Page 1 of 1

Điên

PostPosted: 03 Dec 2022
by bevanng
Bệnh viện tâm thần tổ chức cuộc thi cho 2 bệnh nhân tỉnh táo nhất, nếu ai thắng người đó sẽ được xuất viện.
Bác sĩ ra đề đóng kịch 1 người bán thịt và 1 người đi mua thịt.
Anh bán thịt: “Chào anh… Hôm nay đến cửa hàng tôi mua gì thế?"
Anh mua: “À… anh bán cho tôi 1 lít thịt đi…”
Anh bán lăn ra cười ngặt nghẽo.
Bác sĩ liền hỏi: “Anh cười gì thế? Anh biết bạn anh nói sai sao?”
Anh bán: “Ối bác sĩ ơi, buồn cười quá… Thằng này nó điên thật mà… nó mua 1 lít thịt mà không mang chai để đựng!!!”
Bác sĩ???