Page 1 of 1

Moving !!!! Speed !!! :d

PostPosted: 30 Nov 2006
by sau rieng
Đi xe kửa miễn phí :

Image

catch ride:

Image

2 cõng 1 :

Image


tunnel :nháy:

Image

Cả nhà đi chơi:

Image

Biker:

Image

transport:

Image

transport 2: xe đạp cải tiến :

Image

transport 3: chở bia hơi dìa :xỉn: :bia: (indo or saigonian? :lol: :cười: )

Image

hông chịu thua : :nháy:

Image

transport 4 : dọn nhà :lol:

Image


transport 5: co-driver: :lol:

Image

Thích chơi trội : :nháy:

Image

HI-TECH : Xe đạp cho mùa đông với seat-warmer : :nháy:

Image

transport 6: trên mọi địa thế + thời tiết : :lol:

Image

PostPosted: 30 Nov 2006
by Thanh Tran
Image

Khu này ở gần nhà TT ở mà sao TT hỏng thấy cái ông vĩ đại này nhỉ :D