Page 1 of 1

Một Luật Sư Tốt Bụng

PostPosted: 25 Jan 2022
by bevanng
Một buổi chiều, một luật sư giàu có đang đi trên chiếc limousine thì ông ta thấy hai người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường. Ông ta lệnh cho tài xế dừng lại và đi ra để điều tra.
“Tại sao các ông ăn cỏ?” ông ta hỏi một người đàn ông.
“Chúng tôi không có tiền mua thức ăn,” người đàn ông nghèo khó trả lời.
“Ồ, vậy thì đi với tôi,” viên luật sư nói.
“Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và hai con!”
“Hãy mang họ theo!” luật sư nói. Ông ta quay lại người đàn ông kia và nói: “Đi với chúng tôi.”
“Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu đứa con!” người đàn ông thứ hai trả lời.
“Ông cũng mang họ đi luôn!” luật sư trả lời trong lúc ông ta đi thẳng vào chiếc limo.
Họ tất cả leo lên xe, không dễ tí nào, ngay với chiếc xe lớn như chiếc limo.
Khi đã xuống đường, một người đàn ông nói: “Thưa ngài, ngài quá tốt bụng. Cảm ơn ngài đã đưa tất cả chúng tôi đi cùng với ngài.”
Luật sư trả lời: “Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc.”