Page 1 of 1

Before Vs. After

PostPosted: 12 May 2008
by supermax
Image Image Image Image Image Image Image Image

Re: Before Vs. After

PostPosted: 15 May 2008
by hxny007
Đừng có nói với tui là do Photoshop làm nghen !!

Re: Before Vs. After

PostPosted: 16 May 2008
by supermax
hxny007 wrote:Đừng có nói với tui là do Photoshop làm nghen !!


tiểu đệ chưa đạt tới trình độ đó đâu anh

Re: Before Vs. After

PostPosted: 30 May 2008
by msn
.. viện thẩm mỹ Hạnh Phước :ln: :đàn: