Người Viết Tầm Cỡ

Có mẩu chuyện nào hay, xin mời vào

Moderators: phongluu2010, A Mít

Người Viết Tầm Cỡ

Postby bevanng » 05 Mar 2022

The Great Writer


There was once a young man who, in his youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define "great" he said, "I want to write stuff that the whole world will read, stuff that people will react to on a truly emotional level. Stuff that will make them scream, cry, and howl in pain and anger!"
He now works for Microsoft, writing error messages.

Người Viết Tầm Cỡ


Trước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một người viết có tầm cỡ.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “tầm cỡ” anh ta nói: “Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc, thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho công ty Microsoft, chuyên viết những thông điệp về lỗi của chương trình.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $38,784
Posts: 13963
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong, Thuvang, loving-it, An Dieu

Return to Truyện Tiếu Lâm - JokesWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests