủ đã tới đủ cả chưa?
Vương Anh nói:
- Đã tới đủ.
Lưu đại nhân nói:
- Thế thì lên ngựa, cùng đi.
Quan giữ thành nhảy lên lưng ngựa, đám binh đinh chạy theo phía sau, theo đại nhân rời khỏi cửa Bắc thành Giang Ninh, lên đường lớn, nhằm hướng Thập Lý Bảo thẳng tiến.
Đại nhân ngồi trên lưng ngựa, nói:
- Quý phủ xin hãy nghe cho rõ. Chuyến đi này phải hết sức thận trọng. Tên ác nhân Từ Ngũ này không phải loại tầm thường. Hắn vốn nổi tiếng võ nghệ tinh thông, tay múa đôi gậy thực khó lường. Còn có một tên nữa là Tham Kim Đầu Giang Nhị Ta nghe nói vũ khí của hắn là cặp song đao, vốn là em kết nghĩa của Từ Ngũ. Nếu không bắt được hai tên giặc này, quân dân nơi đây khó lòng sống yên với chúng.
Quan giữ thành nói:
- Đúng vậy. Lưu đại nhân dạy phải lắm.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc, Thập Lý Bảo đã hiện ra trước mắt. Đại nhân truyền lệnh:
- Binh mã mau chóng tiến vào thôn, không nên nấn ná ở ngoài lâu.
Quan giữ thành nghe vậy, truyền lệnh nói:
- Binh mã hỏa tốc tiến lên.
Đám binh đinh nghe lệnh, không dám chậm trễ, vội nhảy xuống khỏi lưng ngựa, giữ chắc các cửa, nhất quyết bắt cho được hai tên ác tặc. Tạm không nói tới chuyện binh mã vây nhà ác tặc ta lại nói tới hai tên ác tặc đang ở bên trong. Trời sáng, đám canh cổng mở cửa ra, chợt sợ hãi nhảy dựng lên. Chỉ thấy bên ngoài, binh mã ầm ầm. Chúng biết chuyện gây ra hôm qua, hôm nay đã tới hồi báo ứng. Nhất định là binh mã tới đây tìm Lưu Dung, Lưu gù. Nhưng lũ nanh chó, vuốt ưng này vẫn còn nằm mộng giữa ban ngày, chúng đâu biết rằng đích thân đại nhân điều binh tới đây bắt chúng! Chúng vội vàng đóng cửa lại, huỳnh huỵch chạy vào trong thông báo. Tạm gác lại chuyện đám cẩu nô tài vào trong báo tin, ta lại nói tới chuyện hai tên ác đồ.
Từ Ngũ và Giang Nhị đang say mộng, tên gia nô chạy vào báo tin, thở hồng hộc, gọi:
- Thiếu gia.
Lại nói:
- Mau tỉnh đậy đi, chuyện không hay rồi.
Hai tên ác đồ đang mơ màng trong mộng chợt bị gọi tỉnh, mở mắt ra, tức giận nói:
- Chuyện gì mà ngươi làm rối lên như vậy?
Tên gia nô nghe hỏi, vội nói:
- Bẩm thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều binh mã, đã vây kín các cổng, đến nỗi, một giọt nước cũng không tiết ra nổi.
Nhất định là do chuyện hôm qua, chắc họ tới tìm tên thầy bói.
Từ Ngũ nghe báo, sợ hãi nhảy dựng lên, biết ngay hôm nay nhất định sẽ có chuyện.
Hai tên giặc nghe gia nô báo việc, sợ hãi rụng rời. Từ Ngũ nhìn tên gia nô báo tin, nói:
- Ngươi mau gọi quản gia Vu trọc tới đây!
- Dạ!
Tên gia nô ứng tiếng, xoay mình chạy ra ngoài. Hắn đi không lâu, Kim Đầu Ngô Công bước vào. Từ Ngũ nhìn tên trọc, nói:
- Vu quản gia, không biết tại sao quan binh lại kéo tới trước cửa nhà ta. Ông ra xem sao?
Tên trọc đầu họ Vu nghe chủ nói vậy, liền nói:
- Chủ nhân, chớ nên lo lắng.
Tên quản gia mở miệng, nói tiếp:
- Xin chủ nhân hãy nghe tiểu nhân nói: Nhất định đó là đám binh mã của Giang Ninh tới tìm tên Lưu Dung giả dạng thầy bói kia. Tôi từng nghe nói: Kẻ đến tất không thiện. Lẽ nào chúng ta lại bó tay chịu trói một cách dễ dàng? Ta hãy mang ra vài trăm lạng bạc dúi cho họ. Với lại, đám quan lớn nhỏ, chẳng phải ta đều quen hay sao? Hãy dọa họ, nếu không chịu nghe tất rước họa vào thân.
Kim Đầu Ngô Công còn chưa dứt lời, Từ Ngũ đã mặt mày rạng rỡ, nói:
- Ý này của ngươi quả không tồi, cứ làm như vậy. Việc đến nước này khó lòng làm khác. Việc đã như vậy, lẽ nào chủ tớ ta bó tay chịu trói. Cùng lắm thì hôm nay đánh nhau một trận, sau đó ta sẽ tới chỗ nha môn tổng đốc mách với ông ta.
Tên trọc họ Vu nói:
- Có lý! Chủ nhân cao kiến.
Từ Ngũ lại dặn dò, nói:
- Ngươi mau ra dặn đám gia nhân hãy chuẩn bị.
Tên trọc họ Vu không dám chậm trễ sải bước xoay mình đi ra. Không lâu sau, lũ cẩu nô tài lớn nhỏ đã tới đầy đủ. Tên đầu tiên là Trương Tam, biệt hiệu là Hoàng Phong Vĩ, tên thứ hai Tôn Bát, ngoại hiệu Quỷ Xây Đăng, tên thứ ba Quỷ Đầu Thái Tuế Vu Văn Lập, tên thứ tư, Bạch Hoa Xà Triệu Lục còn trẻ tuổi, lại cả quản gia Vu Văn Lượng ngoại hiệu Kim Đầu Ngô Công nức tiếng trấn Giang Ninh. Bên dưới còn có vô số gia nô tới mấy chục mạng kéo cả tới thư phòng. Từ Ngữ thấy vậy, nói:
- Các người nghe cho rõ đây.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $36,802
Posts: 48087
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện ÐọcWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests