Page 1 of 1

Chim Hummingbirds

PostPosted: 20 May 2007
by hoatimxua
[center]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/center]

PostPosted: 20 May 2007
by thiquy
wơ đẹp quá, cám ơn hoatimxua nhiều, chúc vui.

PostPosted: 21 May 2007
by Christiane
[flash]http://www.freewebtown.com/christiane/Hummingbirds2.swf[/flash]
[nhac]http://www.freewebtown.com/christiane/05.wma[/nhac]