Bí Quyết Thành Công Của Ông…

Có mẩu chuyện nào hay, xin mời vào

Moderators: phongluu2010, A Mít

Bí Quyết Thành Công Của Ông…

Postby bevanng » 14 May 2018

SECRET OF YOUR SUCCESS…


“Sir, What is the secret of your success?” a reporter asked a bank president.
“Two words”
“And, Sir, what are they?”
“Right decisions.”
“And how do you make right decisions?”
“One word.”
“And, sir, What is that?”
“Experience.”
“And how do you get Experience?”
“Two words”
“And, Sir, what are they?”
“Wrong decisions”


Bí Quyết Thành Công Của Ông…


“Thưa ông, bí quyết thành công của ông là gì?” một phóng viên hỏi một chủ tịch ngân hàng.
“Ba từ”
“Và, thưa ông, đó là những từ nào?”
“Những quyết-định đúng.”
“Và làm thế nào ông làm những quyết-định đúng?”
“Một từ.”
“Và, thưa ông, đó là những từ nào?”
“Kinh-nghiệm.”
“Và làm thế nào ông có kinh-nghiệm?”
“Ba từ.”
“Và, thưa ông, những từ nào?”
“Những quyết-định sai.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $26,970
Posts: 9344
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Return to Truyện Tiếu Lâm - JokesWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests