Page 1 of 1

Mới Tìm Được

PostPosted: 29 Oct 2006
by hoatimxua
hình của Mít trong đống đồ nè... :lol: :ln: ... Trên đầu gối cũng có đồng tiền hó ni thấy hông??? :D :D

Image

PostPosted: 29 Oct 2006
by Minh Chau
Trùi lất ui! Mít thật vậy đó siu huh Tím Thái thái ? Trông bụ bẫm lắm chứ. Chúa nhật vui vui vẻ Tím Thái Thái. :tt: