Đồng Hồ Kỹ Thuật Cao

Có mẩu chuyện nào hay, xin mời vào

Moderators: phongluu2010, A Mít

Đồng Hồ Kỹ Thuật Cao

Postby bevanng » 21 Jun 2018

HI-TECH WATCH


A man is at Grand Central Station waiting for his train that leaves at 6 p.m., but he has forgotten his watch. So he looks for someone to ask the time. He spots a guy carrying two suitcases and sporting this fabulous hi-tech watch, so he asks him for the time.
The guy replies “Sure, which country?”
The fella asks, “How many countries have you got?”. To which the young man replies, “All the countries in the world!”
“Wow! That's a pretty cool watch you've got there.”
“That's nothing,” the young man says. “This watch also has a GPS facility, fax, e-mail and can even receive NTSC television channels and display them on its miniature active color pixel LCD screen!”
“Boy, that's incredible. I wish I had a watch like that one. You wouldn't consider selling it by any chance?”
“Well, actually the novelty has worn off for me, so for $900, if you want it, it's yours.”
The watchless traveler whips out his checkbook fast enough to hand over a check for $900.
The seller takes off the watch and gives it to him. “Congratulations, here is you new hi-tech watch.” Then, handing the two suitcases over as well, he says, “And here are the batteries.”Đồng Hồ Kỹ Thuật Cao


Một người đàn ông đang ở tại Ga Lớn Trung Tâm đợi chuyến tàu đi lúc 6 giờ chiều, nhưng ông đã quên đồng hồ. Vì vậy ông ta tìm kiếm người để hỏi giờ. Ông ta nhận ra một thanh niên mang hai va ly và diện một cái đồng hồ đeo tay công nghệ cao không thể tin được, vì vậy ông hỏi giờ anh ta.
Chàng trai trả lời: “Được, quốc gia nào?”
Người đàn ông hỏi: “Chú mày có bao nhiêu quốc gia?” và chàng thanh niên đáp: “Tất cả các quốc gia trên thế giới!”
“Chà! Một cái đồng hồ khá là chiến mà chú mày có.”
“Cái đó chưa là gì,” chàng thanh niên nói. “Đồng hồ này còn có fax, email và còn thậm chí thu sóng những kênh truyền hình NTSC và hiện hình trên màn hình pixel tinh thể lỏng màu hoạt động thu nhỏ của nó!”
“Chú em, thật không thể tin được. Tôi ước gì tôi có một đồng hồ như vậy. Chú mày không nghĩ tới việc bán nó vào dịp nào chứ?”
“Ồ, thực sự món mới lạ này làm cháu mệt mỏi quá, vậy với 900 đô la, nếu chú thích, nó là của chú.”
Người đi đường không có đồng hồ nhanh chóng rút sổ séc ra để ký trả một tấm séc 900 đô la.
Người bán cởi đồng hồ và đưa cho ông ta. “Xin chúc mừng, đây là đồng hồ công nghệ cao mới của ông.” Sau đó, cũng đưa hai va ly, anh ta nói: “Còn đây là bộ pin.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $27,546
Posts: 9440
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong, Thuvang, benhai, loving-it, phongluu2010

Return to Truyện Tiếu Lâm - JokesWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests