Page 1 of 1

Sydney

PostPosted: 29 Sep 2010
by supermax
trường đại học UTS


Image

Image

Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 29 Sep 2010
by supermax
Centrepoint

Image

ImageMLC building

Image

Re: Sydney

PostPosted: 30 Sep 2010
by supermax
Image

Image

Image

Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 30 Sep 2010
by supermax
Image

Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 30 Sep 2010
by supermax
Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 30 Sep 2010
by supermax
Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 04 Oct 2010
by supermax
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 04 Oct 2010
by supermax
Image

Image

Image

Image

Today Afternoon

PostPosted: 14 Oct 2010
by supermax
Martin Place

[img]http://img706.imageshaâck.us/img706/581/dsc00304p.jpg[/img]Queen Victoria Building

Image

Image

ImageSuper Girl giving out promotion coupons, near MLC building

Image

PostPosted: 26 Jun 2011
by supermax
at Martin Place

Image

Imageat the Pitt street mall

Image

Image

Image

Image

Thursday Noon 15/3/2012

PostPosted: 14 Mar 2012
by supermax
phố Tàu (China town)

Image


Darling Harbour

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: Sydney

PostPosted: 28 Jun 2014
by ^^^
Max chụp hình đẹp quá. HÔm nào tui phải lấy cớ mời S.Max đi cà phê để học nghề chụp hình của max quá :))

Re: Sydney

PostPosted: 21 Jul 2014
by lehoangct
Sydney đẹp quá