Thoughts

Điển tích văn học và lời hay ý đẹp

Moderators: littlehoney999, A Mít

Re: Thoughts

Postby bevanng » 12 Feb 2023


It takes so little to make people happy.
Just a touch, if we know how to give it, just a word fitly spoken… a slight readjustment of some bolt or pin or bearing in the delicate machinery of a soul.
- Frank Crane
Chẳng mất nhiều công sức mới làm cho người khác hạnh phúc.
Chỉ là một cử chỉ nếu bạn biết cách, chỉ là một lời nói đúng lúc… một sự điều chỉnh nho nhỏ cho một cái chốt, cái vít hay một con ốc trong cỗ máy tâm hồn tinh xảo của bạn.
- Frank Crane
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,370
Posts: 13880
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Thoughts

Postby bevanng » 27 Feb 2023

All for one and one for all.

— The Three Musketeers by Alexandre Dumas
Mọi người vì một người, một người vì mọi người.


- Ba người lính ngự lâm của Alexandre Dumas
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,370
Posts: 13880
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Thoughts

Postby bevanng » 03 Apr 2023

The difference between perseverance and obstinacy is, that one often comes from a strong will, and the other from a strong won’t.


Henry Ward Beecher

“Sự khác biệt giữa tính kiên trì và tính cố chấp là một đến từ sự quyết tâm, còn cái kia đến từ sự không nhân nhượng.” Nói cách khác, sự kiên trì là hướng đến mục tiêu và nỗ lực tích cực để đạt được, còn cố chấp mang tính “thường trực”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,370
Posts: 13880
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Hoa Thơm Cỏ LạWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests