Tạm Biệt Má

Có mẩu chuyện nào hay, xin mời vào

Moderators: phongluu2010, A Mít

Tạm Biệt Má

Postby bevanng » 12 Jun 2018

GOODBYE MOTHER


A young man was walking through a supermarket to pick up a few things when he noticed an old lady following him around. Thinking nothing of it, he ignored her and continued on. Finally he went to the checkout line, but she got in front of him.
“Pardon me,” she said, “I'm sorry if my staring at you has made you feel uncomfortable. It's just that you look just like my son, who just died recently.”
“I'm very sorry,” replied the young man, “is there anything I can do for you?”
“Yes,” she said, “As I'm leaving, can you say 'Good bye, Mother'? It would make me feel so much better.”
“Sure,” answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out, “Goodbye, Mother!”
As he stepped up to the checkout counter, he saw that his total was $127.50.
“How can that be?” He asked, “I only purchased a few things!”
“Your mother said that you would pay for her,” said the clerk.


Tạm Biệt Má


Một thanh niên đang đi qua một siêu thị để mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”
“Cháu rất lấy làm tiếc,” anh thanh niên đáp, “cháu có thể làm gì giúp bác không?”
“Có,” bà già đáp, “khi tôi rời đi, cháu có thể nói “tạm biệt má”? Như thế sẽ làm bác cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”
“Được,” anh thanh niên đáp.
Khi bà lão rời đi, anh ta gọi to: “Tạm biệt má!”
Khi anh ta bước đến quầy tính tiền, anh ta thấy tổng số tiền là 127,50 đô la.
“Sao lại vậy được?” Anh ta hỏi, “tôi chỉ mua một vài món!”
“Má anh nói rằng anh sẽ trả cho bà,” người thu tiền nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,040
Posts: 9831
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong, benhai, Thuvang, loving-it, phongluu2010, tieubao1

Return to Truyện Tiếu Lâm - JokesWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest